Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 oktober 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 17/10/2019 numac 2019014873 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor alarmsystemen en de vernieuwing van deze vergunningen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 02/10/2019 pub. 17/10/2019 numac 2019014940 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2019 numac 2019030888 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheid Bij koninklijk besluit van 19 september 2019, wordt de heer Jurgen NEUTS, eerste auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om, met ingang van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020, het ambt uit te oefen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2019 numac 2019042177 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheid Bij koninklijk besluit van 24 september 2019, wordt de heer Geert DEBERSAQUES, kamervoorzitter in de Raad van State, gemachtigd om van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020 een deeltijdse betrekking van type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2019 numac 2019042179 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheid Bij koninklijk besluit van 19 september 2019, wordt de heer Tim Corthaut, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens de academiejaren 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022, verder het ambt uit te oefene Hij wordt eveneens gemachtigd om tijdens het academiejaar 2019-2020 verder het ambt uit te oefenen (...) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 17/10/2019 numac 2019203737 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het SWT "zware beroepen - residuair stelsel - op 59 jaar" voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 17/10/2019 numac 2019203741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PSC 152.01" en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 17/10/2019 numac 2019203731 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 132 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 17/10/2019 numac 2019203732 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 140 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 17/10/2019 numac 2019203744 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag na 40 jaar beroepsverleden (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 17/10/2019 numac 2019203745 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2019-2020, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 17/10/2019 numac 2019203766 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90450/CO/143 van 23 december 2008 die de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2006 houdende de invoering van een sectoraal pensioenstelsel ten behoeve van de erkende zeevissers wijzigt en vervangt (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 17/10/2019 numac 2019203953 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 17/10/2019 numac 2019203954 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor 2019 en 2020 type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 17/10/2019 numac 2019203987 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende de toetreding tot de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 17/10/2019 numac 2019203986 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2019, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, betreffende de eindeloopbaan - afwijkend stelsel met toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 17/10/2019 numac 2019203949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de invoering van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 59 jaar voor werknemers die gewerkt hebben in een regeling van nachtarbeid of een zwaar beroep hebben uitgeoefend (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 17/10/2019 numac 2019203992 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor arbeiders met een lange loopbaan in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 17/10/2019 numac 2019203991 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zwaar beroep in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 17/10/2019 numac 2019204000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties, betreffende de instelling van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 17/10/2019 numac 2019204001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar in het kader van de zware beroepen en met een loopbaan van 33 jaar (2021) (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 17/10/2019 numac 2019204026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar met 40 jaar loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 17/10/2019 numac 2019204031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 59 jaar met een lange loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 17/10/2019 numac 2019204073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende de invoering van een tijdelijk stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar van 1 januari tot 30 juni 2021 type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 17/10/2019 numac 2019204202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende het tijdskrediet en andere stelsels van loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 17/10/2019 numac 2019204257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijk stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 17/10/2019 numac 2019204311 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 17/10/2019 numac 2019204343 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de landingsbanen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/10/2019 pub. 17/10/2019 numac 2019014958 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Liantis

decreet

type decreet prom. 23/09/2019 pub. 17/10/2019 numac 2019204524 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de SADC-EPO-Staten, anderzijds, gedaan te Kasane op 10 juni 2016 type decreet prom. 23/09/2019 pub. 17/10/2019 numac 2019204526 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Strategische Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds, gedaan te Tokio op 17 juli 2018

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/10/2019 numac 2019014923 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de data voor het afnemen van de externe proeven die bekrachtigd worden met een getuigschrift waarbij het getuigschrift van basisonderwijs toegekend wordt, alsook de gemeenschappelijke externe proeven die bekrachtigd worden met een getuigschrift van het secundair onderwijs (CE1D-CESS) voor het schooljaar 2019-2020 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/10/2019 pub. 17/10/2019 numac 2019014935 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Kabinetschef van de Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie, Universitaire ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en Promotie van Brussel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/10/2019 pub. 17/10/2019 numac 2019042205 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Kabinetschef van de Vice-Presidente en Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 17/10/2019 numac 2019204642 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoeging van bepalingen betreffende de hulp aan de woonwagenbewoners in het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/10/2019 numac 2019042189 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van goedkeuring en inwerkingtreding van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening aangenomen door de gemeente Anderlecht op 22 december 2016 Gelet op het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening , van kracht sinds 5 juni 2(...) Gelet op artikels 91, 92 en 93 van het BWRO, die bepalen dat de gemeenteraad gemeentelijke stedenbo(...) type bericht prom. -- pub. 17/10/2019 numac 2019204674 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 12 september 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 17 september 2019, heeft de Arbeidsrechtbank te Luik, afdeling Luik, de « Schendt artikel 56bis, § 1, eerste lid, van de AKBW [Algemene kinderbijslagwet], in zoverre(...)

document

type document prom. 29/08/2019 pub. 17/10/2019 numac 2019030884 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 7 februari 2019 tot vastlegging van de hoofdvakken over theoretische vakkennis type document prom. -- pub. 17/10/2019 numac 2019204613 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige medewerkers Beheerder inzake milieu en milieutechnieken (niveau A) voor SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectienummer: AFW19005 Solliciteren kan tot 31/10/2019 via www(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 17/10/2019 numac 2019204746 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sercice IT managers (niveau A1) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG19205 Deze selectie werd afgesloten op 10/10/2019. Er zijn 3 laureaten. De lijst(...) type document prom. -- pub. 17/10/2019 numac 2019204745 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Technische medewerkers (niveau C) voor het BIPT. - Selectienummer: AFE19004 Deze selectie werd afgesloten op 08/10/2019. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 3 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 17/10/2019 numac 2019204744 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR-projectmedewerkers (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt. - Selectienummer: ANB19023 Deze selectie werd afgesloten op 10/10/2019. Er zijn (...) type document prom. -- pub. 17/10/2019 numac 2019204760 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Vastgoedexperts (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : AFG18306 Solliciteren kan tot 04/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvo(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Na(...)
^