Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 augustus 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/08/2017 numac 2017020495 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 25 juni 2017 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en de heer ****, **** ****, geboren te **** **** koninklijk besluit van 25 juni 2017 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, (...) type wet prom. -- pub. 07/08/2017 numac 2017020605 bron federale overheidsdienst justitie **** van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 21 juli 2017, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig **** **** koninklijk besluit van 21 juli 2017, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 07/08/2017 numac 2017030812 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 10 juli 2017, is machtiging verleend aan de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behouden(...) Bij koninklijk besluit van 10 juli 2017, is machtiging verleend aan juffrouw **** ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 07/08/2017 numac 2017030811 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 7 **** 2017, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamd Bij koninklijk besluit van 7 juli 2017, is machtiging verleend aan de mevrouw ****, ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2017 numac 2017020572 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 13 juli 2017 wordt de heer Jean-Marc DELROT aangewezen in het mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone BORAINE voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2017 numac 2017020576 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 16 februari 2017, is de heer De Graeve M., notaris ter standplaats Antwerpen , bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlij(...) Bij koninklijke besluiten van 21 juli 2017, zijn benoemd tot Ridder in de Kroonorde : - de h(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2017 numac 2017020574 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 21 juli 2017, - dat in werking treedt op dat datum van de eedaflegging, dewelke niet mag gebeuren voor 1 september 2017, is de mevr. Castano Melchor M., psycholoog bij de inrichting tot bescherm - zijn tevens benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Tienen, de he(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2017 numac 2017020573 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 22 december 2016, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer De Graeve M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Antwerpen Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijke besluiten va(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2017 numac 2017020606 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 13 juli 2017 wordt de heer Bertrand VOLS aangewezen in het mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone BRUSSEL-WEST voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 10/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017030216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2009 betreffende de loon-, arbeids- en indexeringsvoorwaarden voor de diensten die door de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd worden type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2017 numac 2017030878 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 25 juni 2017, wordt de heer Séraphin MUKENDI-NGANDU, via vrijwillige mobiliteit overgeplaatst als ambtenaar in de vakklasse A1 met de titel van attaché bij de Federale overheidsdienst Justitie, in een betrek Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 07/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017030889 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking en de procedures van de Raden voor opleiding en de Hoge Raad voor opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2017 numac 2017030917 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 mei 2017, gewijzigd bij koninklijk besluit van 13 juli 2017, is benoemd in de graad van secretaris bij het parket Oost-Vlaanderen, mevr. Otte N., assistent bij dit parket, afdeling Gent; Dit bes Bij ministeriële besluiten van 28 juli 2017, is een einde gesteld aan de opdracht tot griffier (...) type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017040459 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017040497 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële Staatstussenkomst voor het jaar 2017 voor de werking van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017040551 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de medisch directeur van de 112-centra type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017040552 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de medisch adjunct-directeur van de 112-centra type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017040550 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de verpleegkundige-regulator van de 112-centra type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017040576 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2001 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2017 numac 2017203954 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 17 juli 2017 is het laboratorium ASPER SPRL, Vlyminckshoek 24C, te 9100 Sint-Niklaas, erkend geworden Groep : 6 Methode : MC 2000 Gebaseerd op : McCorne Namas Manual Verrichting en principe :(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2017 numac 2017203955 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 17 juli 2017 is het laboratorium NV Geo Measuring & Analysis, Industriepark Rosteyne 1, te 9060 Z Groep : 6 Methode : I.a.4/Z Gebaseerd op : NEN 5896 Verrichting en principe : Identificati(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017020526 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2016 tot aanstelling van een lid van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Albert Jacquard » type ministerieel besluit prom. 23/06/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017020531 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2014 tot benoeming van de leden van Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat type ministerieel besluit prom. 13/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017020529 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2016 tot aanstelling van leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Bruxelles-Brabant » type ministerieel besluit prom. 04/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017020559 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Spuiter carrosserie » , gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 04/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017020560 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Monteur sanitair en verwarming » , gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 04/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017020561 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling "Industrieel metaalbewerker" , gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de tweede graad type ministerieel besluit prom. 04/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017020563 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Plaatbewerker in carrosserie » , gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 04/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017020568 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Technicus bureautica » , gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 04/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017020565 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Technicus infografie » , gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 04/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017020564 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Computertechnicus » , gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 04/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017020566 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Technicus grafische industrie » , gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 30/06/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017020598 bron regie der gebouwen Ministerieel besluit tot vaststelling van de delegaties van bevoegdheden bij de Regie der Gebouwen type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/08/2017 numac 2017030842 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen. - Vervoersvergunning NV NITRACO. - B323-4005 Bij ministerieel besluit van 17 juli 2017, wordt een vervoersvergunning voor vervoer van gasvormige zuurstof door middel van leidingen verleend aan de NV Nitraco voor de aanle type ministerieel besluit prom. 04/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017040504 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Schrijnwerker » , gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 04/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017040503 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Geschoold buizenlasser » , gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 04/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017040507 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Koeltechnicus » , gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 04/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017040505 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Geschoold plaatlasser » , gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 04/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017040506 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Scheikundig technicus » , gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 04/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017040513 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Industrieel tekenaar » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 04/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017040514 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Elektrisch installateur - automatiseringsdeskundige » , gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/08/2017 numac 2017040585 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gas toestellen Verbod tot het in de handel brengen Ministerieel besluit van 2 augustus 2017 genomen krachtens het boek IX van het Wetboek van economisch recht en het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende het op de markt brengen van g PR/003-0153-05 Ringbrander op LPG TREKAL Type GAS 4090120 Indien het hiervoor vermelde (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/08/2017 numac 2017203957 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklij Bij ministerieel besluit van 17 juli 2017 is de NV ROMARCO, Baaikensstraat 17, te 9240 Zele, erkend(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/08/2017 numac 2017203958 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklij Bij ministerieel besluit van 17 juli 2017 is de BVBA Asbest Partners België, Zone Reme 5, te 2260 W(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/08/2017 numac 2017203956 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklij Bij ministerieel besluit van 17 juli 2017 is de NV Viabuild Special Services, Schaliënhoevedreef 20(...) type ministerieel besluit prom. 26/06/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017204068 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vervanging van bijlage 30 bij het Waals Toerismewetboek type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/08/2017 numac 2017204137 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Verlenging van de managementfunctie van directeur-generaal bij de Dienst voor geneeskundige verzorging Bij ministerieel besluit van 2 juni 2017 wordt de managementfunctie va Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

arrest

type arrest prom. 18/04/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017030912 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2017 van Fedris

decreet

type decreet prom. 12/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017204078 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het hergebruik van informatie van de publieke sector en tot vaststelling van een open gegevensbeleid (1) type decreet prom. 12/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017204079 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het hergebruik van informatie van de publieke sector en tot vaststelling van een open gegevensbeleid voor de aangelegenheden bedoeld bij artikel 138 van de Grondwet (1)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017020525 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van de affectatie van de Commissaris bij de Université de Liège en van de afgevaardigde van de Regering bij de Université libre de Bruxelles

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/06/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017030860 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017030923 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017040451 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 november 2004 tot vastlegging van de soorten activiteiten die, met het oog op de nagestreefde doelstellingen, afwijken van de verplichting voor een operateur om minstens 12,5 % van de eigen inkomsten te boeken tijdens de duur van zijn programmaovereenkomst, genomen met toepassing van het decreet van 10 april 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de beroepssector van de Podiumkunsten

omzendbrief

type omzendbrief prom. 16/06/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017020490 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid. - Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 10 november 2016 - educatief verlof voor vrijwillige brandweerlieden - prestatievergoeding

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/08/2017 numac 2017040572 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-17/0025: Brussels Airlines NV/ Thomas Cook Airlines Belgium NV Op 1 augustus 2017, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautorite Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van het (i) vervoer van persone(...)

document

type document prom. -- pub. 07/08/2017 numac 2017203905 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sociaal Inspecteurs (niveau A1), voor het RIZIV. - Selectienummer : ANG17181 Solliciteren kan tot 28 augustus 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 07/08/2017 numac 2017030910 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd, in de klasse A2 : Bij ministerieel besluit van 14 juli 2017 : Met ingang van 27 juni 2017 - Mevrouw BIEBAU, Valerie, op het Nederlandse taalkader, bij de centrale diensten; Een beroep to(...)

document

type document prom. -- pub. 07/08/2017 numac 2017020575 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg Luik De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 22 juni 2017, heeft mevr. Absolonne B., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, aangewezen tot afdelingsvoorzitter in deze rechtbank, v type document prom. -- pub. 07/08/2017 numac 2017030810 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Intraregionale mobiliteit Bij besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 18 mei 2017, wordt de Mevr. LEMASSON Valérie aangeworven door intraregionale m type document prom. 13/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017040480 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid College van geneesheren voor weesgeneesmiddel Xyrem. - Vervanging van de leden
^