Etaamb.openjustice.be
Samenstelling Wervingsreserve
gepubliceerd op 15 december 1999

**** van een **** van **** arts **** voor het Ministerie van Sociale ****, Volksgezondheid en Leefmilieu . - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen ****(...) 1. ****, ****, ****. 2. ****, ****, Bouillon. 3. ****, ****, ****.

bron
vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel
numac
1999008166
pub.
15/12/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VAST SECRETARIAAT VOOR WERVING VAN HET ****


Samenstelling van een **** van **** arts **** voor het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en **** (****98010). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de proeftijd : 1. ****, ****, ****.2. ****, ****, Bouillon.3. ****, ****, ****.4. ****, ****-****, **** (****).5. ****, ****, ****. 6. ****, ****, ****-****-****.

^