Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 september 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/09/2021 numac 2021032651 bron nationale bank van belgie Portefeuilleoverdracht van Yarden Uitvaartverzekeringen N.V. naar Dela Natura- en levensverzekeringen N.V. De Nederlandse prudentiële toezichthouder heeft op 26 juli 2021 de verzekeringsonderneming naar Nederlands recht Yarden Uitvaartverzekerin Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021032562 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021032684 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom de sites van Arcelor Mittal, Saint Gobain Sekurit, Caterpillar en Doosan type koninklijk besluit prom. 02/09/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021032685 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/08/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021021765 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 23/08/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021021814 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een specifieke vergoeding "cascade RECA" aan zelfstandigen en ondernemingen actief in BtoB in de RECA-sector type ministerieel besluit prom. 23/08/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021021815 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 1 juli 2021 betreffende de invoering van een veerkrachtmechanisme voor de sectoren die het zwaarst getroffen zijn sinds het begin van de COVID-19-crisis type ministerieel besluit prom. 26/08/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021021818 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst stroomopwaarts van het meer van Neufchâteau type ministerieel besluit prom. 25/08/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021032664 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vijf vennootschappen als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 30/08/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021032722 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de organisatie van een bekwaamheidsproef met het oog op de erkenning als diamantdeskundige type ministerieel besluit prom. 27/08/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021032734 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in het onderstroomgebied van de Vesder en in een deel van de Ourthe, met het oog op de openbare veiligheid, de bescherming van de gezondheid en in het belang van de vis- en rivierkreeftbestanden type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/09/2021 numac 2021032738 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 31 augustus 2021, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg te vervullen aan mevr. Jacquet G., assistent bij de griffie van deze rechtbank, Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. Het verzoekschrift tot nietigverk(...) type ministerieel besluit prom. 12/02/2021 pub. 07/09/2021 numac 2021042046 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot de vaste collecties van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen alsook de tarieven van de bijbehorende activiteiten

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/09/2021 numac 2021204279 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Operationeel medewerkster en operationeel medewerker (niveau D) voor het Gewestelijk Agentschap voor Netheid. - Selectienummer: ANB21011 Solliciteren kan tot 22/09/2021 via www.selor.be. De(...) Een lijst van maximaal 50 laureaten, geldig voor 2 jaar, zal na de selectie worden opgesteld.

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 07/09/2021 numac 2021021724 bron federale overheidsdienst justitie Samenstelling van het directiecomité van de Nationale Kamer van notarissen per 1 september 2021 Voorzitter: Philippe DE JONGHE, notaris te Oostende Vice-Voorzitter: Aude PATERNOSTER, notaris te Châtelet Penningmeester: Yves SOMVILLE, notar Secretaris: Marij HENDRICKX, notaris te Heusden-Zolder Verslaggever: Albert JANSSEN, notaris te (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 07/09/2021 numac 2021032737 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 19 augustus 2021, bladzijde 86334, lijnen 6 tot 8 dient men te lezen: Bij koninklijk besluit van 29 juni 2021, is aan mevr. Lefevre-Bauthiere F., parketjurist in het rechtsgebied v Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2021 's avonds; Het verzoekschrift tot nieti(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2021 numac 2021021706 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 juli 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2021, wordt mevrouw Françoise S.J.G. CORNET, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij b Bij koninklijk besluit van 14 juli 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2021, w(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2021 numac 2021021705 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 juli 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2021, wordt de heer Christophe J.V.G. LAURENT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissi Bij koninklijk besluit van 18 juli 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2021, w(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2021 numac 2021021709 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 juli 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2021, wordt mevrouw Cathy H.E. EMERY, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de V Bij koninklijk besluit van 4 juli 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2021, wo(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2021 numac 2021021707 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 juli 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2021, wordt de heer Mathieu A.A.P. CROWIN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2021 numac 2021021710 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 juli 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt mevrouw Véronique Y.B. THIJS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van d Bij koninklijk besluit van 8 juli 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2021, wo(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2021 numac 2021021711 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 juli 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2021, wordt mevrouw Caroline HOFFELINCK, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2021 numac 2021021713 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 juli 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2021, wordt de heer Mathieu ROCHEZ, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voor Bij koninklijk besluit van 8 juli 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2021, wo(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2021 numac 2021032620 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 augustus 2021, wordt de heer Jelle WIEME benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ing Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2021 numac 2021032622 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 augustus 2021, wordt mevrouw Luyao YANG benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met inga Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 07/09/2021 numac 2021032409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (handvaardigheidstest en fysieke proeven) voor kan(...) - Op 25 januari 2022 in VESTA - Antwerpen (Oostmalsesteenweg 75, 2520 Ranst - testen in het Nederla(...) type document prom. -- pub. 07/09/2021 numac 2021032407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor de kandida(...) - Op 25 januari 2022 in VESTA - Antwerpen (Oostmalsesteenweg 75, 2520 Ranst - testen in het Nederla(...) type document prom. -- pub. 07/09/2021 numac 2021032408 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest, handvaardigheidstest en fysieke proeven) voor kandidaat-brandw(...) - Op 25 januari 2022 in VESTA - Antwerpen (Oostmalsesteenweg 75, 2520 Ranst - testen in het Nederla(...) type document prom. -- pub. 07/09/2021 numac 2021204233 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor het Federaal Planbureau: administratief deskundigen m/v/x). - Selectienummer: BNG19169 - BNG19169 - Administratief deskundigen (m(...) Er zijn geen kandidaten ingeschreven voor deze screening. - BNG19170 - ICT-deskundigen (m/v/x). (...) type document prom. -- pub. 07/09/2021 numac 2021204232 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor het Federaal Planbureau: ICT-deskundigen (m/v/x). - Selectienummers: BFG19172 - BFG19173 - BFG19172 - ICT-deskundigen (m/v/x). Er (...) - BFG19173 - Administratief deskundigen (m/v/x). Er zijn 2 laureaten. Deze selecties werden(...)
^