Etaamb.openjustice.be
Samenstelling Wervingsreserve
gepubliceerd op 15 december 1999

Samenstelling van een **** van **** adjunct- adviseur voor het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu .- Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. ****, ****, ****. 2. ****, ****, ****. 3. ****, ****, ****. (...)

bron
vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel
numac
1999008165
pub.
15/12/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VAST SECRETARIAAT VOOR WERVING VAN HET ****


Samenstelling van een **** van **** adjunct- adviseur voor het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en **** (****98010).- Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****, ****, ****.2. ****, ****, ****.3. ****, ****, ****.4. ****, ****, ****.5. ****, ****, ****.6. ****, ****, ****.7. ****, ****, ****.8. ****, ****, ****.9. ****, ****, Lobbes. 10. ****, ****, ****.

^