Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 oktober 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/02/2014 pub. 14/10/2015 numac 2014015213 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Bosnië en Herzegovina inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 28 oktober 2010 (2) type wet prom. -- pub. 14/10/2015 numac 2015009514 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 27 september 2015 is machtiging verleend aan de ***** houdt, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens Bij koninklijk besluit van 27 september 2015 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****(...) type wet prom. -- pub. 14/10/2015 numac 2015009513 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 27 september 2015 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende ****(...) Bij koninklijk besluit van 27 september 2015 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 14/10/2015 numac 2015009515 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 27 september 2015 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en de genaamde Bij koninklijk besluit van 27 september 2015 is machtiging verleend aan juffrouw **** ****,(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 14/10/2015 numac 2015015148 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 14/10/2015 numac 2015201913 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 14/10/2015 numac 2015201947 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de financiële bijdrage in de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 14/10/2015 numac 2015203343 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 1999 tot oprichting van een "Sociaal Fonds voor de exploitatie van bioscoopzalen" en de vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/2015 numac 2015204670 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Hernieuwing van de managementfunctie van directeur-generaal bij de dienst uitkeringen Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2015 wordt met ingang van 15 oktober 2015 de manag Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/10/2015 pub. 14/10/2015 numac 2015009516 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van een commissie tot bescherming van de maatschappij

decreet

type decreet prom. 21/09/2015 pub. 14/10/2015 numac 2015204525 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal instituut voor democratie en electorale bijstand, gedaan te Brussel op 15 mei 2014

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 04/06/2015 pub. 14/10/2015 numac 2015031651 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/667 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de benoeming van de commissaris van het College binnen het consortium voor de bekrachtiging van de competenties type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 30/04/2015 pub. 14/10/2015 numac 2015031652 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/91 van het college van de Franse gemeenschapscommissie betreffende de goedkeuring van 41 nieuwe opleidingsprofielen voortgebracht door de « service francophone des métiers et des qualifications » type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/04/2015 pub. 14/10/2015 numac 2015031653 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/311 van het college van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de hernieuwing van de erkenning van de centra voor de bekrachtiging van de competenties op het gebied van de beroepsopleiding type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 10/09/2015 pub. 14/10/2015 numac 2015031654 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/1004 van het college van de franse gemeenschapscommissie tot wijziging van de uitgavenbegroting van de dienst met afzonderlijk beheer « dienst vorming KMO » voor het begrotingsjaar 2015 door overboeking van kredieten tussen begrotingsartikelen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/09/2015 pub. 14/10/2015 numac 2015036183 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewezen op- en afrit te Brecht langs de A1-E19 tussen kilometerpunt 52.4 en 52.8 op het grondgebied van de gemeente Brecht type besluit van de vlaamse regering prom. 11/09/2015 pub. 14/10/2015 numac 2015036184 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de parallelweg Kareelstraat van de gewestweg N45 tussen kilometerpunt 0,075 en 0,859 op het grondgebied van de stad Aalst type besluit van de vlaamse regering prom. 11/09/2015 pub. 14/10/2015 numac 2015036191 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N754-0 Herk-de-Stad - Borgloon tussen mp. 14.488 en mp. 14.565 en mp. 15.810 en mp. 15.866 op het grondgebied van de gemeente Wellen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2015 pub. 14/10/2015 numac 2015204584 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een steunregeling waarbij de landbouwers ertoe aangezet worden deel te nemen aan de kwaliteitsregelingen die van toepassing zijn op de landbouwproducten

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 14/10/2015 numac 2015031564 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 3 maart 2014, van het BIM, werd de heer TRIFFET Marc, gedomicilieerd Rue Albert 16 te 5030 GEMBLOUX, erkend als erkend verwarmingsinstallateur voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewes De erkenning draagt het nummer CHA-001257198. Bij beslissing van 3 maart 2014, van het BIM, (...) type erkenning prom. -- pub. 14/10/2015 numac 2015031563 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 11 maart 2014, van het BIM, werd de heer ZONNEDDA Silvio, gedomicilieerd Langestraat 64A te 1741 WAMBEEK, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 voor De erkenning draagt het nummer TCAG2-001266285. Bij beslissing van 5 maart 2014, van het BIM(...) type erkenning prom. -- pub. 14/10/2015 numac 2015031565 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 6 maart 2014, van het BIM, werd de heer VANDYSTADT Eric, gedomicilieerd Gaston Devoswijk 22 te 1850 GRIMBERGEN, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L v De erkenning draagt het nummer TCAL-001231546. Bij beslissing van 5 maart 2014, van het BIM(...) type erkenning prom. -- pub. 14/10/2015 numac 2015031566 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 11 april 2014, van het BIM, werd de heer VELGHE Willy, gedomicilieerd Route de Lessines 19 te 7911 FRASNES-LEZ-BUISSENAL, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus v De erkenning draagt het nummer TCAG1-1271339. Bij beslissing van 18 april 2014, van het BIM(...) type erkenning prom. -- pub. 14/10/2015 numac 2015031579 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 5 juni 2014, van het BIM, werd de heer VANLANCKER Laurent, gedomicilieerd Rue Basse-Hollande 51 te 1460 ITTRE, erkend als erkend verwarmingsinstallateur voor het Brussels Hoofdstede De erkenning draagt het nummer CHA-001278524. Bij beslissing van 13 juni 2014, van het BIM, (...) type erkenning prom. -- pub. 14/10/2015 numac 2015031577 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 26 juni 2014, van het BIM, werd de heer LEGRAND Vincent, gedomicilieerd Rue des Tilleuls 32 te 1435 MONT-SAINT-GUIBERT, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van De erkenning draagt het nummer TCAL-001027126. Bij beslissing van 25 juni 2014, van het BIM(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/10/2015 numac 2015022362 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers organisatiebeheer (niveau A1), voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (ANG15147) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die éé(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

document

type document prom. -- pub. 14/10/2015 numac 2015204638 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad van 25 september 2015. - De titel van de functie is veranderd. - De selectie wordt "Expert in consumentenveiligheidsdossiers en reglementering". - De specifieke bevorderingselec Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatbaa(...) type document prom. -- pub. 14/10/2015 numac 2015204639 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad van 25 september 2015. - De titel van de functie is veranderd. - De selectie wordt "Expert in consumentenveiligheidsdossiers en -reglementering". - De specifieke bevorderingsele Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatbaa(...) type document prom. -- pub. 14/10/2015 numac 2015204579 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de secretaris-generaal van 11 augustus 2015, wordt de heer Christian Chevalier, eerste attaché, vanaf 1 november 2015 in ruste gesteld. Bij besluit van de secretaris-generaal van 15 september 2015, dat uitwerking Bij besluit van de secretaris-generaal van 15 september 2015, dat uitwerking heeft op 1 juni 20(...)
^