Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 oktober 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/10/2015 numac 2015022358 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 2 december 2014 en in uitvoering van artikel 22, 4° Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 20, § 1, c) (gastro-enterologie)(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2015 numac 2015002029 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 september 2015, wordt aan Mevr. AKIF, Silvija, rijksambtenaar in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, ontslag uit haar functie verleend type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2015 numac 2015003351 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Loterij Loterij met biljetten, « Millionaire's Palace » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 5 maart 2015 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Millionaire's Palac -van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 392) op 21 november 201(...) type koninklijk besluit prom. 30/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015007247 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de Raad van Beheer van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015203486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2014 betreffende de tewerkstelling en vorming van de risicogroepen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015007249 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van oktober 2015 type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029449 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor digitale kunsten. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029450 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Beeldende Kunsten. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029453 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor etnologie. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029452 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad van de centra voor private archieven. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029451 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029454 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Creativiteit en Kunstpraktijken als Amateur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029455 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Interdisciplinaire raad voor de podiumkunsten. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029463 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor steunverlening aan de boekhandel. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029469 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van Commissie voor het roerend cultureel erfgoed. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029468 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juni 2012 houdende benoeming van de leden van Commissie voor de steun aan audiovisuele operators. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029467 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de Franse taal en het taalbeleid type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029471 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor musea en andere museale instellingen. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029470 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor heraldiek en vlaggenkunde. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029473 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de dramatische kunst. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029474 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor de klassieke muziek. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029475 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029476 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de podiumkunsten. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029478 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor de hedendaagse muziek. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029477 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor amateurtoneel. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029480 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor kermiskunsten, circuskunsten en straatkunsten. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029479 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor de niet-klassieke muziek. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029482 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de openbare bibliotheken. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029484 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de hulpverlening aan het stripverhaal. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029487 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor steunverlening aan het uitgeversbedrijf. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029485 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de endogene gewestelijke talen. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029486 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor het boek. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029488 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor het kinder- en jeugdtoneel. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029495 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor hulpverlening aan theaterprojecten. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 02/10/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029496 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de letteren. - Uittreksel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/10/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015204671 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het informaticaportaal bedoeld in artikel 43 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen type besluit van de waalse regering prom. 08/10/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015204703 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van het Waals betaalorgaan voor de Fondsen ELGF en ELFPO en tot opheffing van de artikelen 1 en 2 van het besluit van de Waalse Regering van 17 januari 2013 tot aanwijzing van het Waals betaalorgaan voor de Fondsen ELGF en ELFPO en tot instelling van een opvolgingscomité voor het Waals betaalorgaan

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015204673 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief waarbij de directeur-generaal van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu zijn afgevaardigde krachtens artikel 1, 2°, van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende het bodembeheer aanwijst

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/10/2015 numac 2015042010 bron federale overheidsdienst financien OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDE DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN T(...) type bericht prom. -- pub. 20/10/2015 numac 2015204779 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés juridisch advies, reglementering en geschillen (niveau A), voor de Pensioendienst voor de Overheidssector (ANG15163) Na de selectie wordt een lijst met maximum acht geslaagden aangelegd,(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/10/2015 numac 2015009528 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2016. - Oproep tot de kandidaten Bij toepassing van artikel 510 van het Gerechtelijk Wetboek, zullen weldra de Nederlandstalige en Om tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder te kunnen worden benoemd moet de kandidaat : 1° houder zij(...)

document

type document prom. -- pub. 20/10/2015 numac 2015022375 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Dienst voor de bijzondere **** **** Orden Bij koninklijk besluiten van 8 oktober 2015 worden benoemd of bevorderd : **** **** - De heer **** **** ****(...) - De heer **** **** (****, 10/10/1949, 49101035952) Attaché. **** : 15/11/2(...)
^