Etaamb.openjustice.be
Samenstelling Wervingsreserve
gepubliceerd op 29 oktober 1998

Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** **** **** voor de **** **** (****98006). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van he(...) 1. ****, ****, **** 2. **** ****, ****, ****

bron
vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel
numac
1998008228
pub.
29/10/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VAST SECRETARIAAT VOOR WERVING VAN HET ****


Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** **** **** (rang ****2) voor de **** **** (****98006). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage : 1. ****, ****, **** 2.**** ****, ****, ****

^