Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 januari 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/12/2022 pub. 12/01/2023 numac 2023030038 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie II

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 12/01/2023 numac 2022015250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de betaling van een tegemoetkoming in de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 06/11/2022 pub. 12/01/2023 numac 2022034062 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 22 februari 2016 tot aanduiding van Sandra Schroos als rechtskundig adviseur voor oorlogsschade type koninklijk besluit prom. 06/11/2022 pub. 12/01/2023 numac 2022034061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 22 februari 2016 tot benoeming van Sandra Schroos als Staatscommissaris voor een onbepaalde periode, ter beslechting van de aanvragen tot schadeloosstelling wegens schade die veroorzaakt wordt door oorlogsfeiten type koninklijk besluit prom. 06/11/2022 pub. 12/01/2023 numac 2022034064 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanduiding van Ivo Brisaert als rechtskundig adviseur voor oorlogsschade type koninklijk besluit prom. 06/11/2022 pub. 12/01/2023 numac 2022034063 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot benoeming van Ivo Brisaert als Staatscommissaris voor een onbepaalde periode, ter beslechting van de aanvragen tot schadeloosstelling wegens schade die veroorzaakt wordt door oorlogsfeiten type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022034079 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk personeel Bij koninklijk besluit nr. 4081 van 6 september 2022, wordt de heer Manuel Duran, assistent-stagiair in het War Heritage Institute, bevestigd en benoemd in dezelfde instelling als wetenschappelijk personeelslid van de klasse Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2018. Overeenkomstig de gecoördineerde wette(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022034114 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Arbre. - Omvorming van de plaats van kerkbedienaar in een plaats van kapelaan Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2022, in artikel 1, wordt de plaats Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 6 september 2022. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022034115 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Wavre. - Omvorming van de plaats van kerkbedienaar in een plaats van kapelaan Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2022, in artikel 1, wordt de plaats Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 6 september 2022. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022034170 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2022 wordt, op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van ambtenaar van de klasse A2 van de buitenlandse carrière, aan de heer Johan JACOBS, met ingang van 31 au type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022034196 bron federale overheidsdienst justitie Personeel Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2022 wordt mevrouw BECKERS Mies, geboren te Mol op 1 september 1975, attaché directeur gevangenis junior, bevorderd in de klasse A3, met de titel van adviseur-gevangenisdirecteur, in het Nederlands Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022034184 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022, wordt mevrouw Soumaya MAMOUNI bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in ee Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022034186 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2022 wordt mevrouw Anne PIERONT, rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klasse Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2022 wordt de heer Haydar YILMAZ, rijksambtenaar in de kl(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022034197 bron federale overheidsdienst justitie Personeel Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2022 wordt mevrouw GYSEN Rachel, geboren te Leuven op 14 mei 1981, attaché directeur gevangenis junior, bevorderd in de klasse A3, met de titel van adviseur-directeur, in het Nederlandse taalkader, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 16/12/2022 pub. 12/01/2023 numac 2022034678 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Aanpassing van de bedragen van de algemene uurtarieven vastgelegd in het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 houdende de vastlegging van de uurtarieven voor bijkomende buitengewone prestaties door of in opdracht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 16/12/2022 pub. 12/01/2023 numac 2022034686 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Aanpassing van de bedragen van de retributies vermeld in de bijlage bij het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling - jaar 2023 type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022042486 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 september 2022, wordt de heer Geoffrey DUTRANOIT, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteu Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022042487 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 september 2022, wordt de heer Philippe KINET, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022042594 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Merbes-Sainte-Marie, Labuissière, Fontaine-Valmont. - Omvorming van plaatsen van kerkbedienaar in plaatsen van kapelaan Bij koninklijk besluit van 16 okt Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 september 2022. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022042611 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal EPI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2022 wordt mevrouw CHASSE Nathalie, geboren op 15 juni 1978, attaché psycholoog, bevorderd in de klasse A2, met de titel van attaché-g Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022042612 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal EPI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2022 wordt de heer BOVYN Frédéric, geboren op 20 september 1974, penitentiair bewakingsassistent ploegchef, bevorderd in de klasse A1, me Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022042613 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal EPI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2022 wordt mevrouw COGNEAU Ine, geboren op 11 december 1983, attaché AMO, bevorderd in de klasse A2, met de titel van attaché-gevangenisd Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022042632 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Lompret. - Omvorming van de plaats van kerkbedienaar in een plaats van kapelaan Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2022, in artikel 1, wordt de plaat Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 6 september 2022. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022042631 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Assesse. - Omvorming van plaatsen van kerkbedienaar in plaatsen van kapelaan Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2022, in artikel 1, worden de plaatse Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 maart 2022. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022042729 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 6 november 2022 wordt de heer Tim Corthaut, eerste auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het eerste semester van het academiejaar 2022-2023 als tijdel type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022042728 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 6 november 2022 wordt de heer Jurgen Neuts, eerste auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om vanaf 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2024 verder het ambt van type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022042743 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2022, wordt mevrouw Virginie DECREME, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midd Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 16/12/2022 pub. 12/01/2023 numac 2022042871 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 12/01/2023 numac 2022042872 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de praktische modaliteiten volgens dewelke de toestemming van de minister van Binnenlandse Zaken bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 23 maart 2020 tot wazigmaking van de beelden van nucleaire installaties en kritieke inrichtingen, en tot inperking van het maken of verspreiden van luchtfoto's van die installaties en inrichtingen, in het belang van de openbare veiligheid, dient te worden gevraagd, alsook houdende de praktische modaliteiten volgens dewelke het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle advies verstrekt type koninklijk besluit prom. 16/12/2022 pub. 12/01/2023 numac 2022043406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 12/01/2023 numac 2022204016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 12/01/2023 numac 2022204018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, tot vaststelling, voor 2023 en 2024, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen vóór 1 juli 2023 in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die in een zwaar beroep of in de bouwsector tewerkgesteld werden en arbeidsongeschikt zijn, die tewerkgesteld werden in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, die een lange loopbaan hebben, of die tewerkgesteld waren in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad nr. 155 type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 12/01/2023 numac 2022204019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de verlaging van de leeftijdsgrens voor de toegang tot een landingsbaan voor 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 12/01/2023 numac 2022204020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de verlaging van de leeftijdsgrens voor de toegang tot een landingsbaan van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023 type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2023030012 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten - Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden en artikel 69 van het koninklijk besluit 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van d(...) 1) Overheidsopdrachten gegund vóór 8 augustus 2002 Overeenkomstig artikel 15, § 4, van de (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/11/2022 pub. 12/01/2023 numac 2022034100 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 februari 2019 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 20/10/2022 pub. 12/01/2023 numac 2022034142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 2019 tot toekenning van een **** aan het **** van de gesloten centra, de chauffeurs van de **** **** **** en de zaalwachters van de Dienst **** type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022042476 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Anglicaanse eredienst. - Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in België Bij ministerieel besluit van 13 oktober 2022 wordt de heer Stephen MURRAY, ontslagnemend, door m type ministerieel besluit prom. 21/12/2022 pub. 12/01/2023 numac 2023030049 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het beheers- en toezichtscomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022207229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Namen Bij beschikkingen van 1 en 21 december 2022 werd de heer DEMOITIE Yves, rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Namen d

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022034059 bron leefmilieu brussel Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016 tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000001 : « Het Zoniënwoud met bosranden en aangrenzende beboste domeinen en de vallei van de Woluwe - complex Zoniënwoud - Vallei van Betreft: Afwijking op het artikel 15, § 2, 15° van het besluit van 14 april 2016 tot aanwijzi(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2022 pub. 12/01/2023 numac 2023200051 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 mei 2020 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025 vastgelegd worden om de jacht op kleine herten, niet-beboste herten en everzwijnen voor het jachtjaar 2022-2023 te verlengen

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022042589 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brussel Mobiliteit. - Voertuigen en Goederenvervoer. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen. - Toekenningen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voo Agrément de l'école de cond(...) type erkenning prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022042827 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen in de fysische controle van klasse I en/of klasse T1 of T2, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglemen Mijnheer Paul GIELEN, geboren te Tongeren op 15 december 1959, wordt erkend als deskundige in de fy(...) type erkenning prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022042826 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Contrôle. - Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen in de fysische controle van klasse II en/of klasse T1 of T2, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen regleme Mijnheer Quentin WARICHET, geboren te Dinant op 26 oktober 1990, wordt erkend als deskundige in de (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022207245 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bachelors sociale zekerheid (m/v/x) (niveau B) voor het RSVZ. - Selectie-nummer : ANG22555 Solliciteren kan tot en met 26/01/2023 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrij(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022207307 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Tweetalige Calltakers noodcentrale Brussel (m/v/x) (niveau C) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG22557 Solliciteren kan tot en met 13/02/2023 via www.selor.be. De gedetailleerd(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022034693 bron federale overheidsdienst financien Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 13 december 2022 wordt aan het Ontwikkelingscomité van de Belgische Sport, een Vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht gevestigd te Boechoutlaan 9, 1020 Brussel, met nummer BE 0422 114 Bij koninklijk besluit van 13 december 2022 wordt aan Spullenhulp een vzw naar Belgisch recht g(...) type vergunning prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022043409 bron federale overheidsdienst financien Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 5 januari 2023 wordt aan de Brailleliga, een vzw naar Belgisch recht gevestigd te Engelandstraat 57, 1060 Brussel met nummer BE 0402.992.834, toelating verleend om van 4 mei 2023 tot en met 3 mei

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022207303 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten Communicatie (niveau A1) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Selectienummer: ANG22556 Solliciteren kan tot en met 26/01/2023 via www.werkenvoor(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...)

document

type document prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2023200040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022034118 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Personeel Benoeming in de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit nr. 4108 van 15 september 2022 : Wordt de vaandrig-ter-zee van het reservekader, F. Van Bellinghen, op 28 Aanstellingen van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 4109 van 15 septemb(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022034158 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2022, wordt mevrouw Ellen VAN DER DONCKT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022034159 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2022, wordt mevrouw Claire VANDENAMEELE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het N Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022034164 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 juni 2022 worden de hierna vermelde stagiairs vast benoemd als ambtenaar van de buitenlandse carrière in de klasse A2 op 1 mei 2022 : Philip ATHANASULIAS, Laurens BIELEN, Adeline type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022042518 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur Personeel. - Benoemingen in vast verband Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2022 en met ingang van 1 mei 2022, wordt mevrouw Joya KENENS in vast verband benoemd met de titel van attaché, in de klasse A1, in het Nederl Bij koninklijk besluit van 18 september 2022 en met ingang van 15 juli 2022, wordt de heer Mich(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022042523 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2022, wordt mevrouw Mélissa CORNET benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Franse taalkader, met in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022042782 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022, wordt de heer Philippe LECOMTE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Franse taalkader, met ing Bij koninklijk besluit van 20 mei 2022, wordt mevrouw Delphine RAVANELLI benoemd tot rijksambte(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022042795 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 september 2022, wordt mevrouw Myriam BEN JEDIRA benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Franse taalkader, m Bij koninklijk besluit van 25 september 2022, wordt de heer Maxime COLLIGNON benoemd tot rijksa(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022043225 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 november 2022, wordt mevrouw Shauni DE LETTER benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën met ingang van 1 november 2022. Overeenkomstig de gecoörd

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2023030083 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. **** **** plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef: Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via werving, kan men zich kandidaat ****

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022042634 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving. - **** bijzondere werving. - **** **** van kandidaat-reserveofficieren in 2023 1. In 2023 worden bijkomende **** georganiseerd voor de bijzondere werving en voor de laterale bijzondere werving 2. **** ****. De inschrijving is mogelijk vanaf 5 december 2022. ****. De inschrijvingen (...)

document

type document prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022034572 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor de kandida(...) - Op 16 juni 2023, van 8 h.30 tot 9 h.30 - Op 17 juni 2023, van 8 h.30 tot 9 h.30 - Op 15 sep(...) type document prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022042996 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De competentietest en handvaardigheidstest voor kandidaat-brandweermannen (basiskader - beroeps(...) - Op 31 mei 2023 van 13 h.00 tot 14 h.30 - Op 31 mei 2023 van 15 h.00 tot 16 h.30 - Op 31 mei(...) type document prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2022042995 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De fysieke proeven voor kandidaat-brandweermannen (b(...) - Op 16 juni 2023, van 9 h.30 tot 17 h.30 - Op 17 juni 2023, van 9 h.30 tot 17 h.30 - Op 15 (...) type document prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2023200021 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken uitbetalingen (niveau B) voor Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Selectienummer: ANG22438 Deze selectie werd afgesloten op 02/01/2023. (...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...) type document prom. -- pub. 12/01/2023 numac 2023200041 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige juristen (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: AFG22322 Deze selectie werd afgesloten op 22/12/2022. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap.
^