Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 januari 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/12/2021 pub. 14/01/2022 numac 2022020040 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2022

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2022 numac 2021034219 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 26 november 2021, wordt mevrouw Cécile COPPIN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van adviseur generaal bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2022 numac 2021043279 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2021, wordt de heer Wim VAN DE PUTTE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midd Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021206097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitsluiting van de arbeidsovereenkomst dienstencheques uit het toepassingsgebied van artikel 33bis, § 1, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 17/12/2021 pub. 14/01/2022 numac 2022020003 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2015 tot vaststelling van een kader voor het bepalen van de vereisten inzake biologische afbreekbaarheid en desintegreerbaarheid van producten die ontwikkeld zijn om via het toilet te worden afgevoerd type koninklijk besluit prom. 09/12/2021 pub. 14/01/2022 numac 2022020004 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende producten voor eenmalig gebruik en ter bevordering van herbruikbare producten type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2022 numac 2022020038 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 december 2021, is aan mevr. Sterck K., griffier bij de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt; Dit besluit heeft uitwe Bij koninklijk besluit van 23 december 2021, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de k(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2022 numac 2022020039 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2021, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, mevr. Quanten N.; Dit besluit tre Bij ministerieel besluit van 7 september 2021, is mevr. Quanten N., referendaris in het rechtsg(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2022 numac 2022040002 bron belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie Uitnodiging voor kandidaatstelling. - Veiling van gebruiksrechten voor radiofrequenties in de frequentiebanden 900 MHz, 1800 MHz en 2 GHz Op 23 december 2021 werd het koninklijk besluit van 28 november 2021 betreffende radiotoegang in de frequen Op 4 januari 2022 heeft de Raad van het BIPT beslist om uit te nodigen voor kandidaatstelling. Het (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2022 numac 2022040003 bron belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie Uitnodiging voor kandidaatstelling Veiling van gebruiksrechten voor radiofrequenties in de band 700 MHz Op 23 december 2021 werd het koninklijk besluit van 28 november 2021 betreffende radiotoegang in de frequentieband 700 MHz Op 4 januari 2022 heeft de Raad van het BIPT beslist om uit te nodigen voor kandidaatstelling. Het (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2022 numac 2022040005 bron belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie Uitnodiging voor kandidaatstelling Veiling van gebruiksrechten voor radiofrequenties in de band 1427-1517 MHz Op 23 december 2021 werd het koninklijk besluit van 28 november 2021 betreffende radiotoegang in de frequentieband 1427-1517 MHz Op 4 januari 2022 heeft de Raad van het BIPT beslist om uit te nodigen voor kandidaatstelling. Het (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2022 numac 2022040004 bron belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie Uitnodiging voor kandidaatstelling Veiling van gebruiksrechten voor radiofrequenties in de band 3600 MHz Op 23 december 2021 werd het koninklijk besluit van 28 november 2021 betreffende radiotoegang in de 3400-3800 MHz-band Op 4 januari 2022 heeft de Raad van het BIPT beslist om uit te nodigen voor kandidaatstelling. Het (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043226 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsvoorzieningen van de overweg Antwerpen-Waaslandhaven-Vrasene-2LUMIPAPER, gelegen te Antwerpen type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043227 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsvoorzieningen van de overweg Antwerpen-Waaslandhaven-Vrasene-1LUMIPAPER, gelegen te Antwerpen type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043229 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsvoorzieningen van de overweg Antwerpen-Waaslandhaven-Westerlund1-1W, gelegen te Antwerpen type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043228 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsvoorzieningen van de overweg Antwerpen-Waaslandhaven-Seaport-2S, gelegen te Antwerpen type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043230 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsvoorzieningen van de overweg Gent-Zeehaven-Darsen-1A, gelegen te Gent type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043234 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg Antwerpen-Waaslandhaven-Seaport-1S, gelegen te Antwerpen type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043231 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 12 op de spoorlijn nr. 204, Y Boma - Y Rostijne , gelegen te Gent, ter hoogte van de kilometerpaal 7.350 type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043233 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsvoorzieningen van de overweg Antwerpen-DS-Amerika Zuid -1WESTERLUND, gelegen te Antwerpen type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043237 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Antwerpen-DS-Far West 140-172, gelegen te Antwerpen type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043235 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsvoorzieningen van de privé-overweg Antwerpen-Waaslandhaven-Westerlund1-1F, gelegen te Antwerpen type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043239 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsvoorzieningen van de overweg Antwerpen-DS-Rhodesië Zuid-230, gelegen te Antwerpen type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043242 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1319 op de spoorlijn nr. 211, Y Steenland - Y Hazop, gelegen te Beveren type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043238 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Antwerpen-DS-Far West 168-168, gelegen te Antwerpen type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043240 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsvoorzieningen van de overweg Antwerpen-DS-Rhodesië Zuid 238, gelegen te Antwerpen type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043243 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 31 op de spoorlijn nr. 211, Y Steenland - Y Hazop, gelegen te Beveren, ter hoogte van de kilometerpaal 11.360 type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043244 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 200 op de spoorlijn nr. 220, Y Noorderlaan - Bundel 140 "Far West", gelegen te Antwerpen ter hoogte van de kilometerpaal 6.986. type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043245 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 3BAYER op de spoorlijn nr. 221, Y Ford - Y Lillobrug, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 11.214 type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043246 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 1BNFW op de spoorlijn nr. 221A, Y Noorderlaan - Y Oosterweel, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 0.618 type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043248 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 3M op de spoorlijn nr. 209, Kallo - Zwijndrecht , gelegen te Zwijndrecht, ter hoogte van de kilometerpaal 5.604 type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043250 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 375 op de spoorlijn nr. 221, Y Ford - Y Lillobrug, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 4.921 type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043249 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 1SIBP op de spoorlijn nr. 221, Y Ford - Y Lillobrug, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 8.359 type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043247 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 1ELIA op de spoorlijn nr. 223, Km 5.550 - Noordland, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 15.380 type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043253 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 1DEGUSSA op de spoorlijn nr. 223, Km 5.550 - Noordland, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 6.347 type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043252 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 1BASF op de spoorlijn nr. 223, Km 5.550 - Noordland, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 12.458 type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043251 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 3STAD op de spoorlijn nr. 221A, Y Noorderlaan - Y Oosterweel, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 0.465 type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043254 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 3BASF op de spoorlijn nr. 223, Km 5.550 - Noordland, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 12.919 type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043258 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 7 op de spoorlijn nr. 230, Y Bosdel - Zutendaal, gelegen te Genk, ter hoogte van de kilometerpaal 4.632 type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043256 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 1OILTANKING op de spoorlijn nr. 223, Km 5.550 - Noordland, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 6.414 type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043257 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 6 op de spoorlijn nr. 230, Y Bosdel - Zutendaal, gelegen te Genk, ter hoogte van de kilometerpaal 4.571 type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043255 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 3BISBASF op de spoorlijn nr. 223, Km 5.550 - Noordland, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 13.252 type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043259 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 232, Y Kaatsbeek - Genk-Zuid , gelegen te Genk, ter hoogte van de kilometerpaal 1.226 type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043260 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 4STAD op de spoorlijn nr. 224/1, Y West Driehoek Lillo - Y Noord Driehoek Lillo, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 3.059 type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043262 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 602 op de spoorlijn nr. 226, Bundel Berendrecht - Y Berendrecht, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 1.546 type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043261 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 600 op de spoorlijn nr. 226, Bundel Berendrecht - Y Berendrecht, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 1.438 type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043263 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 231, Y Termien - Genk-Zuid , gelegen te Genk, ter hoogte van de kilometerpaal 1.857 type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043264 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsvoorzieningen van de overweg Zeebrugge-Voorhaven West - 94B, gelegen te Zeebrugge ter hoogte van de kilometerpaal 109.827 type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043266 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 1STAD op de spoorlijn nr. 223, Km 5.550 - Noordland, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 11.461 type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043265 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 1NAFTA op de spoorlijn nr. 223, Km 5.550 - Noordland, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 7.578 type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043267 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 2BASF op de spoorlijn nr. 223, Km 5.550 - Noordland, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 12.765 type ministerieel besluit prom. 17/11/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043268 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 2MONSANTO op de spoorlijn nr. 223, Km 5.550 - Noordland, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 6.779 type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/01/2022 numac 2021043343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale Politie. - Volmachten Bij ministerieel besluit van 1 december 2021 zijn de volgende personeelsleden van de federale politie gemachtigd om, in naam van de minister van Binnenlandse Zaken, alle geschriften en procedurestukken te onderteke - LINERS Alain; - MAES Carlo; - TUYPENS Sandra; - FLAMEND Bénédicte; - GOOSENS Ruben; type ministerieel besluit prom. 22/12/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043614 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 23/12/2021 pub. 14/01/2022 numac 2022030118 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende de delegatie van handtekening met betrekking tot de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften

arrest

type arrest prom. 13/01/2022 pub. 14/01/2022 numac 2022030082 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van 10 maart 2016 houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan

decreet

type decreet prom. -- pub. 14/01/2022 numac 2021043655 bron waalse overheidsdienst Lijst met het bedrag van de belastingen op afvalstoffen en de vrijstellingen toepasselijk van 1 januari 2022 tot 31 december 2022 zoals aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig artikel 45 van het fi Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/10/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021043516 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-generaal bij de Haven van Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/12/2021 pub. 14/01/2022 numac 2022020010 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een steunregeling voor de deelneming van landbouwers aan kwaliteitsregelingen type besluit van de waalse regering prom. 23/12/2021 pub. 14/01/2022 numac 2022200096 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers type besluit van de waalse regering prom. 23/12/2021 pub. 14/01/2022 numac 2022200070 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille

overeenkomst

type overeenkomst prom. 15/09/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021022829 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging, wat de aangifte van de arbeidsongeschiktheid betreft, van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/12/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021022849 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 701. - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2022 en 2023 en de personeelsenveloppes 2022 en 2023 type omzendbrief prom. -- pub. 14/01/2022 numac 2022200143 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Projectmedewerkers circulaire economie (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : CFG22002 Solliciteren kan tot en met 28/01/2022 via www.selor.be De ge(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/01/2022 numac 2022200139 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Projectleiders (m/v/x) (niveau A1) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : AFB21054 Solliciteren kan tot en met 28/01/2022 via www.selor.be De (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 14/01/2022 numac 2022200142 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs A4 Cybersecurity Certificatiedienst (niveau A4) voor het Centrum voor Cybersecurity België. - Selectienummer : ANG21478 Solliciteren kan tot en met 28/01/2022 via www.selor.be De(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

erratum

type erratum prom. 13/12/2021 pub. 14/01/2022 numac 2021034490 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten. - Erratum

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 14/01/2022 numac 2022040001 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Klimaatcommissie Vervanging van een vertegenwoordiger van de federale regering Gelet op het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het o Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 30 oktober 2020 tot aanduiding van vier effectieve e(...)

document

type document prom. -- pub. 14/01/2022 numac 2022200097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2022 numac 2021022670 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 december 2021, wordt Mevrouw Miek BORGHS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingan Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2022 numac 2021022676 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 december 2021, wordt de heer Christophe DELMOITIEZ benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2022 numac 2021034338 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ereconsuls. - Ontslagen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 mei 2017: 1. Wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Herman OLAERTS, honorair Consul van België te Porto Alegre. 2. Wordt Mevrouw Ksstia Bij koninklijk besluit van 7 november 2021: 1. Wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn a(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2022 numac 2021043271 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 november 2021, wordt mevrouw Julie VAN BRUSSEL benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Ned Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2022 numac 2021043364 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 november 2021, wordt de heer Filip SMET benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederlands Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/01/2022 numac 2021043506 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/01/2022 numac 2021043507 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 14/01/2022 numac 2021022626 bron ministerie van landsverdediging **** werving. - **** van kandidaat-**** niveau **** in 2022 1. In 2022 wordt een **** van kandidaat-**** georganiseerd voor de **** **** ****. 2. **** ****. **** **** ****. **** inschrijvingen worden afgesloten op 28 april 2022. ****. De voorwaarden tot deelname aan de ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 14/01/2022 numac 2021022625 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-hulpofficieren. - **** van kandidaat-hulpofficieren in 2022 1. In 2022 wordt een **** van kandidaat-hulpofficieren georganiseerd. 2. **** ****. De inschrijving is mogelijk vanaf 13 september ****. De inschrijvingen worden afgesloten op 14 april 2022. ****. De voorwaarden tot deelname aan de (...) type aanwerving prom. -- pub. 14/01/2022 numac 2021043375 bron ministerie van landsverdediging **** van kandidaat-officieren beperkte duur niveau **** in 2022 1. In 2022 wordt een **** georganiseerd voor de werving van kandidaat-officieren beperkte duur, die houder zijn van een bachelor voor de Landmacht en voor de **** 2. **** ****. De inschrijving is mogelijk vanaf 13 september 2021 en gebeurt bij voorkeur(...)

document

type document prom. -- pub. 14/01/2022 numac 2021043475 bron federale overheidsdienst financien Federaal agentschap van de schuld Vergelijkende selectie van een Directeur IT & Back Office Het Federaal Agentschap van de Schuld werft een Directeur aan met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De vereisten voor toela(...) -Voldoen aan de voorwaarden om te worden aangenomen als contractueel personeel van de overheid; (...) type document prom. -- pub. 14/01/2022 numac 2021043647 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Protection/migration officers (niveau A1) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: AFG21129 Deze selectie werd afgesloten op 04/11/2021. Er zijn 98 laureaten. De lijst(...) type document prom. -- pub. 14/01/2022 numac 2022200137 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige onderzoekers (niveau A1) voor de Belgische Mededingingsautoriteit. - Selectienummer : ANE21010 Deze selectie werd afgesloten op 22/12/2021. Er zijn 18 laureaten. De lij(...) type document prom. -- pub. 14/01/2022 numac 2022200144 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Junior System Engineers (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : AFG21242 Deze selectie werd afgesloten op 21/12/2021. Er zijn 2 laureaten. De lijs(...)
^