Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 januari 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 03/01/2018 numac 2017031930 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot overdracht van de gebouwen van het Koninklijk Conservatorium van Brussel voor een symbolische euro aan de Naamloze Vennootschap van het Koninklijk Conservatorium van Brussel type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/01/2018 numac 2017207036 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 januari 2017, is de heer Marique E., raadsheer in het hof van beroep te Brussel en voorzitter van de Kansspelcommissie, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig Deze machtiging kan worden hernieuwd. Bij koninklijk besluit van 23 april 2017, dat in werki(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/01/2018 numac 2017207038 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 3 december 2017, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger en uiterlijk op 31 januari 2018, is aan de heer Caeymaex G., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notari Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Het beroep tot nietigverklaring v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/01/2018 numac 2017207039 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 5 december 2017, is de heer Vilain J., kamervoorzitter in het arbeidshof te Gent, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Bij Bij koninklijke besluiten van 13 december 2017, - is de heer Florens M., eerste substituut-p(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/01/2018 numac 2017206938 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de cursusmodule "aanvulling tot coördinator" inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 21 december 2017 wordt de cursusmodule "aanvulling tot coördin type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/01/2018 numac 2017206939 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 21 december 2017, worden de cursus niveau B type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/01/2018 numac 2017206937 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 21 december 2017, worden de cursussen niveau type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/01/2018 numac 2017206936 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de cursusmodule "aanvulling tot coördinator" inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 21 december 2017, wordt de cursusmodule "aanvulling tot coördi type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/01/2018 numac 2017206940 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 21 december 2017, worden de cursus niveau B

beschikking

type beschikking prom. 15/12/2017 pub. 03/01/2018 numac 2017032181 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie strekkende tot het wijzigen van een aantal bepalingen betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2017 pub. 03/01/2018 numac 2017041022 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van een premie voor zelfstandigen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/12/2017 pub. 03/01/2018 numac 2017206812 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 tot benoeming van de leden van het beheerscomité van de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" type besluit van de waalse regering prom. 14/12/2017 pub. 03/01/2018 numac 2017206853 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2009 betreffende de overdrachten van bevoegdheden aan de statutaire personeelsleden van de Waalse Overheidsdienst type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 03/01/2018 numac 2017207049 bron waalse overheidsdienst Besluit van de **** **** tot vastlegging van de geldigheidsduur van de reserves van de vergelijkende **** voor de **** **** en de openbare instellingen van het **** ****

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/01/2018 numac 2017206837 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond Nr. 0408.638.234 KONINGLIJKE VOETBALCLUB DE TOEKOMST BORSBEKE Op 11/12/2017 werd het onde(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 03/01/2018 numac 2017206904 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Financiën. - Selectienummer : BNG17026. - Fiscaal dossierbeheerders K.M.O. (m/v/x) voor de A.A. Fiscaliteit. - ERRATUM Deze selectie voor bev(...) De selectieprocedure werd stopgezet. Na analyse van de resultaten blijkt dat, door toepassing van d(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/01/2018 numac 2017207068 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum Bij koninklijk besluit van 17 december 2017, is de benoeming, bij koninklijk besluit van 18 oktober 2017, van mevr. Uhlig S., vrederechter van het kanton Fléron, op de vacante plaats van raadsheer in het hof van bero

document

type document prom. -- pub. 03/01/2018 numac 2017206935 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Boek II, Titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de Codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij mi type document prom. -- pub. 03/01/2018 numac 2017206967 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Boek II, titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij mi type document prom. -- pub. 03/01/2018 numac 2017206969 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Boek II, titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij mi type document prom. -- pub. 03/01/2018 numac 2017206968 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Boek II, titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij mi type document prom. -- pub. 03/01/2018 numac 2017206971 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Boek II, titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij mi type document prom. -- pub. 03/01/2018 numac 2017206970 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Boek II, titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij mi type document prom. -- pub. 03/01/2018 numac 2017206973 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Boek II, titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij mi type document prom. -- pub. 03/01/2018 numac 2017206972 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Boek II, titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij mi
^