Etaamb.openjustice.be
Publicatie(s) Ter Kritiek
gepubliceerd op 13 april 2018

Bureau voor Normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling bij het Bureau voor normalisatie, J(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN (pe.nbn.be) tot op de sluitingsdatum(...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018040085
pub.
13/04/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Bureau voor Normalisatie (NBN). - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen.

Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling bij het Bureau voor normalisatie, Jozef II-straat 40/6, 1000 Brussel (www.nbn.be).

Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN (pe.nbn.be) tot op de sluitingsdatum van het onderzoek.

De vermelde sluitingsdatum dient eventueel gewijzigd te worden om een termijn van vijf maanden na het verschijnen van dit bericht te waarborgen. prNBN EN 1996-1-2 ANB:2018 Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 1-2 : Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand - Nationale bijlage Publicatie ter kritiek tot 15 september 2018. prNBN T 52-707:2018 Aardolieproducten - Lampolie - Specificaties Publicatie ter kritiek tot 15 september 2018.

^