Etaamb.openjustice.be
Samenstelling Wervingsreserve
gepubliceerd op 29 oktober 1998

Samenstelling van een **** van **** technici der **** voor het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en **** in **** (****97028 - rang 20). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagd(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** (****) 3. ****, ****(...)

bron
vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel
numac
1998008240
pub.
29/10/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VAST SECRETARIAAT VOOR WERVING VAN HET ****


Samenstelling van een **** van **** technici der **** (specialisatie : scheikunde) voor het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en **** in **** (****97028 - rang 20). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****, ****, **** 2.****, ****, **** (****) 3. ****, ****, **** 4.****, ****, **** 5. ****, ****, **** 6.****, ****-****, ****

^