Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 december 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/11/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022034199 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2022 numac 2022033438 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 oktober 1937, wordt de heer Matthias CORNELIS, rijksambtenaar bij Federale Overheidsdienst Financiën in de klasse A1 met de titel van Attaché, ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 sept Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022032432 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014 inzake de loon- en arbeidsvoorwaarden in de vergunde kinderopvang van baby's en peuters (1) type koninklijk besluit prom. 23/11/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022033610 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot kwalificatie van de supraregionale zorgopdrachten en van de locoregionale zorgopdrachten van de locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken en tot bepaling van het geografisch aanbod van locoregionale zorgopdrachten van de locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken type koninklijk besluit prom. 09/10/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022033916 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor 2022 aan de MUCF type koninklijk besluit prom. 06/11/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022034175 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage ten bate van de VZW Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 16/11/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022034311 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2023 type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022203435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende een coronapremie (1) type koninklijk besluit prom. 27/11/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022042906 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2022 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de impact van elementen van het jaarlijks budget die niet of niet volledig hun uitwerking hebben gehad type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022205718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2012 tot oprichting van paritaire subcomités voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022205719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2012 tot oprichting van paritaire subcomités voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022203440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022203436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan (1) type koninklijk besluit prom. 08/09/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022206405 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het coördinerend gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker en het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moeten voldoen om te worden erkend

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/08/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022033226 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende toekenning van bevoegdheid op het gebied van legalisatie type ministerieel besluit prom. 19/09/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022033555 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 80 op de spoorlijn nr. 66, Roeselare-Izegem, gelegen te Roeselare, ter hoogte van de kilometerpaal 38.526 type ministerieel besluit prom. 19/09/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022033556 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 56 op de spoorlijn nr. 90, Denderleeuw-Geraardsbergen, gelegen te Ninove, ter hoogte van de kilometerpaal 28.565 type ministerieel besluit prom. 19/09/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022033557 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1N op de spoorlijn nr. 204, Y Boma - Rostijne , gelegen te Gent, ter hoogte van de kilometerpaal 0.814 type ministerieel besluit prom. 19/09/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022033554 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 48 op de spoorlijn nr. 73, Lichtervelde - Diksmuide, gelegen te Kortemark, ter hoogte van de kilometerpaal 51.716 type ministerieel besluit prom. 19/09/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022033559 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 12c op de spoorlijn nr. 202B, Y Pelikaan. - Km 6.535 spooraansluitin Sea-Ro), gelegen te Brugge, ter hoogte van de kilometerpaal 2.731 type ministerieel besluit prom. 19/09/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022033560 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 14B op de spoorlijn nr. 202B, Y Pelikaan. - Km 6.535 , gelegen te Brugge, ter hoogte van de kilometerpaal 4.219 type ministerieel besluit prom. 19/09/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022033558 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 10 op de spoorlijn nr. 202B, Y Pelikaan. - Km 6.535 spooraansluiting Sea-Ro), gelegen te Brugge, ter hoogte van de kilometerpaal 2.382 type ministerieel besluit prom. 19/09/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022033561 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 96 op de spoorlijn nr. 15, Y Drabstraat - Y Zonhoven, gelegen te Geel, ter hoogte van de kilometerpaal 43.110 type ministerieel besluit prom. 19/09/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022033566 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Antwerpen-DS-Oorderen 496, gelegen te Antwerpen type ministerieel besluit prom. 19/09/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022033563 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 15 op de spoorlijn nr. 13, Kontich-Lint - Lier, gelegen te Boechout, ter hoogte van de kilometerpaal 4.182 type ministerieel besluit prom. 19/09/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022033562 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé overweg Antwerpen-DS-Oorderen DRdepot, gelegen te Antwerpen type ministerieel besluit prom. 19/09/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022033564 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van overweg Antwerpen-Waaslandhaven Polysar, gelegen te Antwerpen type ministerieel besluit prom. 19/09/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022033567 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 104 op de spoorlijn nr. 15, Y Drabstraat - Y Zonhoven, gelegen te Olen, ter hoogte van de kilometerpaal 38.534 type ministerieel besluit prom. 19/09/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022033568 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 97 op de spoorlijn nr. 15, Y Drabstraat - Y Zonhoven, gelegen te Geel, ter hoogte van de kilometerpaal 42.630 type ministerieel besluit prom. 29/09/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022034275 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de drempelwaarden van de massapercentages afkomstig van plantaardige of dierlijke biomassa van biogebaseerde materialen bedoeld in het besluit van de Waalse Regering van 24 november 2021 waarbij de "Société wallonne du Logement" een tegemoetkoming aan de openbare huisvestingsmaatschappijen verleent voor de oprichting van woningen van openbaar nut en in het besluit van de Waalse Regering van 24 november 2021 waarbij de "Société wallonne du logement" een tegemoetkoming aan de openbare huisvestingsmaatschappijen verleent voor de bouw van één of meerdere woningen van openbaar nut ten behoeve van studenten type ministerieel besluit prom. 08/11/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022042781 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2015 tot aanduiding van de ambtenaren belast met het toezicht op de toepassing van diverse reglementeringen met betrekking tot activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België type ministerieel besluit prom. 08/11/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022042796 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de minister bevoegd voor Energie te vertegenwoordigen bij de uitoefening van de formaliteiten bepaald in het koninklijk besluit van 26 november 1973 betreffende de wegvergunningen bedoeld bij de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/12/2022 numac 2022042797 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Zuurstofvervoersleidingen Vervoersvergunning B323-4479 Bij ministerieel besluit van 8 november 2022 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning B323-249 van 23 december 1969 voor het vervoer van zuurstof door middel van leidingen verleend type ministerieel besluit prom. 09/11/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022042842 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanstelling bij de Federale overheidsdienst Financien van een vertrouwenspersoon integriteit type ministerieel besluit prom. 09/11/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022042843 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanstelling bij de Federale Overheidsdienst Financien van een vertrouwenspersoon integriteit type ministerieel besluit prom. 25/11/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022042917 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de jaarlijkse bijdrage van de psychologen type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/12/2022 numac 2022206572 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Werkgelegenheid Bij ministerieel besluit van 25 october 2022 wordt « Iboo SPRL » voor een onbeperkte duur erkend als uitzendbureau in de Duitstalige Gemeenschap.

decreet

type decreet prom. 18/11/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022034304 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005, het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Bestuursdecreet van 7 december 2018, wat betreft klokkenluiders type decreet prom. 06/10/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022034423 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie met het oog op de vereenvoudiging van de bepalingen inzake overheidsopdrachten en concessies van diensten en werken type decreet prom. 18/11/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022042834 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de radio-omroeporganisaties type decreet prom. 25/11/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022042904 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de indeling in categorieën van automatische ontspanningstoestellen type decreet prom. 02/09/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022206713 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van een controlearts met toepassing van het decreet van 24 januari 2022 betreffende de bestrijding van doping in de sport type decreet prom. 24/11/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022206865 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, met het samenwerkingsakkoord van 24 maart 2022 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende de opheffing van de gezamenlijke decreten van 12 juli 2017 en 19 juli 2017 betreffende het hergebruik van informatie van de publieke sector en tot vaststelling van een open gegevensbeleid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 01/12/2022 numac 2022033449 bron leefmilieu brussel Afwijking op het het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016 tot aanwijzing van het Natura 2000. - Gebied. - BE1000001: `Het Zoniënwoud met bosranden en aangrenzende beboste domeinen en de vallei van de Woluwe. - Complex Betreft: Afwijking op het artikel 15, § 2, 15° van het besluit van 14 april 2016 tot aanwijzi(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/11/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022034346 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022042838 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus plus voor startende zelfstandigen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 20/10/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022033898 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement houdende diagnostische referentieniveaus in radiodiagnose met röntgenstraling

lijst

type lijst prom. -- pub. 01/12/2022 numac 2022206740 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige de interne auditors van OVM's (niveau A1) voor Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. - Selectienummer: REQ257 Solliciteren kan tot en met 15/12/2022 via www.talent.brussels. De gedeta(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 01/12/2022 numac 2022206802 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Bouwplaats inspecteurs (niveau B) voor Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. - Selectienummer : REQ258 Solliciteren kan tot en met 15/12/2022 via www.talent.brussels De gedetailleerde(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 01/12/2022 numac 2022206883 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemin Ond. Nr. 0782.599.067 LA DONNERIE JEMEPPOISE ASBL Op 24/11/2022 werd het ondernemingsnummer(...) type lijst prom. -- pub. 01/12/2022 numac 2022206884 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer, binnen de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsnummer vervangt dat werd afgesloten wegens dubbel Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Ond. Nr. 0792.507.717 DONNERIE JEMEPPOISE ASBL Op 24/11/2022 vervangt het ondernemingsnumme(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 01/12/2022 numac 2022034082 bron federale overheidsdienst financien Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 20 november 2022 wordt aan Breast International Group een ivzw naar Belgisch recht gevestigd te Bretagnestraat 20, 1200 Brussel met nummer BE 0468 176 240, toelating verleend om voor de periode v type vergunning prom. -- pub. 01/12/2022 numac 2022042730 bron federale overheidsdienst financien Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2022 wordt aan "Fédération Abbé Froidure" een vzw naar Belgisch recht gevestigd te Edmond Parmentierlaan 19/4, 1150 Sint-Pieters-Woluwe met nummer 0409.655.348, toelating ver Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2022 wordt aan BRS een vzw naar Belgisch recht gevestigd (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 01/12/2022 numac 2022042142 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Volgens koninklijk besluit van 2 oktober 1937, wordt mevrouw Melissa DA LANCA benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de FOD FINANCIEN in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 september 202 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2022 numac 2022206760 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Technisch comité voor de preventie van arbeidsongevallen, ingesteld bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 november 2022 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bek Bij hetzelfde besluit wordt mevrouw MAKHOVA Anna, tot lid van hetzelfde comité benoemd als vertegen(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2022 numac 2022206762 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend attaché Bij koninklijk besluit van 6 november 2022 wordt mevr. Caroline CAMBIER, met ingang (...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2022 numac 2022206763 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend attaché Bij koninklijk besluit van 6 november 2022 wordt mevr. Fiona MACKARNESS, met ingang (...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2022 numac 2022206761 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 6 november 2022 wordt mevr. VAN HEDEN Bénédicte, met i Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2022 numac 2022206902 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor heelkunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 21 november 2022, wordt de heer DEVRIENDT Dirk, type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2022 numac 2022206900 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 21 november 2022, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaki Bij hetzelfde besluit, wordt mevr. ERAUW Karlien, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend l(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/12/2022 numac 2022034244 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. **** **** plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende pro - **** dossierbeheer bij het parket West-****, afdeling ****: 2. Attesten **** ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 01/12/2022 numac 2022042870 bron nationale bank van belgie Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren voor het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld Oproep voor kandidaten De Nationale Bank van België richt een procedure in voor de erke Kandidaturen moeten uiterlijk op woensdag 15 maart 2023 per e-mail worden gericht aan de Nationale (...)

document

type document prom. -- pub. 01/12/2022 numac 2022206564 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige ITIL Proces Managers (niveau A2) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG22264 Deze selectie werd afgesloten op 27/10/2022. Er zijn geen laureat(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 01/12/2022 numac 2022206711 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: BNG22045. - BNG22046. - BNG22047. - BNG22048. - BNG22049. - BNG22050 - Teamchefs directie(...) - Teamchefs inningdiensten (m/v/x) - BNG22047. Er zijn 4 laureaten. - Coördinatoren Identifica(...) type document prom. -- pub. 01/12/2022 numac 2022206732 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Werfcontroleurs (m/v/x) (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG22345 Solliciteren kan tot 22/12/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (job(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 01/12/2022 numac 2022206841 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige juridische medewerkers (niveau A2) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG22343 Deze selectie werd afgesloten op 23/11/2022. Er zijn geen geschikte kandi(...) type document prom. -- pub. 01/12/2022 numac 2022206815 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs Bouwkunde (niveau A1) voor de Centrale dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging. - Selectienummer: ANG22395 Deze selectie werd(...) Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de (...) type document prom. -- pub. 01/12/2022 numac 2022206814 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directiesecretaris /- esse (niveau B) voor de Centrale dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging. - Selectienummer: ANG22359 Deze selectie(...) Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de (...) type document prom. -- pub. 01/12/2022 numac 2022206859 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor aanwijzing in een mandaatfunctie voor de Rechterlijke Orde : Hoofdsecretarissen (A3) bij het parket West-Vlaanderen (m/v/x) - BNG22205 Er zijn geen laureaten. Deze selec(...) type document prom. -- pub. 01/12/2022 numac 2022206874 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Copywriters (niveau A1) voor Het Ministerie van Defensie. - Selectie-nummer : AFG22267 Deze selectie werd afgesloten op 08/11/2022. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar gel(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 01/12/2022 numac 2022206897 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Coördinatoren talent acquisitie (niveau A2) voor Talent.Brussels. - Selectienummer: REQ228 Deze selectie werd afgesloten op 25/11/2022. Er is 1 laureaat. De lijst is 6 maand (...)
^