Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 januari 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 04/01/2016 numac 2015012185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/01/2016 numac 2015022565 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 7 april 2015 wordt aan Mevr. Jeanine LEFEBVRE, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van Attaché, eervol ontslag uit haar functies verleend met ingang van 1 oktober 2015. Ze mag haa type koninklijk besluit prom. 16/11/2015 pub. 04/01/2016 numac 2015205074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, ter definitie van de risicogroepen en het vastleggen van de bijdragen voor hen voor de periode 2015-2016 type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/01/2016 numac 2015205970 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 mei 2015, dat in werking treedt op 31 januari 2016 's avonds, is mevr. Hatzinakos N., substituut-procureur des Konings bij het parket Luxemburg, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pensi Bij koninklijk besluit van 17 juli 2015, dat in werking treedt op 31 januari 2016 's avonds, is(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/01/2016 numac 2015206063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 18 december 2015 wordt de heer Marnix COSTENS met ingang van 1 december 2015 eervol ontslag verleend in de klasse A2, met als titel attaché.

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 04/01/2016 numac 2015206010 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de geluidsgrenswaarden in de agglomeraties van meer dan 100 000 inwoners type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 04/01/2016 numac 2015206011 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de strategische geluidskaarten van de agglomeraties van meer dan 100 000 inwoners

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/01/2016 numac 2015206006 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés "Soutien du management (niveau 1)" voor de "Entreprise des Technologie Nouvelles de l'Information et la Communication - ETNIC" (AFG15186) Na de selectie wordt een lijst (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 04/01/2016 numac 2015206064 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** attachés functioneel **** **** vergelijkende selectie van **** attachés functioneel **** voor de **** ****- en **** (****15(...) Er is 1 geslaagde.
^