Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 februari 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/02/2023 pub. 24/02/2023 numac 2023040616 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmark

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2022043444 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 november 2022, wordt de heer François MARLIER, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van bij Federale Overheidsdienst Financiën, met ingang van 1 decem Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2022043445 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 november 2022, wordt de heer Augustin MEIRE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van bij Federale Overheidsdienst Financiën, met ingang van 1 decembe Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2022043446 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 november 2022, wordt de mevrouw Severine LEKEU, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van bij Federale Overheidsdienst Financiën, met ingang van 1 dece Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2022043452 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 november 2022, wordt de heer Tristan MONDO, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van bij Federale Overheidsdienst Financiën, met ingang van 1 december Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 24/02/2023 numac 2023010026 bron federaal planbureau Koninklijk besluit houdende bevordering van een lid van het Federaal Planbureau tot de graad van eerste opdrachthouder type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023015159 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling FOODCHAIN ID Certification, Rue G-001 "Autocontrolegids Dierenvoeders"; G-002 "Gids autocontrolesysteem zuivelindu(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023030361 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 5 januari 2023, wordt de heer Simon POTVIN, rijksambtenaar bij federale Overheidsdienst Financien in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 22 december Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023030394 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bevordering Bij koninklijk besluit van 16 december 2022 wordt de heer Jean-Christophe SALEMBIER, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie in een betrek Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023030432 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 februari 2023 wordt mevrouw Joke BRECX, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 12/02/2023 pub. 24/02/2023 numac 2023040348 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen betreffende de vakantieregeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023200376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 februari 2023 wordt de heer Frederik SCHEERLINCK, attaché klasse A2, met ingang van 1 januari 2023 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklar Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van S(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023200394 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 februari 2023 wordt Mevr. Lieve VAN MELCKEBEKE, attaché klasse A2, met ingang van 1 januari 2023 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklarin type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023200396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 februari 2023 wordt de heer Didier VAN REETH, attaché klasse A2, met ingang van 1 januari 2023 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklaring type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023200393 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 februari 2023 wordt mevrouw Laurence WEERLITZER, attaché klasse A2, met ingang van 1 januari 2023 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklari type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023200546 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 12 februari 2023 wordt mevrouw Marthe LUCAS, adviseur klasse A3, met ingang van 1 mei 2023, eervol ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023200374 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 februari 2023 wordt Mevr. Caroline DE SADELEER, attaché klasse A2, met ingang van 1 januari 2023 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklarin Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van S(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023200377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 februari 2023 wordt Mevr. Ellen SERKEYN, attaché klasse A2, met ingang van 1 januari 2023 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklaring tegen Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van S(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023200375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 februari 2023 wordt Mevr. Sandrine SCHATTEMAN, attaché klasse A2, met ingang van 1 januari 2023 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklaring Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van S(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023200381 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 februari 2023 wordt de heer Shen VAN HAMME, attaché klasse A2, met ingang van 1 januari 2023 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklaring te Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van S(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023200398 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 februari 2023 wordt de heer Christian HALSBERGHE, attaché klasse A2, met ingang van 1 september 2022 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur en ranginneming op 15 december Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023200397 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 februari 2023 wordt de heer Maarten VANSINTJAN, attaché klasse A2, met ingang van 1 januari 2023 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklarin type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 24/02/2023 numac 2023200900 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023010108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 24 januari 2023 wordt mevrouw Lise VANDENHENDE, adjunct-auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om het mandaat uit te oefenen van lid van de Vlaamse Commissie Onr type ministerieel besluit prom. 19/12/2022 pub. 24/02/2023 numac 2023010151 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2021 type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023010176 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 8 februari 2023, - is de heer Poels J., directeur van de gemeenschappelijke steundienst bij het college van procureurs-generaal en het college van het openbaar ministerie, aangewezen tot de fu - is de heer Sobrie M., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, aangewez(...) type ministerieel besluit prom. 12/12/2022 pub. 24/02/2023 numac 2023030250 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling van « Voorraadbeheerder » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 12/12/2022 pub. 24/02/2023 numac 2023030249 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « tuinbouwbeambte bloementeelt" gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad en tot toekenning van het getuigschrift van hoger secundair onderwijs (CESS) aan houders van het kwalificatiegetuigschrift van "tuinbouwbeambte bloementeelt" specifiek voor het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie en het getuigschrift van "Aanvullende algemene opleiding ter verkrijging van het getuigschrift dat overeenkomt met het getuigschrift van hoger secundair onderwijs" type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023040742 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 17 februari 2023, - dat uitwerking heeft sedert 18 november 2022, is er, op gezamenlijk verzoek van de heer Van Eeckhoudt H. en van de heer Van Eeckhoudt H., een einde gesteld aan de associatie " De heer Van Eeckhoudt H. neemt de hoedanigheid terug in van kandidaat-notaris. - dat uitwerking (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023201033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij ministerieel besluit van 14 februari 2023 is de NV Aertssen Infra (KBO nr. 0403.813.275), Laage(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2022207042 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 107/2022 van 15 september 2022 Rolnummer 7649 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 65/1 van de wet van 16 maart 1968 « betreffende de politie over het wegverkeer », gesteld door de Politierechtbank Oost-Vlaa Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit rechter J. Moerman, waarnemend voorzitter, voorzitter P(...)

decreet

type decreet prom. 19/01/2023 pub. 24/02/2023 numac 2023010170 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 9 mei 2019 van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van de openbare instellingen van de Franse Gemeenschapscommissie

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023010174 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij beschikking van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent van 7 februari 2023, de heer Verhaest H., ere-kamervoorzitter in dit hof, wordt aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat in dit hof, uit te o Bij beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen van 18 januari(...) type beschikking prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023040659 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling door de Minister van Werk van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, aan de erkende sociale ondernemingen voor de toekenning van een mandaat om een inschakelingsprogramma te verwezenlijken bestaande uit een opdracht van Deze oproep tot kandidaatstelling wordt uitgeschreven in het kader van de ordonnantie van 23 juli 2(...) type beschikking prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023201044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Brussel Bij beschikking van 20 februari 2023 werd de heer BOULOGNE Jean, voorheen raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Brussel door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om h

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/12/2022 pub. 24/02/2023 numac 2023030245 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de Commissie die belast is met het ontvangen van klachten van studenten over een weigering tot inschrijving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/12/2022 pub. 24/02/2023 numac 2023030240 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de uitvoering van het decreet van 17 maart 2022 betreffende de bescherming van het roerend cultureel erfgoed type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2022 pub. 24/02/2023 numac 2023030253 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap betreffende de ontvangers van geluidsdiensten die de via digitale terrestrische omroepnetwerken aangeboden geluidsdiensten moeten ontvangen en weergeven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/12/2022 pub. 24/02/2023 numac 2023030251 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van arbeidsovereenkomsten ter bevordering van de sport van hoog niveau in de Franse Gemeenschap

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 21/12/2022 pub. 24/02/2023 numac 2023030256 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de vast afgevaardigde van de Franse Gemeenschap bij de Duitstalige Gemeenschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2022 pub. 24/02/2023 numac 2023030254 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 13 oktober 2022 houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Université de Mons type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2022 pub. 24/02/2023 numac 2023030257 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de herstructurering van het Institut Saint-Joseph - Enseignement général , rue Saint-Hubert 14-16, te Ciney en van het Institut Saint-Joseph - Enseignement technique (2809), rue Saint-Hubert 14-16, te Ciney type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2022 pub. 24/02/2023 numac 2023030259 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de zesde beheersovereenkomst van de Belgische Radio en Televisie van de Franse Gemeenschap voor de jaren 2023 tot en met 2027 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2022 pub. 24/02/2023 numac 2023030255 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2017 houdende benoeming van de leden van de examencommissie voor het toelatings- en de toegangsexamen tot de studie van de eerste cyclus in de medische wetenschappen en/of de studie van de eerste cyclus in de tandheelkunde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2022 pub. 24/02/2023 numac 2023030258 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden voor de organisatie van een hybride opleiding in het onderwijs voor sociale promotie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2023 pub. 24/02/2023 numac 2023030423 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van het startquotum voor de opleiding geneeskunde en voor de opleiding tandheelkunde

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/02/2023 pub. 24/02/2023 numac 2023030460 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van verscheidene besluiten met het oog op een beter beheer van de kattenpopulatie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/02/2023 pub. 24/02/2023 numac 2023030428 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van een onteigeningsplan op basis van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden om redenen van algemeen nut ten gunste van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de goederen gelegen Eugène Simonisplein 11, 1081 Koekelberg en Eugène Simonisplein 13, 1081 Koekelberg, gekadastreerd 21492B0067/00R005 en 21492B0067/00S005

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/02/2023 pub. 24/02/2023 numac 2023040780 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de hoogte van de afsluitingen, bedoeld bij artikel 2ter, van de jachtwet van 28 februari 1882 en de nadere regels voor de plaatsing ervan type besluit van de waalse regering prom. 02/02/2023 pub. 24/02/2023 numac 2023200974 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2020 tot aanwijzing van de leden van het producentencollege en tot wijziging van het besluit van 25 maart 2021 tot wijziging van het besluit van 14 mei 2020 tot aanwijzing van de leden van het producentencollege type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2022 pub. 24/02/2023 numac 2023200968 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de Administrateur-generaal van de "Opérateur de Transport de Wallonie"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2022 pub. 24/02/2023 numac 2023201093 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van adjunct-directeur/directrice-generaal bij het Gewestelijk Agentschap voor Netheid

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023040559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Advies in toepassing van artikel 13, vierde lid, van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie. - Lijst van de erkende exploitanten bedoeld in de artikelen 8 en 10 van de wet van 22 juli 1985 Numéro d'entreprise Ondernemingsnummer Explo(...) type bericht prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023200990 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Juristen juridisch advies en reglementering (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG23039 Solliciteren kan tot en met 10/03/2023 via www.werkenvoor.be De gedetaillee(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023200660 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Service Managers A2 (niveau A2) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG23027 Solliciteren kan tot en met 20/03/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023200893 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Ingenieurs stabiliteit (niveau A2) voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG23055 Solliciteren kan tot en met 13/03/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023200931 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Briljante Masters (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG23015 Solliciteren kan tot en met 20/03/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023200939 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** Specialist (niveau ****2) voor de **** ****, ****.****.****., Middenstand en Energie. - ****: ****22362 Deze selectie werd afgesloten op 04/01/2023. De lijst van geslaagd(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...) type lijst prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023200938 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Vertalers (niveau A1) voor Urban.brussels. - Selectienummer: REQ294 Solliciteren kan tot en met 14/03/2023 via www.talent.brussels De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef de functietitel in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maximaal(...) type lijst prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023200951 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Duitstalige Algemene Masters (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ADG23001 Solliciteren kan tot en met 24/03/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023200957 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Secretaresses (niveau C) voor safe.brussels. - Selectienummer: REQ277 Solliciteren kan tot en met 10/03/2023 via www.talent.brussels. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023200952 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Duitstalige Generieke Bachelos (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ADG23002 Solliciteren kan tot en met 24/03/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023200963 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Boekhoudkundige en budgetmedewerkers (niveau B) voor talent.brussels. - Selectienummer: REQ335 Solliciteren kan tot en met 12/03/2023 via www.talent.brussels. De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023200993 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023200992 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van econ Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023200991 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Juristen (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG23052 Solliciteren kan tot en met 10/03/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud,(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023200994 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van buitenlandse vennootschappen met bijkantoor in België waarvan het buitenlandse identificatienummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd gewijzigd na inlichtingen ontvangen te hebben via het Europese systeem van gekoppelde registers Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen(...) type lijst prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023200997 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseur-generaal Directie Vergoedingen (niveau A4) voor Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Selectienummer: ANG23066 Solliciteren kan tot en met 10/03/2023 via www.werkenvoor.be. (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

bijakte

type bijakte prom. 27/01/2023 pub. 24/02/2023 numac 2023010109 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Wijzigingsclausule bij de overeenkomst M/22 voor de kinesitherapeuten. - Notificatie punt 11

erratum

type erratum prom. 08/01/2022 pub. 24/02/2023 numac 2023030487 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst. - Erratum type erratum prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023030468 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Anwijzingen. - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2023, bladzijde 23972, betreffende de benoemingen van magistraten, dienen de woorden "is mevr. Léonard J., licentiaat in de rechten, o type erratum prom. 08/01/2022 pub. 24/02/2023 numac 2023030488 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld. - Erratum

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023092402 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand februari 2023    Indice février 2023 Moyen(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023200236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 februari 2023 wordt mevrouw Liesbeth HULSMANS met ingang van 1 januari 2023 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 januari 2022.

document

type document prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023010175 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg Luik De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 26 januari 2023, heeft de heer Desaive D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, aangewezen tot het adjunct-mandaat van ondervoorz type document prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023200896 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Archivarissen (niveau A1) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectienummer: AFG23059 Solliciteren kan tot en met 10/03/2023 via www.werkenvoor.be. (...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023200984 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: AFG22381 Deze selectie werd afgesloten op 07/02/2023. Er zijn 6 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er(...) type document prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023200980 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde: assistenten (m/v/x). - BNG23014 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsv(...) Solliciteren kan tot 9 maart 2023. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich(...) type document prom. -- pub. 24/02/2023 numac 2023201026 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige elektriciens (niveau C) voor voor het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Selectienummer: AFG22405 Deze selectie werd afgesloten op 14/02/2023. Er zijn 3 laureate(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap.
^