Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 maart 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 31/03/2020 numac 2020040898 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 102 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringson Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...) type wet prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 bron federale overheidsdienst financien Wet tot machtiging van de Koning om een staatswaarborg te verstrekken voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen type wet prom. -- pub. 31/03/2020 numac 2020090303 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand maart 2020 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand maart 2020, 109.53 punten bedraagt, tegenover De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2020 numac 2020020537 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2973 van 23 februari 2020, wordt Mevr. Katrien Vanhemelryck van de Nederlandse taalrol, bevorderd tot attaché in de klasse A2, door verhoging tot de hogere klasse. Deze bevordering gaa Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2020 numac 2020020540 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2974 van 23 februari 2020, wordt mijnheer Didier Beirens van de Nederlandse taalrol, bevorderd tot attaché in de klasse A2, door verhoging tot de hogere klasse. Deze bevordering gaat i Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2020 numac 2020020564 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2975 van 23 februari 2020, wordt mijnheer Kleanthis Mimilidis van de Franse taalrol, bevorderd tot attaché in de klasse A2, door verhoging tot de hogere klasse. Deze bevordering gaat i Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2020 numac 2020020573 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2976 van 23 februari 2020, wordt mijnheer Leonid Irenge Mwana Wa Bene van de Franse taalrol, bevorderd tot attaché in de klasse A2, door verhoging tot de hogere klasse. Deze bevorderin Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2020 numac 2020020589 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. Numéro d'agrément de l'institution organisant le(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2020 numac 2020030320 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2948 van 28 januari 2020, wordt mevrouw Sarah Vanslembrouck op 1 oktober 2019, in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar a Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2019, met uitzondering van het tweede lid, da(...) type koninklijk besluit prom. 23/04/2018 pub. 31/03/2020 numac 2020040788 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Haatpropagandisten en tot uitvoering van sommige bepalingen van de afdeling 1bis "Het informatiebeheer" van hoofdstuk IV van de wet op het politieambt. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040895 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot stopzetting van de kalenders die de termijnen bepalen voor de uitvoering van de procedures tot wijziging van de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten en van de lijst van de vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen ten gevolge van de pandemie COVID-19 type koninklijk besluit prom. 18/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040904 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van € 192 000 voor de werking van het Executief van de Moslims van België met het oog op de opleiding en de bewustmaking van de bedienaars van de islamitische eredienst in België type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2020 numac 2020040929 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Nationale Loterij. - Wijziging van de deelnemingsregels van Euromillions van 23 oktober 2019 Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd Gelet op het koninklijk besluit van 1 april 2016 houdende het reglement van EuroMillions, openbare (...) type koninklijk besluit prom. 26/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040946 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/03/2020 numac 2020030354 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Vervoersleidingen van Jet A1 Vervoersvergunning P323-4327 Bij ministerieel besluit van 16 maart 2020 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning P323-3363 van 1 september 2005 verleend aan de nv LIEGE AIRPORT voor de i(...) type ministerieel besluit prom. 24/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020030360 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 19/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020030377 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Sociaal Verhuurkantoor van Sint-Lambrechts-Woluwe VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 19/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020030376 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Nasci VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 19/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020030381 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Fire Gym VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 19/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020030380 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Euclides CV als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 19/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020030379 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Ecoculture VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 19/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020030378 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Anderlecht Moulart CVBA SO als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 19/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020030382 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van La boulangerie des Tanneurs CVBA SO als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 19/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020030383 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van La Mais VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 19/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020030385 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Plaatselijk Werkgelegenheids-agentschap van Sint-Joost-ten-Noode VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 19/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020030384 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Plaatselijk Werkgelegenheids-agentschap van Anderlecht VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 19/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020030386 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Refresh VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 19/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020030388 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Solidaritel VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 19/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020030387 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van SeTIS Bruxelles VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 26/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020030430 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 7 van het ministerieel besluit van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid type ministerieel besluit prom. 24/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040802 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 24/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040799 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/03/2020 numac 2020040862 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Verlenging A329-4025 Bij ministerieel besluit van 16 maart 2020 wordt een verlenging van de vervoersvergunning met referte A322-500 van 1 september 1971 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan type ministerieel besluit prom. 24/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040880 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 269 Y Feluy - Feluy-Zoning, gelegen te Ecaussinnes, ter hoogte van de kilometerpaal 2.315 type ministerieel besluit prom. 24/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040877 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 214 Jupille - Usine de Chertal, gelegen te Luik, ter hoogte van de kilometerpaal 1.683 type ministerieel besluit prom. 24/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040879 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 150 op de spoorlijn nr. 132 La Sambre - Mariembourg, gelegen te Walcourt, ter hoogte van de kilometerpaal 88.723 type ministerieel besluit prom. 24/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040878 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 45 op de spoorlijn nr. 140 Ottignies - Marcinelle, gelegen te Ottignies, ter hoogte van de kilometerpaal 28.997 type ministerieel besluit prom. 24/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040882 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 9bis op de spoorlijn nr. 269A Feluy-Zoning - Km 3.150, gelegen te Ecaussinnes, ter hoogte van de kilometerpaal 2.700 type ministerieel besluit prom. 24/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040881 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé overweg Monsin/1 te Luik, gelegen op het spoor 1 van de bundel Monsin verbonden met de lijn 214 type ministerieel besluit prom. 24/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040883 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 142 op de spoorlijn nr. 132 La Sambre - Mariembourg, gelegen te Walcourt, ter hoogte van de kilometerpaal 83. 528 type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/03/2020 numac 2020040912 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 23 maart 2020 is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Leuven te vervullen aan: - de heer Mares S., assistent bij de griffie van deze rechtbank; - Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Verachtert N., assisten(...) type ministerieel besluit prom. 17/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040909 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van € 71.000 voor de werking van de Boeddhistische Unie van België type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 31/03/2020 numac 2020201392 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 06, 11, 12, 13 en 21 van de organisatieafdelingen 13, 15, 16, 17 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 23/12/2019 pub. 31/03/2020 numac 2020201393 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 06 en 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020030439 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de private en sociale huurmarkt ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020030448 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een premie aan de cursist die een individuele beroepsopleiding volgde zoals vermeld in artikel 90 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 19/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040894 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd college betreffende een promotie in de graad van Directeur A3, in deel B van het organische kader bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, in het Franse kader

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040934 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040948 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot afwijking van artikel 13 en van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020201456 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 februari 2016 tot bepaling van de vormen van het beroep inzake de opening, de wijziging of de afschaffing van een gemeenteweg

lijst

type lijst prom. -- pub. 31/03/2020 numac 2020201645 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinatoren Algemene inspectie bij de patrimoniumdiensten A3 (niveau A3) voor de FOD Financiën. - Selectie-nummer : ANG19410 Deze selectie werd afgesloten op 13/03/2020. D(...) Deze lijst wordt door de DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de bevoegde autoriteit van d(...) type lijst prom. -- pub. 31/03/2020 numac 2020201644 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Coordinatoren Algemene inspectie bij de patrimoniumdiensten A3 (niveau A3) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : AFG19366 Deze selectie werd afgesloten op 13/03/2020. De lijs(...) Deze lijst wordt door de DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de bevoegde authoriteit van (...)

protocol

type protocol prom. 17/12/2014 pub. 31/03/2020 numac 2020020575 bron federale overheidsdienst financien Protocol afgesloten tussen de federale overheid, de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de aanrekening van de door de openbare instellingen van sociale zekerheid voor rekening van de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie uitgevoerde uitgaven op de middelen die krachtens de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen en de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap aan de deelgebieden worden toegekend. - Bijvoegsel

erratum

type erratum prom. 26/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020030464 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19. - Erratum

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 31/03/2020 numac 2020092403 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand maart 2020    Indexcijfer maart 2020 Voort(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2020 numac 2020040900 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2953 van 10 februari 2020, wordt de heer Thierry Vander Poelen tot militair aalmoezenier van tweede klasse van de katholieke eredienst, benoemd op 1 januari 2020. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2020 numac 2020040901 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2954 van 10 februari 2020, wordt mevrouw Alexandra Ardelean, Master in Moderne Taal- en Letterkunde, Engels-Frans vreemde taal, in vast verband benoemd tot repetitor aan d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2020 numac 2020201641 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 15 maart 2020, dat uitwerking heef Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde raad, als vertegenwoordigers van een v(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2020 numac 2020201646 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-verzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 15 maart 2020, dat in werking t Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DEHAES Bart, benoemd in de hoedanigheid van voorzitter van bov(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/03/2020 numac 2020040914 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van de vacatures van de betrekkingen tot Rijkscommissaris en toegevoegd Rijkscommissaris van de Onderzoeksraad voor de Scheepvaart Kandidaten die voldoen aan de voorwaarden van artikel 16 van wet van 30 juli 1926 tot inst

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 31/03/2020 numac 2020030362 bron ministerie van landsverdediging Werving van een docent voor het departement wiskunde van de **** Militaire **** 1. Het ministerie van **** **** over te gaan tot de aanwerving van een docent(****) in de **** Militaire ****, die vanaf het ****(...) De docent(****) zal naast onderwijs ook onderzoek in één van de **** van het departement(...)

document

type document prom. -- pub. 31/03/2020 numac 2020030390 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld. - Vergelijkende selectie van een Assistent Strategie & Risicobeheer Het Federaal Agentschap van de Schuld werft een Assistent Strategie en Risicobeheer aan met een arbeidsovereenkomst voor onbepaald(...) De vereisten voor toelating en diploma's zijn als volgt : - Houder zijn van een diploma hoger on(...) type document prom. -- pub. 31/03/2020 numac 2020040890 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Deelname aan het kaderprogramma voor onderzoek BRAIN-be 2.0 "Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks" - Oproep 2020-2021 I. Inleiding Op 7 september 2018 keurde de Ministerraad de uitvoering goed van de tw Door de financiering van onderzoeksprojecten op basis van wetenschappelijke excellentie, de afstemm(...) type document prom. -- pub. 31/03/2020 numac 2020201642 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teamcoaches Mailroom (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG19165 Deze selectie werd afgesloten op 28/01/2020. Er zijn 2 laur(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 31/03/2020 numac 2020201643 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs-juristen bij de Economische Inspectie (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectie-nummer : ANG19362 Deze selectie werd afgesloten o(...) Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.
^