Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 april 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2020 numac 2020020672 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 15 maart 2020 wordt Mevr. Cindy HANNARD, rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Justitie, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klasse A2, met de Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2020 numac 2020020673 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 8 maart 2020, wordt Mevr. Valérie GROMMERSCH, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2020 numac 2020020691 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Economische Reglementering Bericht. - Consumentenkrediet. - Maximale jaarlijkse kostenpercentages - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteite(...) De maximale JKP's die van toepassing zijn sinds 1 december 2019 wijzigen niet op 1 juni 2020 na de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2020 numac 2020201381 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 maart 2020, wordt aan mevrouw HEEMSKERK Wenda, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank van Antwe type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2020 numac 2020201383 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 maart 2020, wordt aan de heer MONDELAERS Hendrik op het einde van de maand juli 2020, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. 25/03/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020201395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2020 numac 2020201397 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 maart 2020, wordt aan de heer VAN DAMME Ivo op het einde van de maand maart 2020, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van werk Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2020 numac 2020201398 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 maart 2020, wordt aan de heer DUFOUR Michel, op zijn verzoek, ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de Arbeidsrechtbank van Gent

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/04/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020020750 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit over de tegemoetkoming door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds aan land- en tuinbouwers met liquiditeitsproblemen ten gevolge van de uitbraak van COVID-19 type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020030508 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de vzw « EL MOJO DES WALONS, MAISON CAROLOREGIENNE DES TRADITIONS » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020030509 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de vzw « Comité roman de Belgique du Bureau européen des Langues moins répandues » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020030511 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de vzw « M-Collectif » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020030510 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de vzw « ORGANISATION NATIONALE DU HIP HOP, AFGEKORT : ONH » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/04/2020 numac 2020030522 bron brussels hoofdstedelijk gewest Personeel Bevordering Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 20 december 2019 wordt de heer EL FADILI Saïd bevorderd tot de graad van Directeur in het Franse taalkader van Leefmilieu Brussel vanaf 1 januari 2020. type ministerieel besluit prom. 01/04/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020030539 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanwijzing van "TÜV Rheinland Rail Certification B.V." als een instantie belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften bij afwezigheid van TSI's, wanneer de TSI's niet op het volledige netwerk van toepassing zijn, wanneer een afwijking werd aangemeld of wanneer in een specifiek geval de toepassing van de nationale voorschriften overeenkomstig artikel 174 van de Spoorcodex noodzakelijk is type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040803 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « FEDERATION PLURALISTE DES CENTRES D'EXPRESSION ET DE CREATIVITE, afgekort : FPCEC/Incidence » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040807 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « AUTEURS DE BANDE DESSINEE ET D'ILLUSTRATION REUNIS, afgekort : ABDILR » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040805 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « MUSEACT » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040804 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de « Société des auteurs et compositeurs dramatiques « SACD » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040806 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « Association des archivistes francophones de Belgique » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040808 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « ASSOCIATION DES CENTRES CULTURELS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE, afgekort : A.C.C. » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040809 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « FEDERATION CHORALE WALLONIE-BRUXELLES, A COEUR JOIE » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040810 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « Association des Editeurs belges » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040811 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « CONCERTATION DES ARTS DE LA RUE, DES ARTS DU CIRQUE ET DES ARTS FORAINS/AIRES LIBRES » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040812 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « Association des Professionnels des Bibliothèques francophones de Belgique » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040814 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « Association des Réalisateurs et Réalisatrices de Film, en abrégé ARRF » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040815 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « Association des réalisateurs producteurs indépendants, afgekort : ARPI » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040813 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE CONSERVATEURS-RESTAURATEURS D'OEUVRES D'ART/BEROEPSVERENIGING VOOR CONSERVATORS-RESTAURATEURS VAN KUNSTVOORWERPEN, en abrégé : APROA-BRK » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040818 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « Fédération Interdiocésaine des Bibliothécaires et Bibliothèques Catholiques » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040817 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « FEDECIRQUE.BE, en abrégé : FEDECIRQUE » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040816 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « Fédération des Conteurs professionnels » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040819 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « Fédération des Labels Indépendants Francophones », afgekort « FLIF », als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040822 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « Forum des Compositeurs » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040821 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « FEDERATION MUSICALE ROYALE NAMUR », afgekort: « FMN », als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040820 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « FEDERATION MUSICALE DE LA PROVINCE DE LIEGE, afgekort : F.M.L », als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040823 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « FEDERATION DU THEATRE-ACTION » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040825 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « ICOM Belgique/Wallonie-Bruxelles » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040826 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « Société de Langue et de Littérature de Belgique » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040824 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « Hors Champ » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040827 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de « Société civile des Auteurs multimédia « Scam » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040829 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de vzw « COURT-CIRCUIT » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040828 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « Syndicat des Libraires francophones de Belgique » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040833 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de vzw « Espace Livre & Creation », afgekort « EL&C », als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040831 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de vzw « Chambre des Théâtres pour l'Enfance et la Jeunesse » » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040836 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de vzw « Fédération des Employeurs des Arts de la Scène de la Fédération Wallonie-Bruxelles » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040834 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de vzw « Fédération des Auteurs Compositeurs Interprètes Réunis » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040835 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de vzw « FEDERATION DES CINEMAS DE BELGIQUE », afgekort : "FCB » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040837 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de vzw « Fédération Belge de Musique Electroacoustique », afgekort « FeBeME » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040838 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de vzw « Fédération des Compagnies de Théâtre d'Amateurs » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040841 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de vzw « Union Culturelle Wallonne » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040840 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de vzw « Union bruxelloise des Prestataires du Cinéma et de l'Audiovisuel » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040839 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de vzw « Union des Artistes du Spectacle » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040844 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de vzw « World Craft Council-Belgique francophone, afgekort WCC-BF/Be Craft » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040842 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de vzw « Union Professionnelle des Producteurs Francophones de films » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040847 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « Professionnels de la Création et de la Production Audiovisuelles Pro Spere » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040843 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de vzw « UNION WALLONNE DES ARCHITECTES, afgekort : UWA » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040851 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « CENTRE INTERDIOCESAIN DU PATRIMOINE ET DES ARTS RELIGIEUX, afgekort CIPAR » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040850 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « Chambre des compagnies théâtrales pour adultes » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040848 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « BELGIAN WORLD MUSIC NETWORK, afgekort BWMN » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040849 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « Conseil bruxellois des Musées » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040852 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « Fédération des Opérateurs Culturels des Arts du Conte et de l'Oralité, afgekort Cont'acte » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040854 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « FEDERATION PROFESSIONNELLE DU SECTEUR CHOREGRAPHIQUE DE WALLONIE ET DE BRUXELLES, afgekort RAC » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040853 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « Musées et Société en Wallonie » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040855 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de « Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs « SABAM » » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040856 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « Association des Scénaristes de l'Audiovisuel », afgekort ASA » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040859 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « Association de Techniciens Professionnels du Spectacle » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040858 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « ASTRAC, RESEAU DES PROFESSIONNELS EN CENTRES CULTURELS » als beroepsfederatie type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020040860 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « BELGIAN INDEPENDENT MUSIC ASSOCIATION, afgekort BIMA » als beroepsfederatie

arrest

type arrest prom. -- pub. 08/04/2020 numac 2019203960 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 88/2019 van 28 mei 2019 Rolnummers 6931 en 6954 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 11 en 26 van de wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...) type arrest prom. 03/04/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020020719 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het verbod op uithuiszettingen verlengt tot en met 3 mei

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 08/04/2020 numac 2020201794 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 3 februari 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 februari 2020, heeft het Hof van Cassatie de volgende prejudiciële vra « - Schenden de artikelen 89 en 95, § § 1 en 1bis, van de wet van 30 december 1992 houde(...)

decreet

type decreet prom. 03/04/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020020684 bron vlaamse overheid Decreet tot afwijking van diverse bepalingen van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en de uitvoeringsbesluiten ervan, en tot dekking van de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 08/04/2020 numac 2020201076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Antwerpen Bij beschikking van 18 februari 2020 werd de heer MONDELAERS Hendrik, raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om he

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020020735 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter vereenvoudiging van de delegaties vervat in de wetgevingen die van toepassing zijn op het vervoer van afvalstoffen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020030283 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 november 2009 tot oprichting van een gesloten federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en artikel 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 tot inrichting van de gemeenschapsinstellingen en tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht, wat betreft de organisatie van een overloopcapaciteit voor minderjarigen die geplaatst worden met toepassing van de wet van 1 maart 2002 betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd in het Vlaams detentiecentrum

erratum

type erratum prom. -- pub. 08/04/2020 numac 2020020656 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2020, bladzijde 40, regel 10, aan Franstalige zijde lezen : « Mevr. Vanhoven I » in plaats van « Verboven I ». Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2020 numac 2020020643 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 maart 2020, wordt de heer Jef VAN ROSSUM benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van junior onderzoeker bij de Federale instantie voor Onderzoek van Scheepvaartongevallen in een betrekki Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/04/2020 numac 2020201382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging van mevrouw Wenda HEEMSKERK type vacante bettreking prom. -- pub. 08/04/2020 numac 2020201387 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Hendrik MONDELAERS De betrokken organisat De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 08/04/2020 numac 2020201399 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen ter vervanging van de heer Michel De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 08/04/2020 numac 2020201585 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, behorend tot het Nederlandse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer Ivo De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

document

type document prom. -- pub. 08/04/2020 numac 2020030531 bron studiebeurzen Provinciale Commissie van Studiebeurzenstichtingen in Henegouwen Lijst 2020-2021 De Commissie heeft als doel de weinig bemiddelde studenten te helpen hun studies voort te zetten. De toegekende beurzen komen bij de officiële tegemoetkominge Iedere stichter heeft het recht de beurzen aan sommige categoriën studenten te reserveren (naar de (...)
^