Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 augustus 2022

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/07/2022 pub. 10/08/2022 numac 2022015383 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 12 december 2012 houdende erkenning van FBFC International als exploitant van een kerninstallatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2022 numac 2022015494 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale Politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 3 juli 2022 wordt de aanwijzing van mevrouw hoofdcommissaris van politie Karolien DE SMET voor de betrekking van bestuurlijke directeur-coördinator van de Federale Politie voor het gerechtel type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2022 numac 2022032235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden Machtiging Bij koninklijk besluit van 20 mei 2022 wordt de heer Tim Corthaut, eerste auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens de academiejaren 2022-2023, 2023-2024 en 2024-2025 verder het ambt Bij koninklijk besluit van 20 mei 2022 wordt de heer Tim Corthaut, eerste auditeur bij de Raad(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2022 numac 2022032979 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 juli 2022; - wordt mevr. Stroobants R. benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Leuven; - wordt de mevr. Van Deputte D. benoemd i - worden benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van parketjurist in h(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2022 numac 2022203759 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 12 juli 2022 wordt de heer Stany CHIGOHO KALIMO, attaché klasse A2, met ingang van 1 december 2022, eervol ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 10/08/2022 numac 2022041750 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2003 tot vrijstelling van bepaalde categorieën van vreemdelingen van de verplichting houder te zijn van een **** voor de uitoefening van een zelfstandige **** type koninklijk besluit prom. 06/06/2022 pub. 10/08/2022 numac 2022202711 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2021 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs, tewerkgesteld in ondernemingen van individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 09/08/2022 pub. 10/08/2022 numac 2022041788 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende aflevering van vaccins tegen apenpokken aan artsen op grond van een schriftelijk verzoek voor een groep patiënten type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2022 numac 2022203766 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 juli 2022 wordt de heer Jan VANERMEN, adviseur klasse A3, met ingang van 1 februari 2022 bevorderd tot de hogere klasse A4 met als titel adviseur-generaal. Een beroep tot nietigverklaring type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2022 numac 2022203765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 juli 2022 wordt mevrouw Valérie VERVLIET, adviseur klasse A3, met ingang van 1 februari 2022 bevorderd tot de hogere klasse A4 met als titel adviseur-generaal. Een beroep tot nietigverkla type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2022 numac 2022203768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 juli 2022 wordt de heer Philip BRAEKMANS, adviseur klasse A3, met ingang van 1 februari 2022 bevorderd tot de hogere klasse A4 met als titel adviseur-generaal. Een beroep tot nietigverkla type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2022 numac 2022203767 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 juli 2022 wordt de heer Pieter BOLLE, adviseur klasse A3, met ingang van 1 februari 2022 bevorderd tot de hogere klasse A4 met als titel adviseur-generaal. Een beroep tot nietigverklarin type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2022 numac 2022203771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 juli 2022 wordt mevrouw Liesbet HERREMAN, adviseur klasse A3, met ingang van 1 februari 2022 bevorderd tot de hogere klasse A4 met als titel adviseur-generaal. Een beroep tot nietigverkla type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 10/08/2022 numac 2022204077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/08/2022 numac 2022015413 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der erkende springstoffen. - Randnummer A4-1 De lijst die gevoegd is bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen moet aangevuld (...) - in randnummer A4-1, cijfer 8, a), toevoegen: ANE Extra Centra Extend 30 Centra Extend 30(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/08/2022 numac 2022032308 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten bettrefende de stad en de gemeenten Ontslag Burgemeesters JETTE. - Bij ministerieel besluit van 23 mei 2022 wordt het ontslag van de heer Hervé DOYEN, burgemeester van de gemeente Jette, aanvaard. GANSHOREN. - Bij ministeriee VORST. - Bij ministerieel besluit van 23 mei 2022 wordt het ontslag van de heer Stéphane ROBERT(...)

arrest

type arrest prom. 06/05/2022 pub. 10/08/2022 numac 2022032133 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidend ambtenaar tot aanstelling van met het toezicht belaste personeelsleden bij Leefmilieu Brussel

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 10/08/2022 numac 2022204480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 26 juli 2022 werd mevrouw DOLFEYN Martine, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement An Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 12 augustus 2022 tot en met 11 augustus 2023.(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2022 pub. 10/08/2022 numac 2022033041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ondersteuning van de visserijsector als gevolg van de situatie in Oekraïne type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2022 pub. 10/08/2022 numac 2022033037 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over bijzondere aanpassingssteun voor landbouwers die getroffen worden door marktverstoring ten gevolge van de Russische invasie in Oekraïne

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/08/2022 numac 2022032958 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Syndicaat van de Belgische Politie "Sypol.be& Dat koninklijk besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 april 2022. Deze zaak (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/08/2022 numac 2022204254 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Technisch medewerker (niveau D) voor Rechterlijke Orde. - Selectienummer: AFG22230 Solliciteren kan tot en met 25/08/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 2 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 10/08/2022 numac 2022204505 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Junior functioneel analisten (niveau A1) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG22242 Solliciteren kan tot en met 31/08/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 10/08/2022 numac 2022041049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 27/04/2022 wordt de vergunning voor het exp Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: Statische bew(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 10/08/2022 numac 2022204428 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** **** shift (niveau ****) voor **** ****. - ****: ****22074 Deze selectie werd afgesloten op 29/06/2022. Er zijn 11 laureaten. De lijst is(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 10/08/2022 numac 2022032292 bron ministerie van landsverdediging War Heritage Institute. - Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 16 mei 2022, wordt mevrouw Elise BOUVIER benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij het War Heritage Institute in een betrekking van het Franse taalkader, met inga Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoemingen prom. -- pub. 10/08/2022 numac 2022032293 bron ministerie van landsverdediging War Heritage Institute. - Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 16 mei 2022, wordt de heer Pascal VANDENBRANDEN benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij het War Heritage Institute in een betrekking van het Nederlandse taalkad Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2022 numac 2022032826 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 juli 2022 wordt de heer Jérôme DEBRULLE met ingang van 1 augustus 2022 aangewezen als titularis van de managementfunctie N-1 "Directeur-generaal Economische Reglementering" bij de Federale Overhe Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2022 numac 2022204050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022, is de heer LAMBILLON Jean-François benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van me

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/08/2022 numac 2022015642 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - **** betrekkingen **** **** plaats van secretaris (niveau ****) voor de Rechterlijke orde wordt vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: Secretaris(...) **** bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van een attest(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 10/08/2022 numac 2022032761 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats word vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Attaché (****/****/****) bij parket **** **** : 1 (****). ****(...) Attesten Voor de plaats die vacant word verklaard via werving, kan men zich kandidaat stellen ****(...)

document

type document prom. -- pub. 10/08/2022 numac 2022015624 bron vlaamse overheid Algemene reisvoorwaarden. - De Lijn geldig vanaf 1 september 2022 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 10/08/2022 numac 2022203973 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sociaal Inspecteurs (niveau A1) voor het Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Selectienummer : ANG22082 Deze selectie werd afgesloten op 02/05/2022. Er zijn 8 laurea(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 10/08/2022 numac 2022204179 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten voor het gevangenisdorp te Haren (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG22208 Deze selectie werd afgesloten op 07/07/2022. (...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 10/08/2022 numac 2022204274 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteur-juristen (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG22250 Deze selectie werd afgesloten op 07/07/2022. Er zijn 4 lau(...) De lijst blijft 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 10/08/2022 numac 2022204465 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Projectleiders diversiteit en inclusie (niveau A1) voor FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: AFG22163 Deze selectie werd afgesloten op 12/07/2022. Er zijn 6 laureaten(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 10/08/2022 numac 2022204495 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Bsiness Analisten (niveau A1) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: AFG19392 Deze selectie werd afgesloten op 30/11/2020. Er zijn 7 laureaten. De lijst is (...) type document prom. -- pub. 10/08/2022 numac 2022204490 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juristen (niveau A1) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: AFG22160 Deze selectie werd afgesloten op 20/07/2022. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...) type document prom. -- pub. 10/08/2022 numac 2022204605 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie - Instapkaart niveau C van Nederlandstalige Penitentiair Bewakingsassistenten, detentiebegeleiders en veiligheidsassisten voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG22338 Solliciteren kan tot en met 02/12/2022 vi(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...)
^