Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 januari 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/06/2022 pub. 02/01/2023 numac 2022034799 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende toekenning van een toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming van een privéwoning. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 02/01/2023 numac 2022206441 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de werknemers vanaf 60 jaar die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid of die hebben gewerkt in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 03/07/2022 pub. 02/01/2023 numac 2022203443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling, voor 2023-2024, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere arbeiders die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 02/01/2023 numac 2022206442 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 02/01/2023 numac 2022206443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 02/01/2023 numac 2022206444 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2022 pub. 02/01/2023 numac 2022207399 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de opkoop van getemporiseerde groene certificaten door de beheerder van het lokale transmissienet type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2022 pub. 02/01/2023 numac 2022207398 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 december 2021 ter uitvoering van het decreet van 10 juni 2021 betreffende het standvastig maken van de in het kader van de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling gecreëerde jobs en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften

lijst

type lijst prom. -- pub. 02/01/2023 numac 2022207304 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Onderhoudstechniekers voor drones - Heverlee (niveau C) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG22402 Solliciteren kan tot en met 15/01/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerd(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 02/01/2023 numac 2022207279 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige administratief medewerker (niveau B) voor huisvesting.brussels. - Selectie-nummer : req181 Solliciteren kan tot en met 16/02/2023 via www.talent.brussels De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)
^