Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 januari 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/12/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022043183 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat het instellen van een beroepsmogelijkheid tegen de immobilisering van een voertuig betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022015348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, voor 2023 en 2024 type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022015347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, van 1 juli 2021 tot 31 december 2022 type koninklijk besluit prom. 06/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022015273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het aanbod van vrijwillig outplacement type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022015251 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 62 jaar, uitgeoefend in de witzandexploitaties (1) type koninklijk besluit prom. 06/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022015350 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022015396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2021, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, tot instelling en vaststelling van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 151 gesloten in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022015419 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de werkgeverstussenkomst in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 06/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022015397 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de arbeidsvoorwaarden, de tewerkstelling en de arbeidsomstandigheden, voor de periode 2021-2022 type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2023 numac 2022034168 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van omkaderingsinstellingen in het kader van het alcoholslot Bij toepassing van het koninklijk besluit van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma Numéro d'agrément de l'organisme d'encadrement (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2023 numac 2022034169 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. Numéro d'agrément de l'institution organisa(...) type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022034770 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de presentiegelden en de vergoedingen toegekend aan de leden van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2023 numac 2022042560 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1 Numéro d'agrément de l'institution organisan(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2023 numac 2022042058 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2022, wordt de heer Mahungu SHUNGU, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A3 met de titel van adviseur, ontslag uit zijn a Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022041598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende het klein verlet type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2023 numac 2022042772 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 18 september 2022 wordt de heer Dominique RAMET aangewezen in het mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone MARIEMONT type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2023 numac 2022042770 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2022 wordt de heer Nicolas SOULET aangewezen in het mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone FLEMALLE voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2023 numac 2022042754 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1 Numéro d'agrément de l'institution organisan(...) type koninklijk besluit prom. 16/12/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022043064 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van Delcredere type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022203396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de duw- en/of continuvaart type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022203597 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022203595 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het SWT "Algemeen stelsel op 62 jaar" (1) type koninklijk besluit prom. 06/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022203401 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022203622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het anciënniteitsverlof (1) type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022203620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het tijdskrediet voor de periode van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023 type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022203599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de gelijkstellingen inzake tijdelijke werkloosheid voor de berekening van de eindejaarspremie 2021 in het kader van de sanitaire crisis COVID-19 type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022203619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen, en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 152 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022203623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar voor de mindervalide werknemers met een loopbaan van 35 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022203625 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de sociale vrede type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022203796 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers van 62 jaar en ouder (1) type koninklijk besluit prom. 06/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022203789 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022203630 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022203815 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de invoering van de nieuwe arbeidsregelingen type koninklijk besluit prom. 06/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022203801 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het tijdskrediet en landingsbanen voor de periode 1 januari 2021 tot 31 december 2022 type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022203798 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 153 (1) type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022203800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de opleidingsinspanningen 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de invoering, van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023, van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar met een loopbaan van 40 jaar type koninklijk besluit prom. 06/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de invoering, van 1 januari 2021 tot 30 juni 2023, van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar voor de mindervalide werknemers of met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022203816 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar in het kader van zware beroepen en met een loopbaan van 35 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022203820 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide arbeiders en arbeiders met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 06/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de betaling van een cadeaucheque aan de werknemers type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023, voor werknemers die ten minste 60 jaar oud zijn en die reeds ten minste 20 jaar in een stelsel van nachtarbeid of in een zwaar beroep, met 33 jaar loopbaan werken (1) type koninklijk besluit prom. 06/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende het behoud van de lagere leeftijdsgrens voor de landingsbanen (1) type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende het behoud van de lagere leeftijdsgrens voor de landingsbanen (1) type koninklijk besluit prom. 06/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de harmonisatie eindejaarspremie - Kader collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, tot vaststelling voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2022, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep, die hebben gewerkt in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, of een lange loopbaan hebben type koninklijk besluit prom. 06/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023, voor werknemers die ten minste 60 jaar oud zijn en die reeds ten minste 20 jaar in een stelsel van nachtarbeid of in een zwaar beroep, met 33 jaar loopbaan werken (1) type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende het algemeen stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 62 jaar type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2021, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 06/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende het algemeen stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 62 jaar type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, voor 2023 en 2024 type koninklijk besluit prom. 06/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar met een loopbaan van 40 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, van 1 juli 2021 tot 31 december 2022 type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204154 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de vaststelling voor 2023 en 2024 van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep, die hebben gewerkt in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, of een lange loopbaan hebben type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204156 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot invoering van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 60 jaar voor zware beroepen (1) type koninklijk besluit prom. 06/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2023-2024 type koninklijk besluit prom. 06/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de vrijstelling van de verplichting inzake aangepaste beschikbaarheid 2023-2024 type koninklijk besluit prom. 06/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 60 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar in het kader van zware beroepen en met een loopbaan van 33 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 06/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, van 1 juli 2021 tot 31 december 2022 type koninklijk besluit prom. 06/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende uitkering in geval van dodelijk arbeidsongeval type koninklijk besluit prom. 06/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar in het kader van zware beroepen en met een loopbaan van 35 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf, betreffende de invoering van een flexibele arbeidsregeling type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf, betreffende de werkkledij type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een zwaar beroep die worden ontslagen (1) type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 60 jaar mits een lange loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2023-2024 type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van bijkomende sociale voordelen door het Bosuitbatingsfonds type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een zwaar beroep die worden ontslagen (1) type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de vaststelling voor 2023 en 2024 van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep, die hebben gewerkt in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, of een lange loopbaan hebben type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 06/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de sectorale vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 06/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het tijdskrediet voor 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 06/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204231 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2022, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of tewerkgesteld werden in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, die hebben gewerkt in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen of een lange loopbaan hebben, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad nr. 153 type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten, betreffende de arbeidsorganisatie en de stabiliteit van de uurroosters type koninklijk besluit prom. 06/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de toekenning van bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 56 jaar en ouder type koninklijk besluit prom. 06/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, tot vaststelling voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2022, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep, die hebben gewerkt in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, of een lange loopbaan hebben type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, tot vaststelling voor 2023 en 2024 van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, of een lange loopbaan hebben type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2022 type koninklijk besluit prom. 06/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor 2023-2024 type koninklijk besluit prom. 06/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 06/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de verhoging van het quotum overuren type koninklijk besluit prom. 06/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het sociaal fonds (1) type koninklijk besluit prom. 16/12/2022 pub. 17/01/2023 numac 2023030239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van de proefbank voor vuurwapens type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 1968 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van de statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 5 juli 1968, Belgisch Staatsblad van 24 juli 1968 type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022204244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 58 jaar voor mindervalide werklieden of werklieden met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2023 numac 2023030275 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 december 2022 wordt de heer Christian WOUTERS bevorderd in de graad van hoofdcommissaris van politie, met ingang van 1 november 2021.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/02/2022 pub. 17/01/2023 numac 2023200060 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 078 van organisatieafdeling 16 en programma 120 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022 type ministerieel besluit prom. 18/02/2022 pub. 17/01/2023 numac 2023200061 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 079 van organisatieafdeling 16 en programma 120 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022 type ministerieel besluit prom. 18/02/2022 pub. 17/01/2023 numac 2023200062 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 001 en 024 van organisatieafdeling 10 en programma 120 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022

arrest

type arrest prom. -- pub. 17/01/2023 numac 2022206522 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 72/2022 van 25 mei 2022 Rolnummer 7471 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 3, § 1, 1°, van de wet van 21 november 1989 « betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen », Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Nihoul en L. Lavrysen, en de rechters(...) type arrest prom. -- pub. 17/01/2023 numac 2022206521 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 68/2022 van 19 mei 2022 Rolnummer 7595 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 30bis, § 8, van de wet van 27 juni 1969 « tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, de rechters T.(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/01/2023 numac 2022042703 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 2022, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van het huis Rombaut-Deplus gelegen Armand Huysmanslaan 196 in E Het goed is bekend ten kadaster Elsene, 6de afdeling, sectie D, perceel nr. 30F13. type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/01/2023 numac 2022042702 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 2022, worden beschermd als monument de totaliteit van de persoonlijke woning van architect Pierre Humblet en de voortuin ervan, gelegen in de Foes Het goed is bekend ten kadaster van Ukkel, 4e afdeling, sectie H, perceel 56/2A83.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022042791 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBD2AA-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 17/01/2023 numac 2022042671 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanstelling van ambtenaren-generaal in een hoger ambt Een besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juli 2022 formaliseert de aanstelling van de heer Laurent MONNIEZ voor de uitoefening van het hogere ambt van ambtenaar-generaal v Een besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juli 2022 formaliseert de aanstell(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022042902 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022

lijst

type lijst prom. 27/10/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022207177 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van de lijst van de verboden stoffen en methoden in de sport voor het jaar 2023 type lijst prom. -- pub. 17/01/2023 numac 2023200039 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Medewerkers sensibilisering voor verkeersveiligheid in onderwijs (niveau B) voor GOB-Brussel Mobiliteit. - Selectienummer: Req254 Solliciteren kan tot en met 31/01/2023 via www.talent.brussels. (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 17/01/2023 numac 2023200074 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs Informatie- en communicatietechnologie (niveau A3) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG22437 Deze selectie werd afgesloten op 04/(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 17/01/2023 numac 2022042717 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2022 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen

erratum

type erratum prom. -- pub. 17/01/2023 numac 2023200163 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige onderhoudstechniekers voor drones - Heverlee (niveau C) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG22402. - Erratum Solliciteren kan tot en met 30/01/2023 via www.werkenvoor.be. De g(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2023 numac 2022034144 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2022, wordt de heer Matthias DE WILDE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nede Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2023 numac 2022041975 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Benoeming en bevordering Bij koninklijk besluit van 15 maart 2022 wordt Mevrouw CROONENBERGHS Alice benoemd in de betrekking van "coördinator" bij de directie audit type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2023 numac 2023200127 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 5 januari 2023 dat in werking treedt op 1 januari 2023: - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beheers - wordt de heer Stephan Neetens, benoemd als lid van het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de (...)

document

type document prom. -- pub. 17/01/2023 numac 2023200050 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Psychologen (niveau A1) voor Veiligheid van de Staat. - Selectie-nummer : AFG22337 Deze selectie werd afgesloten op 22/12/2022. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar geld(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 17/01/2023 numac 2023200082 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers contactcenter Dendermonde en Brussel (niveau B) voor Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG22425 Deze selectie werd afgesloten op 16/12/2022. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...) type document prom. -- pub. 17/01/2023 numac 2023200164 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van van Duitstalige Assistenten (niveau C) voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer: ADG22009 Deze selectie werd afgesloten op 10/01/2023. Er zijn 11 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 17/01/2023 numac 2023200165 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Duitstalige Greffiers en Secretaresses (niveau B) voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer: ADG22008 Deze selectie werd afgesloten op 10/01/2023. Er zijn 6 laureaten.(...)
^