Etaamb.openjustice.be
Samenstelling Wervingsreserve
gepubliceerd op 15 december 1999

Samenstelling van een **** van **** assistent voor **** voor Ambtenarenzaken . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. Ma(...) 2. Schippers, ****, ****. 3. ****, ****, ****. 4. ****, ****, ****(...)

bron
vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel
numac
1999008428
pub.
15/12/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VAST SECRETARIAAT VOOR WERVING VAN HET ****


Samenstelling van een **** van **** assistent voor **** voor **** (****99070). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****, ****, **** (****).2. ****, ****, ****.3. ****, ****, ****.4. ****, ****, ****.5. ****, ****, ****.6. ****, ****, ****.7. ****, ****, ****.8. ****, ****, ****.9. ****, ****, ****-****-****-****.10. ****, ****, ****.11. **** ****, ****, ****-****.12. ****, ****, ****.13. ****, ****, ****.14. ****, ****, ****.15. ****, ****, ****.16. ****, ****, ****.17. ****, ****, ****.18. ****, ****, ****.19. ****, ****, ****.20. ****, ****-****, **** ****. 21. ****, ****, ****.

^