Etaamb.openjustice.be
Registratie Van Belgische Normen
gepubliceerd op 24 juli 2002

Belgisch instituut voor normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig § 5 van het koninklijk besluit van 30 juli 1976 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Belgisch instituut voor normalisati(...) NBN EN 71-1/A6 Veiligheid van speelgoed - Deel 1 : Mechanische en fysische eigenschappen (1 (...)

bron
ministerie van economische zaken
numac
2002011281
pub.
24/07/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Belgisch instituut voor normalisatie (BIN) Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig § 5 van het koninklijk besluit van 30 juli 1976 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Belgisch instituut voor normalisatie openbaar gemaakte normen, kondigt dit Instituut de registratie aan van de hiernavolgende Belgische normen : NBN EN 71-1/A6 Veiligheid van speelgoed - Deel 1 : Mechanische en fysische eigenschappen (1e uitgave) NBN EN 171 Oogbescherming - Infrarood-filters - Doorlatingseisen en aanbevolen gebruik (3e uitgave) NBN EN 274-1 Afvoerinrichtingen voor sanitaire toestellen - Deel 1 : Eisen (2e uitgave) NBN EN 274-2 Afvoerinrichtingen voor sanitaire toestellen - Deel 2 : Beproevingen (2e uitgave) NBN EN 274-3 Afvoerinrichtingen voor sanitaire toestellen - Deel 3 : Kwaliteitscontrole (2e uitgave) NBN ENV 302-5 Lijmen voor dragende houtconstructies - Beproevingsmethoden - Deel 5 : Bepaling van de conventionele assemblagetijd (1e uitgave) NBN EN 318 Houtachtige plaatmaterialen - Bepaling van de maatveranderingen verbonden met veranderingen van de relatieve luchtvochtigheid (2e uitgave) NBN EN 416-1/A2 Met gas gestookte donkerstralers met één brander voor niet-huishoudelijk gebruik - Deel 1 : Veiligheid (1e uitgave) NBN EN 419-1/A2 Met gas gestookte hoge-temperatuurstralers voor niet-huishoudelijk gebruik - Deel 1 : Veiligheid (1e uitgave) NBN EN 483/A2 Met gas gestookte centrale verwarmingsketels - Type C-branders met een nominale belasting tot en met 70 kW (1e uitgave) NBN HD 626 S1/A2 Kabels met een nominale spanning Uo/U (Um) van 0,6/1 (1,2) kV voor de bovengrondse elektriciteitsdistributie (1e uitgave) NBN EN 777-1/A2 Met gas gestookte donkerstralers met meer dan één brander voor niet-huishoudelijk gebruik - Deel 1 : Systeem D, veiligheid (1e uitgave) NBN EN 777-2/A2 Met gas gestookte donkerstralers met meer dan één brander voor niet-huishoudelijk gebruik - Deel 2 : Systeem E, veiligheid (1e uitgave) NBN EN 777-3/A2 Met gas gestookte donkerstralers met meer dan één brander voor niet-huishoudelijk gebruik - Deel 3 : Systeem F, veiligheid (1e uitgave) NBN EN 777-4/A2 Met gas gestookte donkerstralers met meer dan één brander voor niet-huishoudelijk gebruik - Deel 4 : Systeem H, veiligheid (1e uitgave) NBN ENV 839 Houtverduurzamers - Bepaling van de beschermdoelmatigheid tegen houtaantastende basidiomyceten - Toepassing door oppervlakbehandeling (2e uitgave) NBN EN 858-1 Afscheiders voor lichte vloeistoffen (bijv.olie en benzine) - Deel 1 : Principes van productontwerp, prestatie en beproeving, markering en kwaliteitsbeheersing (1e uitgave) NBN EN 1005-3 Veiligheid van machines - Menselijke fysieke belasting - Deel 3 : Aanbevolen maximale krachten bij machinewerkzaamheden (1e uitgave) NBN EN 1176-1/A1 Speeltoestellen - Deel 1 : Algemen veiligheidseisen en beproevingsmethoden (1e uitgave) NBN EN 1176-5/A1 Speeltoestellen - Deel 5 : Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor draaitoestellen (1e uitgave) NBN EN 1176-6/A1 Speeltoestellen - Deel 6 : Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor wiptoestellen (1e uitgave) NBN EN 1344 Straatklinkers - Eisen en beproevingsmethoden (1e uitgave) NBN EN 1598/A1 Gezondheid en veiligheid bij lassen en verwante processen - Doorzichtige lasgordijnen, -strippen en -schermen voor booglasprocessen (1e uitgave) NBN EN 1645-1/A1 Verplaatsbare vrijetijdsverblijven - Caravans - Deel 1 : Eisen aan de bewoonbaarheid met betrekking tot gezondheid en veiligheid (1e uitgave) NBN EN 1646-1/A1 Verplaatsbare vrijetijdsverblijven - Kampeerwagens - Deel 1 : Eisen aan de bewoonbaarheid met betrekking tot de gezondheid en veiligheid (1e uitgave) NBN EN 1647/A2 Verplaatsbare vrijetijdsverblijven - Stacaravans - Eisen aan de bewoonbaarheid met betrekking tot de gezondheid en de veiligheid (1e uitgave) NBN EN 1848-2 Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van de lengte, de breedte, rechtheid en vlakheid - Deel 2 : Kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen voor daken (1e uitgave) NBN EN 2032-1 Lucht- en ruimtevaart - Materialen van metaal - Deel 1 : Conventionele aanduiding (1e uitgave) NBN EN 2044 Lucht- en ruimtevaart - Getrokken ronde staven, in aluminium en aluminiumlegeringen - Tolerantieklasse h 11 - Diameter 4 mm < = D < = 63 mm - Afmetingen (1e uitgave) NBN EN 2045 Lucht- en ruimtevaart - Getrokken vierkante staven in aluminium en aluminiumlegeringen - Tolerantieklasse h 11 - Dikte 6 mm < = a < = 50 mm - Afmetingen (1e uitgave) NBN EN 2046 Lucht- en ruimtevaart - Getrokken zeskante staven in aluminium en aluminiumlegeringen - Tolerantieklasse h 11 - Sleutelwijdte 7 mm < = a < = 50 mm - Afmetingen (1e uitgave) NBN EN 2066 Lucht- en ruimtevaart - Geëxtrudeerde profielen in aluminiumlegeringen - Algemene toleranties (1e uitgave) NBN EN 2071 Lucht- en ruimtevaart - Platen in aluminium en aluminiumlegeringen - Dikte 0,25 mm < = a < = 6 mm - Afmetingen (1e uitgave) NBN EN 2078 Lucht- en ruimtevaart - Metallische materialen - Productieschema, inspectieschema, inspectie en onderzoeksrapport - Definitie, algemene principes, voorbereiding en goedkeuring (2e uitgave) NBN EN 2131 Lucht- en ruimtevaart - Platen in aluminiumlegeringen - Dikte 6 mm < a < = 160 mm - Afmetingen (1e uitgave) NBN EN 2134 Lucht- en ruimtevaart - Ronde staven, geëxtrudeerd, in aluminium en aluminiumlegeringen - Diameter 10 mm < = D < = 220 mm - Afmetingen (1e uitgave) NBN EN 2437 Lucht- en ruimtevaart - Geel chromateren van aluminium en aluminiumlegeringen (1e uitgave) NBN EN 2584 Lucht- en ruimtevaart - Kogelgewrichtlagers van corrosievast staal met zelfsmerende voering - Smalle reeks - Verhoogde belasting bij kamertemperatuur - Afmetingen en belastingen (1e uitgave) NBN EN 2585 Lucht- en ruimtevaart - Kogelgewrichtlagers van corrosievast staal met zelfsmerende voering - Brede reeks - Verhoogde belastingen bij kamertemperatuur - Afmetingen en belastingen (1e uitgave) NBN EN 2591-415 Lucht- en ruimtevaart - Onderdelen van elektrische en optische verbindingen - Beproevingsmethoden - Deel 415 : Schade aan proefstuk (vrouwelijke aansluitingen) (1e uitgave) NBN EN 2591-416 Lucht- en ruimtevaart - Onderdelen van elektrische en optische verbindingen - Beproevingsmethoden - Deel 416 : Weerstand tegen buigen van contactpennen (1e uitgave) NBN EN 2591-417 Lucht- en ruimtevaart - Onderdelen van elektrische en optische verbindingen - Beproevingsmethoden - Deel 417 : Treksterkte (krimpverbinding) (1e uitgave) NBN EN 2591-418 Lucht- en ruimtevaart - Onderdelen van elektrische en optische verbindingen - Beproevingsmethoden - Deel 418 : Insteek- en uittrekkrachten (vrouwelijke aansluitingen) (1 uitgave) NBN EN 2591-419 Lucht- en ruimtevaart - Onderdelen van elektrische en optische verbindingen - Beproevingsmethoden - Deel 419 : Stijfheid van contactpennen tijdens het insteken (1e uitgave) NBN EN 2591-420 Lucht- en ruimtevaart - Onderdelen van elektrische en optische verbindingen - Beproevingsmethoden - Deel 420 : Mechanische sterkte van de accessoires aan de achterzijde (1e uitgave) NBN EN 2591-424 Lucht- en ruimtevaart - Elementen voor elektrische en optische verbindingen - Beproevingsmethoden - Deel 424 : Aftrekkracht van soldeervrije wikkelverbindingen (1e uitgave) NBN EN 2591-508 Lucht- en ruimtevaart - Onderdelen van elektrische en optische verbindingen - Beproevingsmethoden - Deel 508 : Metingen van de dikte van deklagen op contacten (1e uitgave) NBN EN 2591-509 Lucht- en ruimtevaart - Onderdelen van elektrische en optische verbindingen - Beproevingsmethoden - Deel 509 : Hechting van de deklagen van contacten (1e uitgave) NBN EN 2591-6317 Lucht- en ruimtevaart - Onderdelen van elektrische en optische verbindingen - Beproevingsmethoden - Deel 6317 : Optische onderdelen - Ontvlambaarheid (1e uitgave) NBN EN 2591-6318 Lucht- en ruimtevaart - Onderdelen van elektrische en optische verbindingen - Beproevingsmethoden - Deel 6318 : Optische onderdelen - Brandweerstand (1e uitgave) NBN EN 2591-6324 Lucht- en ruimtevaart - Onderdelen van elektrische en optische verbindingen - Beproevingsmethoden - Deel 6324 : Optische onderdelen - Afdichting van de verbinding (1e uitgave) NBN EN 2591-6401 Lucht- en ruimtevaart - Onderdelen van elektrische en optische verbindingen - Beproevingsmethoden - Deel 6401 : Optische elementen - Constante versnelling (1e uitgave) NBN EN 2591-6405 Lucht- en ruimtevaart - Onderdelen van elektrische en optische verbindingen - Beproevingsmethoden - Deel 6405 : Optische onderdelen - Axiale belasting (1e uitgave) NBN EN 2591-6403 Lucht- en ruimtevaart - Onderdelen van elektrische en optische verbindingen - Beproevingsmethoden - Deel 6403 : Optische onderdelen - Trillingen (1e uitgave) NBN EN 2591-6406 Lucht- en ruimtevaart - Onderdelen van elektrische en optische verbindingen - Beproevingsmethoden - Deel 6406 : Optische onderdelen - Mechanische levensduur (1e uitgave) NBN EN 2591-6415 Lucht- en ruimtevaart - Onderdelen van elektrische en optische verbindingen - Beproevingsmethoden - Deel 6415 : Optische onderdelen - Beschadiging door de proefkop (1e uitgave) NBN EN 2591-6414 Lucht- en ruimtevaart - Onderdelen van elektrische en optische verbindingen - Beproevingsmethoden - Deel 6414 : Optische onderdelen - Loskomen van afwerpbare optische verbindingselementen (1e uitgave) NBN EN 2667-6 Lucht- en ruimtevaart - Niet-metallische materialen - Structurele expansiekleefstoffen - Beproevingsmethoden - Deel 6 : Bepaling van de waterabsorptie (1e uitgave) NBN EN 2743 Lucht- en ruimtevaart - Met vezels versterkte kunststoffen - Standaardprocedures voor conditionering voorafgaand aan het beproeven van niet-verouderde materialen (1e uitgave) NBN EN 3048 Lucht- en ruimtevaart - Kogelgewricht lagers van corrosievast staal met zelfsmerende voering - Lichte reeks - Verhoogde belastingen bij kamertemperatuur - Afmetingen en belastingen (2e uitgave) NBN EN 3145 Lucht- en ruimtevaart - Ronde, warmgewalste staven uit staal - Normale toleranties - Diameter 6 mm < = D < = 250 mm - Afmetingen (1e uitgave) NBN EN 3475-201 Lucht- en ruimtevaart - Elektrische leidingen voor toepassing in vliegtuigen - Beproevingsmethoden - Deel 201 : Visueel onderzoek (1e uitgave) NBN EN 3475-301 Lucht- en ruimtevaart - Elektrische leidingen voor toepassing in vliegtuigen - Beproevingsmethoden - Deel 301 : Elektrische weerstand per lengte (1e uitgave) NBN EN 3475-304 Lucht- en ruimtevaart - Elektrische leidingen voor toepassing in vliegtuigen - Beproevingsmethoden - Deel 304 : Oppervlakteweerstand (1e uitgave) NBN EN 3475-401 Lucht- en ruimtevaart - Elektrische leidingen voor toepassing in vliegtuigen - Beproevingsmethoden - Deel 401 : Versnelde veroudering (1e uitgave) NBN EN 3475-402 Lucht- en ruimtevaart - Elektrische leidingen voor toepassing in vliegtuigen - Beproevingsmethoden - Deel 402 : Krimpen en delaminatie (1e uitgave) NBN EN 3475-404 Lucht- en ruimtevaart - Elektrische leidingen voor toepassing in vliegtuigen - Beproevingsmethoden - Deel 404 : Thermische schok (1e uitgave) NBN EN 3475-406 Lucht- en ruimtevaart - Elektrische leidingen voor toepassing in vliegtuigen - Beproevingsmethoden - Deel 406 : Wikkelen bij koude (1e uitgave) NBN EN 3475-409 Lucht- en ruimtevaart - Elektrische leidingen voor toepassing in vliegtuigen - Beproevingsmethoden - Deel 409 : Veroudering in een afgesloten luchtdichte ruimte (1e uitgave) NBN EN 3475-410 Lucht- en ruimtevaart - Elektrische leidingen voor toepassing in vliegtuigen - Beproevingsmethoden - Deel 410 : Thermische levensduur (1e uitgave) NBN EN 3475-502 Lucht- en ruimtevaart - Elektrische leidingen voor toepassing in vliegtuigen - Beproevingsmethoden - Deel 502 : Weerstand tegen verder scheuren (1e uitgave) NBN EN 3475-503 Lucht- en ruimtevaart - Elektrische leidingen voor toepassing in vliegtuigen - Beproevingsmethoden - Deel 503 : Slijtweerstand tegen schrapen (1e uitgave) NBN EN 3475-504 Lucht- en ruimtevaart - Elektrische leidingen voor toepassing in vliegtuigen - Beproevingsmethoden - Deel 504 : Torsie (1e uitgave) NBN EN 3475-505 Lucht- en ruimtevaart - Elektrische leidingen voor toepassing in vliegtuigen - Beproevingsmethoden - Deel 505 : Trekbeproeving op geleiders en aders (1e uitgave) NBN EN 3475-506 Lucht- en ruimtevaart - Elektrische leidingen voor toepassing in vliegtuigen - Beproevingsmethoden - Deel 506 : Continuïteit van platen (1e uitgave) NBN EN 3688 Lucht- en ruimtevaart - T-lasringen in titaanlegering - 14 000 kPa nominale druk (1e uitgave) NBN EN 3689 Lucht- en ruimtevaart - T-lasringen in titaanlegering - 28 000 kPa nominale druk (1e uitgave) NBN EN 3690 Lucht- en ruimtevaart - Leidingkoppeling 8 30' in titaanlegering - Rechte koppelingen voor schotdoorvoering, lang type (1e uitgave) NBN EN 3691 Lucht- en ruimtevaart - Leidingkoppeling 8 30' in titaanlegering - Rechte koppelingen voor schotdoorvoering, lang, met laseinde (1e uitgave) NBN EN 4180 Lucht- en ruimtevaart - Ronde buizen voor leidingen in titaan en titaanlegeringen - Wijde toleranties - Diameter 4 mm < = D < = 40 mm - Afmetingen (1e uitgave) NBN EN 4324 Lucht- en ruimtevaart - Aluminiumlegering AL-W42201 - Lastoevoegmaterialen - Staaf (1e uitgave) NBN EN 4328 Lucht- en ruimtevaart - Staal FE-WM1601 (X18CrWNi13-3-2) - Lastoevoegmateriaal - Draad en staaf (1e uitgave) NBN EN 4330 Lucht-en ruimtevaart - Staal FE-WA4802 (X8CrNiMn27-22-2) - Vulmetaal voor lassen - Draad en staaf (1e uitgave) NBN EN 4331 Lucht-en ruimtevaart - Staal FE-WL1804 (25CrMnMo4-2-2) - Lastoevoegmateriaal - Draad en staaf (1e uitgave) NBN EN 4332 Lucht-en ruimtevaart - Staal FE-WL1805(8CrMnMo12-4-9) - Lastoevoegmateriaal - Draad en staaf (1e uitgave) NBN EN 4333 Lucht- en ruimtevaart - Staal FE-WA4902(X5CrNiCoMoWMn21-20-20-3-3-2)- Lastoevoegmaterialen - Draad en staaf (1e uitgave) NBN EN 4334 Lucht-en ruimtevaart - Staal FE-WL1806 (15CrMnMoV5-4-9-3) - Lastoevoegmaterialen voor lassen - Draad en staaf (1e uitgave) NBN EN 4335 Lucht-en ruimtevaart - Staal FE-WA2602(X4NiCrTiMoV26-15) - Lastoevoegmateriaal - Draad en staaf (1e uitgave) NBN EN 4336 Lucht-en ruimtevaart - Staal FE-WA3801 (X4CrNiMn20-10-2) - Lastoevoegmaterialen - Draad en staaf (1e uitgave) NBN EN 4340 Lucht- en ruimtevaart - Magnesiumlegering MG-W68001 - Lastoevoegmateriaal - Draad en staaf (1e uitgave) NBN EN 4343 Lucht- en ruimtevaart - Staal FE-WM1001 (X13Cr12) - Lastoevoegmaterialen - Draad en staaf (1e uitgave) NBN EN 10002-1 Metalen - Trekproef - Deel 1 : Beproevingsmethode bij omgevingstemperatuur (6e uitgave) NBN EN 10222-4/A1 Smeedstukken van staal voor drukvaten - Deel 4 : Lasbare fijnkorrelige staalsoorten met een hoge rekgrens (1e uitgave) NBN ENV 12038 Duurzaamheid van hout en houtwaren - Houtachtige plaatmaterialen - Beproevingsmethode voor het bepalen van de weerstand tegen houtaantastende basidiomyceten (2e uitgave) NBN EN 12101-3 Installaties voor rook- en warmtebeheersing - Deel 3 : Voorschriften voor aangedreven rook- en warmteafzuigtoestellen (1e uitgave) NBN EN 12201-4 Kunststofleidingsystemen voor de drinkwatervoorziening - Polyethyleen (PE) - Deel 4 : Kleppen (1e uitgave) NBN EN 12255-1 Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 1 : Algemene ontwerp- en constructiegrondslagen (1e uitgave) NBN EN 12255-4 Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 4 : Voorbezinking (1e uitgave) NBN EN 12255-6 Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 6 : Proces met actief slib (1e uitgave) NBN EN 12255-7 Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 7 : Reactoren met biofilm (1e uitgave) NBN EN 12255-9 Afvalwaterzuiveringsinstallaties - Deel 9 : Stankcontrole en ventilatie (1e uitgave) NBN EN 12815 Met vaste brandstof gestookte huishoudelijke kooktoestellen - Eisen en beproevingsmethoden (1e uitgave) NBN EN 13205 Werkplekatmosfeer - Bepaling van de prestatie van instrumenten voor het meten van de concentratie van in de lucht zwevende deeltjes (1e uitgave) NBN EN 13240 Met vaste brandstof gestookte ruimteverwarmingen - Eisen en beproevingsmethoden (1e uitgave) NBN EN 13371 Cryogene vaten - Koppelingen voor cryogeen gebruik (1e uitgave) NBN EN 13411-1 Eindverbindingen voor staalkabels - Veiligheid - Deel 1 : Kousen voor staalkabelsamenstellen (1e uitgave) NBN EN 13413 Elastische vloerbekledingen - Polyvinylchloride vloerbekledingen met een minerale vezelrug - Specificatie (1e uitgave) NBN EN 13435 Oppervlakactieve stoffen - Bepaling van het gehalte aan vrije amine van alkyl dimethyl betaïnen (1e uitgave) NBN EN 13560 Oppervlakactieve stoffen - Bepaling van amidestikstof - Potentiometrische titratie (1e uitgave) NBN EN 13585 Voedingsmiddelen - Bepaling van fumonisinen B1 en B2 in mais - HPLC methode met zuivering door vaste-fase-extractie (1e uitgave) NBN EN 13625 Niet-destructief onderzoek - Beproeving op lekdichtheid - Richtlijnen voor de selectie van instrumenten voor de bepaling van lekdichtheid voor gas (1e uitgave) NBN EN 13704 Chemische desinfectantia - Kwantitatieve suspensieproef voor de bepaling van de sporendodende werking van chemische desinfectantia in voedsel, industriële, huishoudelijke en institutionele omgeving - Beproevingsmethode en eisen (fase 2, stap 1) (1e uitgave) NBN EN 13716 Oppervlakactieve stoffen - Bepaling van het totale basische stikstof - Potentiometrische titratie (1e uitgave) NBN EN 14114 Warmte-vochtgedraging van gebouw- en industriële installaties - Berekening van waterdampdiffusie - Koude-pijpisolatiesystemen (1e uitgave) NBN EN 14173 Lijmen voor constructiedoeleinden - T-afpelproef voor flexibel/flexibel gelijmde verbindingen (ISO 11339:1993 gewijzigd) (1e uitgave) NBN EN ISO 186 Papier en karton - Monsterneming voor de bepaling van de gemiddelde kwaliteit (ISO 186:2002) (1e uitgave) NBN EN ISO 1043-1 Kunststoffen - Symbolen en afkortingen - Deel 1 : Basispolymeren en hun speciale eigenschappen (ISO 1043-1:2001) (2e uitgave) NBN EN ISO 1524 Verven, vernissen en drukinkten - Bepaling van de maalfijnheid (ISO 1524:2000) (3e uitgave) NBN EN ISO 1624 Kunststoffen - Homo- en copolymeerharsen van vinylchloride - Zeefanalyse in water (ISO 1624:2001) (2e uitgave) NBN EN ISO 3727-1 Boter - Bepaling van het gehalte aan vocht, vetvrije droge stof en vet - Deel 1 : Bepaling van het vochtgehalte (Referentiemethode) (ISO 3727-1:2001) (3e uitgave) NBN EN ISO 3727-2 Boter - Bepaling van het gehalte aan vocht, vetvrije droge stof en vet - Deel 2 : Bepaling van het vetvrije droge stofgehalte (Referentiemethode) (ISO 3737-2:2001) (3e uitgave) NBN EN ISO 3892 Conversiedeklagen op metallieke materialen - Bepaling van de massa van de deklaag per oppervlakte-eenheid - Gravimetrische methoden (ISO 3892:2000) (2e uitgave) NBN EN ISO 4623-1 Verven en vernissen - Bepaling van de weerstand tegen filiformcorrosie - Deel 1 : Stalen ondergronden (ISO 4623-1:2000) (2e uitgave) NBN EN ISO 5199 TEchnische specificaties voor centrifugaalpompen - Klasse II (ISO 5199:2002) (3e uitgave) NBN EN ISO 5555 Plantaardige en dierlijke oliën en vetten - Monsterneming (ISO 5555:2001) (2e uitgave) NBN EN ISO 8968-1 Melk - Bepaling van het stikstofgehalte - Deel 1 : Methode volgens Kjeldahl (ISO 8968-1:2001) (3e uitgave) NBN EN ISO 8968-2 Melk - Bepaling van het stikstofgehalte - Deel 2 : Methode met blokdestructieapparatuur (macromethode) (ISO 8968-2:2001) (1e uitgave) NBN EN ISO 8968-4 Melk - Bepaling van het stikstofgehalte - Deel 4 : Bepaling van het niet-eiwit gerelateerde stikstofgehalte (ISO 8968-4:2001) (1e uitgave) NBN EN ISO 8968-5 Melk - Bepaling van het stikstofgehalte - Deel 5 : Bepaling van het eiwit gerelateerde stikstofgehalte (ISO 8968-5:2001) (1e uitgave) NBN EN ISO 9994 Aanstekers - Veiligheidsbepalingen (ISO 9994:2002) (2e uitgave) NBN EN ISO 11857 Tapijten - Bepaling van de weerstand tegen delaminatie (ISO 11857:1999) (1e uitgave) NBN EN ISO 13406-2 Ergonomische eisen voor beeldschermen gebaseerd op platte schermen - Deel 2 : Eisen voor platte schermen (ISO 13406-2:2001) (1e uitgave) NBN EN ISO 13567-1 Technische productdocumentatie - Organisatie en benaming van lagen bij CAD - Deel 1 : Overzicht en beginselen (ISO 13567-1:1998) (1e uitgave) NBN EN ISO 13567-2 Technische productdocumentatie - Organisatie en benaming van lagen bij CAD - Deel 2 : Begrippen, opmaak en codes gebruikt in gebouwdocumentatie (ISO 13567-2:1998) (1e uitgave) NBN EN ISO 13731 Ergonomie van de thermische ongeving - Woordenlijst en symbolen (ISO 13731:2001) (1e uitgave) NBN EN ISO 14460/A1 Beschermende kleding voor autocoureurs - Bescherming tegen hitte en vlammen - Prestatie-eisen en beproevingsmethoden - Wijziging 1 : Gewijzigde buigproef (ISO 14460:1990/Amd 1:2002) (1e uitgave) NBN EN ISO 15007-1 Wegvoertuigen - Meetmethoden van visueel gedrag van bestuurders met het oog op transportinformatie- en beheersystemen - Deel 1 : Definities en parameters (ISO 15007-1:2002) (1e uitgave) NBN EN ISO 15027-1 Beschermende kleding tegen onderkoeling in water - Deel 1 : Pakken om continu te dragen, eisen inclusief veiligheid (ISO 15027-1:2002) (1e uitgave) NBN EN ISO 15027-2 Beschermende kleding tegen onderkoeling in water - Deel 2 : Bescherming tegen onderkoeling bij drenkelingen, eisen inclusief veiligheid (ISO 15027-2:2002) (1e uitgave) NBN EN ISO 15027-3 Beschermende kleding tegen onderkoeling in water - Deel 3 : Beproevingsmethoden (ISO 15027-3:2002) (1e uitgave) NBN EN ISO 15136-1 Uitrusting voor boorgaten voor de aardolie- en aardgasindustrie - Schroefpompsystemen (moineau) voor het kunstmatig omhoog brengen - Deel 1 : Pompen (ISO 15136-1:2001) (1e uitgave) NBN EN ISO 15547 Aardolie- en aardgasindustrie - Platenwarmtewisselaars (ISO 15547:2000) (1e uitgave) NBN EN ISO 15744 Niet-elektrische aangedreven handgereedschap - Geluidmeetcode - Praktijkmethode (klasse 2) (ISO 15744:2002) (1e uitgave) NBN EN ISO 17510-1 Slaap-apnoetherapie - Deel 1 : Apparatuur voor slaap-apnoetherapie (ISO 17510-1:2002) (1e uitgave) NBN EN 50050 Elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen - Elektrostatische handspuitapparatuur (2e uitgave) NBN EN 50090-2-2/A1 Gebouwbeheersystemen (HBES) - Deel 3-2 : Systeemoverzicht - Algemene technische eisen (1e uitgave) NBN EN 50155 Spoorwegtoepassingen - Elektronische inrichtingen voor rollend materieel (2e uitgave) NBN EN 50201 Aansluitingen voor DVB-IRD (2e uitgave) NBN EN 50290-2-24 Communicatiekabels - Deel 2-24 : Gemeenschappelijke ontwerpregels en constructie - PE-mantels (2e uitgave) NBN EN 50290-2-25 Communicatiekabels - Deel 2-25 : Gemeenschappelijke ontwerpregels en constructie - Polypropyleen isolatiemiddelen (2e uitgave) NBN EN 50290-2-26 Communicatiekabels - Deel 2-26 : Gemeenschappelijke ontwerpregels en constructie - Halogeenvrije vlambestendige isolatieverbindingen (2e uitgave) NBN EN 50290-2-27 Communicatiekabels - Deel 2-27 : Gemeenschappelijke ontwerpregels en constructie - Halogeenvrije vlambestendige thermoplastische isolatieverbindingen (2e uitgave) NBN EN 50290-2-28 Communicatiekabels - Deel 2-28 : Gemeenschappelijke ontwerpregels en constructie - Vulmateriaal voor gevulde kabels (2e uitgave) NBN EN 50290-2-29 Communicatiekabels - Deel 2-29 : Gemeenschappelijke ontwerpregels en constructie - Vernet polyethyleen isolatieverbindingen (2e uitgave) NBN EN 50290-2-30 Communicatiekabels - Deel 2-30 : Gemeenschappelijke ontwerpregels en constructie - Poly(tetrafluoroethyleen-Hexafluoropropyleen) (FEP) isolatie en mantels (1e uitgave) NBN EN 55014-2/A1 Elektromagnetische compatibiliteit - Eisen voor huishoudelijke toestellen, elektrisch gereedschap en soortgelijke apparaten - Deel 2 : Immuniteit - Productgroepnorm (1e uitgave) NBN EN 55015/A1 Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur (1e uitgave) NBN EN 60062/A2 Codes voor het merken van weerstanden en condensatoren (4e uitgave) NBN EN 60068-3-4 Klimatologische en mechanische beproevingsmethoden voor elektrotechnische producten - Deel 3-4 : Ondersteunende documentatie en richtlijnen - Vochtige-warmteproef (1e uitgave) NBN EN 60068-3-5 Klimatologische en mechanische beproevingsmethoden voor elektrotechnische producten - Deel 3-5 : Ondersteunende documentatie en richtlijnen - Bevestiging van de gebruikseigenschappen van temperatuurkamers (1e uitgave) NBN EN 60068-3-6 Klimatologische en mechanische beproevingsmethode voor elektrotechnische producten - Deel 3-6 : Ondersteunende documentatie en richtlijnen - Bevestiging van de gebruikseigenschappen van temperatuur/vochtkamers (1e uitgave) NBN EN 60068-3-7 Klimatologische en mechanische beproevingsmethoden voor elektrotechnische producten - Deel 3-7 : Ondersteunende documentatie en richtlijnen - Metingen in temperatuurkamers voor test A en B (onder spanning) (1e uitgave) NBN EN 60191-6-5 Halfgeleiderelementen - Omhulsels, afmetingen en overige dimensionele aspecten - Deel 6-5 : Algemene regels voor tekenen van omhulsels van halfgeleiderelementen voor oppervlaktemontage - Ontwerpgids voor "fine-pitch ball grid array" (FBGA) (1e uitgave) NBN EN 60191-6-8 Halfgeleiderelementen - Omhulsels, afmetingen en overige dimensionele aspecten - Deel 6-8 : Wijze van tekenen van omhulsels van halfgeleiderelementen voor oppervlaktemontage - Ontwerp richtlijn voor "glass sealed ceramic quad flatpacks" (G-QFP) (1e uitgave) NBN EN 60335-2-23/A1 Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Deel 2 : Bijzondere eisen voor toestellen voor huid- en haarverzorging (1e uitgave) NBN EN 60335-2-41/A1 Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Deel 2 : Bijzondere eisen voor pompen voor vloeistoffen met een temperatuur van ten hoogste 35 C (1e uitgave) NBN EN 60512-25-1 Connectoren voor elektronische apparatuur - Beproevings- en meetmethoden - Deel 25-1 : Proef 25a - Overspraakverhouding (1e uitgave) NBN EN 60512-25-3 Connectoren voor elektronische apparatuur - Beproevings- en meetmethoden - Deel 25-3 : Proef 25c - Degradatie van stijgtijd (1e uitgave) NBN EN 60512-25-4 Connectoren voor elektronische apparatuur - Beproevings- en meetmethoden - Deel 25-4 : Proef 25d - Voortplantingsvertraging (1e uitgave) NBN EN 60534-3-2 Regelkleppen voor industriële processen - Deel 3-2 : Afmetingen - Inbouwmaten voor roterende regelkleppen behalve smoorkleppen (1e uitgave) NBN EN 60601-2-37 Medische elektrische toestellen - Deel 2-37 : Bijzondere eisen voor de veiligheid van ultrasone medische diagnostische en bewakingsapparatuur (1e uitgave) NBN EN 60601-2-44 Medische elektrische toestellen - Deel 2-44 : Bijzondere eisen voor de veiligheid van röntgenapparatuur voor computertomografie (2e uitgave) NBN EN 60601-2-45 Medische elektrische toestellen - Deel 2-45 : Bijzondere eisen voor de veiligheid van röntgentoestellen en stereotactische toestellen inclusief röntgengenerator voor mammografie (2e uitgave) NBN EN 60601-2-47 Medische elektrische toestellen - Deel 2-47 : Bijzondere eisen voor de veiligheid en essentiële gebruikseigenschappen van elektrocardiografische systemen (1e uitgave) NBN EN 60601-2-49 Medische elektrische toestellen - Deel 2-49 : Bijzondere eisen voor de veiligheid van multifunctionele patiëntbewakingsapparatuur (1e uitgave) NBN EN 60645-1 Elektro-akoestiek - Audiologische apparatuur - Deel 1 : Zuivere toon audiometers (2e uitgave) NBN EN 60661 Methoden voor het meten van de gebruikseigenschappen van elektrische koffiezet-apparatuur voor huishoudelijk gebruik (1e uitgave) NBN EN 60695-6-1 Brandbaarheid van elektrotechnische producten - Deel 6-1 : Opaciteit van rook - Algemene richtlijnen (1e uitgave) NBN EN 60876-1 Optische-vezel-schakelaars - Deel 1 : Hoofdspecificatie (1e uitgave) NBN EN 60947-1/A2 Laagspanningsschakelaars - Deel 1 : Algemene richtlijnen (1e uitgave) NBN EN 61016 Beeldbandcassettesysteem met diagonale registratie van digitale videocomponenten op 19 mm brede beeldband (formaat D-1) (1e uitgave) NBN EN 61076-4-101 Connectoren voor elektronische apparatuur - Deel 4-101 : Printplaatconnectoren van vastgestelde kwaliteit - Raamspecificatie voor tweedelige connectormodules met een raster van 2,0 mm voor printplaten en achterpanelen volgens IEC 60917 (2e uitgave) NBN EN 61076-4-107 Connectoren voor elektronische apparatuur - Deel 4-107 : Printplaatconnectoren van vastgestelde kwaliteit - Artikelspecificatie voor afgeschermde tweedelige connectoren met een basisraster van 2,0 mm, vaste gedeelte met soldeeraansluitingen en soldeervrije indrukafsluitingen, vrije gedeelte met niet-toegankelijke isolatiedoorsnijaansluitingen en krimpaansluitingen (1e uitgave) NBN EN 61140 Bescherming tegen elektrische schokken - Algemene aspecten voor installatie en inrichting (1e uitgave) NBN EN 61169-2 Hoogfrequentieconnectoren - Deel 2 : Groepsspecificatie - Hoogfrequentie coaxiaal connectoren van het type 9,52 (1e uitgave) NBN EN 61169-24 Hoogfrequentieconnectoren - Deel 24 : Groepsspecificatie - Radiofrequentie coaxiaal connectoren met schroefkoppeling, speciaal voor gebruik in 75 ohm kabeldistributiesystemen (type F) (1e uitgave) NBN EN 61300-3-4 Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - Basisbeproevings- en meetprocedures - Deel 3-4 : Onderzoek en metingen - Verzwakking (2e uitgave) NBN EN 61334-3-22 Distributie-automatisering met berichtenoverdracht over distributieverbindingen - Deel 3-22 : Eisen voor signaaloverdracht - MV fase-naar-aarde- en afscherming-naar-aarde-koppelingen (1e uitgave) NBN EN 61508-1 Functionele veiligheid van elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische systemen verbandhoudend met veiligheid - Deel 1 : Algemene eisen (1e uitgave) NBN EN 61508-2 Functionele veiligheid van elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische systemen verbandhoudend met veiligheid - Deel 2 : Richtlijnen voor elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische systemen verbandhoudend met veiligheid (1e uitgave) NBN EN 61508-3 Functionele veiligheid van elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische systemen verbandhoudend met veiligheid - Deel 3 : Eisen voor programmatuur (1e uitgave) NBN EN 61508-4 Functionele veiligheid van elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische systemen verbandhoudend met veiligheid - Deel 4 : Definities en afkortingen (1e uitgave) NBN EN 61508-5 Functionele veiligheid van elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische systemen verbandhoudend met veiligheid - Deel 5 : Voorbeelden van methoden voor het vaststellen van veiligheidsniveaus (1e uitgave) NBN EN 61508-6 Functionele veiligheid van elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische systemen verbandhoudend met veiligheid - Deel 6 : Richtlijnen voor de toepassing van IEC 61508-2 en IEC 61508-3 (1e uitgave) NBN EN 61508-7 Functionele veiligheid van elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische systemen verbandhoudend met veiligheid - Deel 7 : Overzicht van technieken en voorzieningen (1e uitgave) NBN EN 61508-7 Functionele veiligheid van elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische systemen verbandhoudend met veiligheid - Deel 7 : Overzicht van technieken en voorzieningen (1e uitgave) NBN EN 61631 Beproevingsmethoden voor de mechanische sterkte van kernen gemaakt van magnetische oxiden (1e uitgave) NBN EN 61685 Ultrasone technologie - Debietmetingssystemen - Beproevingsobject (1e uitgave) NBN EN 61690-1 Elektronisch ontwerp uitwisselingsformaat (EDIF) - Deel 1 : Versie 3 0 0 (1e uitgave) NBN EN 61690-2 Elektronisch ontwerp uitwisselingsformaat (EDIF) - Deel 2 : Versie 4 0 0 (1e uitgave) NBN EN 61691-2 Gedragstalen - Deel 2 : VHDL multilogische systemen voor interoperabiliteitsmodel (1e uitgave) NBN EN 61691-3-2 Gedragstalen - Deel 3-2 : Wiskundige bedrijfsvoering in VHDL (1e uitgave) NBN EN 61691-3-3 Gedragstalen - Deel 3-3 : Synthese in VHDL (1e uitgave) NBN EN 61703 Mathematische expressie voor betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en onderhoudsondersteunende termen (1e uitgave) NBN EN 61754-5 Optische-vezel connectorverbindingen - Deel 5 : Connectorfamilie type MT (1e uitgave) NBN EN 61754-9 Optische-vezel connectorverbindingen - Deel 9 : Connectorfamilie type DS (1e uitgave) NBN EN 61754-10 Optische-vezel connectorverbindingen - Deel 10 : Connectorfamilie type Mini-MPO (1e uitgave) NBN EN 61754-15 Optische-vezel connectorverbindingen - Deel 15 : Connectorfamilie type LSH (1e uitgave) NBN EN 61754-19 Optische-vezel connectorverbindingen - Deel 19 : Connectorfamilie type SG (1e uitgave) NBN EN 61788-4 Supergeleiding - Deel 4 : Bepaling van de restweerstandsverhouding - Restweerstandsverhouding van Nb-Ti composietsupergeleiders (1e uitgave) NBN EN 61828 Ultrasone technologie - Focusmeters - Definities en meetmethoden van zendeigenschappen (1e uitgave) NBN EN 61834-8 Opname - Digitaal videorecordercassettesysteem met diagonale registratie met 6,35 mm brede magnetische band voor gebruik door consumenten (525-60, 625-50, 1125-60 en 1250-50 systemen) - Deel 8 : PALplus formaat voor het 625-50 systeem (1e uitgave) NBN EN 61851-21 Laden via een geleidende verbinding van elektrische voertuigen - Deel 21 : Eisen voor elektrische voertuigen voor geleidende verbinding voor een a.c./d.c. levering (1e uitgave) NBN EN 61851-22 Laden via een geleidende verbinding van elektrische voertuigen - Deel 22 : AC-laadstation voor elektrische voertuigen (1e uitgave) NBN EN 61969-3 Mechanische structuren voor elektronische apparatuur - Omhulsels voor buitenopstelling - Deel 3 : Groepsspecificatie - Klimatologische, mechanische beproevingen en veiligheidsaspecten voor kasten en kisten (1e uitgave) NBN EN 62005-1 Betrouwbaarheid van optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - Deel 1 : Inleiding en definities (1e uitgave) NBN EN 62005-2 Betrouwbaarheid van optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - Deel 2 : Voorbeeld van kwantitatieve beoordeling van betrouwbaarheid gebaseerd op versnelde verouderingsproeven - Temperatuur en vochtigheid, constant (1e uitgave) NBN EN 62071 Videocassettesysteem met gecomprimeerde diagonale registratie met gebruik van 6,35 mm brede magnetische band - Formaat D-7 (1e uitgave) NBN EN 62092 Ultrasone technologie - Hydrofoons - Karakteristieken en het ijken in het frequentiegebied van 15 MHz tot 40 MHz (1e uitgave) NBN EN 62099 Golflengte schakelaars voor optische vezels - Hoofdspecificatie (1e uitgave) NBN EN 62106 Specificatie van het Radio-Data-Systeem (RDS) voor VHF/FM geluidomroep-uitzendingen in het frequentiegebied van 87,5 tot 108,0 MHz (3e uitgave) NBN EN 62121 Meetmethoden voor minidisc-recorders/spelers (1e uitgave) NBN EN 62156 Digitale video-opname met videocompressie 12,65 mm type D-9 componentformaat 525/60 en 625/50 (digital S) (1e uitgave) NBN EN 62271-100 Hoogspanningsschakelmaterieel - Deel 100 : Hoogspanningswisselstroomvermogensschakelaars (2e uitgave) NBN EN ISO/IEC 15416 Informatietechnologie - Automatische identificatie- en gegevensvastleggingstechnieken - Specificatie voor het beproeven van de drukkwaliteit van streepjescodes - Lineaire symbolen (ISO/IEC 15416:2000) (1e uitgave) NBN EN ISO/IEC 15421 Informatietechnologie - Automatische identificatie- en gegevensvastleggingstechnieken - Specificatie voor de hoofdbeproeving van streepjescodes (ISO/IEC 15421:2000) (1e uitgave) NBN EN 300 175-4 Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 4 : Data Link Control (DLC) layer (V1.6.1e uitgave) NBN EN 300 175-5 Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 5 : Network (NWK) layer (V1.6.1e uitgave) NBN EN 300 175-7 Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 7 : Security features (V1.6.1e uitgave) NBN EN 300 291-2 Telecommunications Management Network (TMN); Functional specification of Customer Administration (CA) on the Operations System/Network Element (OS/NE) interface; Part 2 : Multi line configurations (V1.1.1e uitgave) NBN EN 301 021 Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment; Time Division Multiple Access (TDMA); Point-to-multipoint digital radio systems in frequency bands in the range 3 GHz to 11 GHz (V1.5.1e uitgave) NBN EN 301 126-2-6 Fixed Radio Systems; Conformance testing; Part 2-6 : Point-to-Multipoint equipment; Test procedures for Multi Carrier Time Division Multiple Access (MC-TDMA) systems (V1.1.1e uitgave) NBN EN 301 141-3 Integrated Services Digital Network (ISDN); Narrowband Multi-service Delivery System (NMDS); Part 3 : Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the data link layer (NTN side) (V1.1.1e uitgave) NBN EN 301 141-4 Integrated Services Digital Network (ISDN); Narrowband Multi-service Delivery System (NMDS); Part 4 : Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the network layer (NTN side) (V1.1.1e uitgave) NBN EN 301 141-5 Integrated Services Digital Network (ISDN); Narrowband Multi-service Delivery System (NMDS); Part 5 : Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the network layer (LE side) (V1.1.1e uitgave) NBN EN 301 141-6 Integrated Services Digital Network (ISDN); Narrowband Multi-service Delivery System (NMDS); Part 6 : Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) specification for the NMDS Layer 2 PSTN-GW function (NTN side) (V1.1.1e uitgave) NBN EN 301 141-7 Integrated Services Digital Network (ISDN); Narrowband Multi-service Delivery System (NMDS); Part 7 : Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) specification for the PSTN NMDS interface Layer 3 (NTN side) (V1.1.1e uitgave) NBN EN 301 141-8 Integrated Services Digital Network (ISDN); Narrowband Multi-service Delivery System (NMDS); Part 8 : Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) specification for the PSTN NMDS interface Layer 3 (LE side) (V1.1.1e uitgave) NBN EN 301 213-1 Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment;

Point-to-multipoint digital radio systems in frequency bands in the range 24,25 GHz to 29,5 GHz using different access methods; Part 1 : Basic parameters (V1.1.2e uitgave) NBN EN 301 213-3 Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment;

Point-to-multipoint digital radio systems in frequency bands in the range 24,25 GHz to 29,5 GHz using different access methods; Part 3 : Time Division Multiple Access (TDMA) methods (V1.4.1e uitgave) NBN EN 301 276-4 Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol; Connection characteristics; Modification procedures for sustainable cell rate parameters; Part 4 : Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the user (V1.1.1e uitgave) NBN EN 301 276-6 Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol; Connection characteristics; Modification procedures for sustainable cell rate parameters; Part 6 : Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the network (V1.1.1e uitgave) NBN EN 301 484-4 Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Line Hunting (LH) supplementary service; Part 4 : Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the user (V1.1.1e uitgave) NBN EN 301 484-6 Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Line Hunting (LH) supplementary service; Part 6 : Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the network (V1.1.1e uitgave) NBN EN 301 486-4 Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol; Connection characteristics; ATM traffic descriptor modification with negotiation by the connection owner; Part 4 : Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the user (V1.1.1e uitgave) NBN 301 486-6 Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol; Connection characteristics; ATM traffic descriptor modification with negotiation by the connection owner; Part 6 : Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the network (V1.1.1e uitgave) NBN EN 301 487-4 Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol; Switched virtual path capability; Part 4 : Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the user (V1.1.1e uitgave) NBN EN 301 487-6 Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol; Switched virtual path capability; Part 6 : Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the network (V1.1.1e uitgave) NBN EN 301 785 Fixed Radio Systems; Point-to-point packet data equipment; Para-meters for radio systems with packet data interfaces for transmission of digital signals operating in the frequency range 7, 8, 13, 15, 18, 23, 26, 28, 32, 38, 52 to 55 GHz (V1.2.1e uitgave) NBN EN 301 813-3 Integrated Services Digital Network (ISDN) and Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Generic Addressing and Transport (GAT) protocol; Part 3 : Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification (V1.1.1e uitgave) NBN EN 301 813-4 Integrated Services Digital Network (ISDN) and Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Generic Addressing and Transport (GAT) protocol; Part 4 : Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification (V1.1.1e uitgave) NBN EN 301 958 Digital Video Broadcasting (DVB); Interaction channel for Digital Terrestrial Television (RCT) incorporating Multiple Access OFDM (V1.1.1e uitgave) NBN EN 302 094-4 Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) and Signalling System No. 7 (SS7) protocols; Call Forwarding on Not Reachable (CFNRc) supplementary service for Cordless Terminal Mobility (CTM) phase 1; Part 4 : Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the user (V1.1.1e uitgave) NBN EN 302 094-6 Integrated Services Digital Network (ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) and Signalling System No. 7 (SS7) protocols; Call Forwarding on Not Reachable (CFNRc) supplementary service for Cordless Terminal Mobility (CTM) phase 1; Part 6 : Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification for the network (V1.1.1e uitgave) 2. De normen afgeleid van de Europese normen (EN) zijn in principe beschikbaar in het Engels, het Frans en het Duits;de normen afgeleid van de internationale normen (ISO) zijn in principe beschikbaar in het Engels en in het Frans. 3. Deze normen zijn verkrijgbaar bij het Belgisch instituut voor normalisatie, Brabançonnelaan 29, 1000 Brussel, tegen betaling van hun prijs. 4. De normen : NBN EN 50050, 2e uitgave vervangt NBN C 23-050, 1e uitgave NBN EN 171, 3e uitgave vervangt NBN EN 171, 2e uitgave NBN EN 274-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 274, 1e uitgave NBN EN 274-3, 2e uitgave vervangt NBN EN 274, 1e uitgave NBN EN 274-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 274, 1e uitgave NBN EN 274-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 329, 1e uitgave NBN EN 274-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 329, 1e uitgave NBN EN 274-3, 2e uitgave vervangt NBN EN 329, 1e uitgave NBN EN 62271-100, 2e uitgave vervangt NBN HD 348, 3e uitgave NBN EN 274-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 411, 1e uitgave NBN EN 274-3, 2e uitgave vervangt NBN EN 411, 1e uitgave NBN EN 274-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 411, 1e uitgave NBN EN 50290-2-24, 2e uitgave vervangt NBN HD 624.4, 1e uitgave NBN EN 50290-2-25, 2e uitgave vervangt NBN HD 624.5, 1e uitgave NBN EN 50290-2-26, 2e uitgave vervangt NBN HD 624.6, 1e uitgave NBN EN 50290-2-27, 2e uitgave vervangt NBN HD 624.7, 1e uitgave NBN EN 50290-2-28, 2e uitgave vervangt NBN HD 624.8, 1e uitgave NBN EN 50290-2-29, 2e uitgave vervangt NBN HD 624.9, 1e uitgave NBN ENV 839, 2e uitgave vervangt NBN ENV 839, 1e uitgave NBN EN 2078, 2e uitgave vervangt NBN EN 2078, 1e uitgave NBN EN 2584, 2e uitgave vervangt NBN EN 2584, 1e uitgave NBN EN 2585, 2e uitgave vervangt NBN EN 2585, 1e uitgave NBN EN 3048, 2e uitgave vervangt NBN EN 3048, 1e uitgave NBN EN 10002-1, 6e uitgave vervangt NBN EN 10002-1, 5e uitgave NBN ENV 12038, 2e uitgave vervangt NBN ENV 12038, 1e uitgave NBN EN ISO 1043-1, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 1043-1, 1e uitgave NBN EN ISO 1524, 3e uitgave vervangt NBN EN 21524, 2e uitgave NBN EN ISO 1624, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 1624, 1e uitgave NBN EN ISO 3892, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 3892, 1e uitgave NBN EN ISO 4623-1, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 4623, 1e uitgave NBN EN ISO 9994, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 9994, 2e uitgave

^