Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 juli 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/07/2015 numac 2015022265 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 3 maart 2015 en in uitvoering van artikel 22, 4° Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 18, § 2 (Nucleaire geneeskunde) (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/07/2015 pub. 28/07/2015 numac 2015011302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/07/2015 pub. 28/07/2015 numac 2015018257 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende schrapping van de erkenning van een bloedinstelling type ministerieel besluit prom. 17/07/2015 pub. 28/07/2015 numac 2015203613 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 2011 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen

decreet

type decreet prom. 16/07/2015 pub. 28/07/2015 numac 2015027114 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de interne regels inzake organisatie en werking van de intercommunales die optreden als beheerders van distributienetwerken of communicatienetwerken type decreet prom. 16/07/2015 pub. 28/07/2015 numac 2015027115 bron waalse overheidsdienst Decreet tot invoering van een kilometerheffing voor het wegengebruik door zware vrachtwagens type decreet prom. 03/07/2015 pub. 28/07/2015 numac 2015035956 bron vlaamse overheid DECREET houdende diverse bepalingen onderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/07/2015 pub. 28/07/2015 numac 2015000387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende de lopende **** van ****, de **** van onderluitenant en de stagiairs-onderluitenant

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 28/07/2015 numac 2014032010 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend EPB-verwarmingsadviseur Bij beslissing van 19 september 2013, van het BIM, werd de heer YOMET, Renaud, gedomicilieerd chemin de la Procession 26, te 7000 BERGEN, erkend als EPB- verwarmingsadviseur voor het Brussels Hoofdste De erkenning draagt het nummer CCPEB-1235307 type erkenning prom. -- pub. 28/07/2015 numac 2014032011 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend EPB-verwarmingsadviseur Bij beslissing van 2 september 2013, van het BIM, werd de heer VOGEL, Rudi, gedomicilieerd Rue Hilaire Parmentier 4, te 1440 WAUTHIER-BRAINE, erkend als EPB- verwarmingsadviseur voor het Brussels Hoof De erkenning draagt het nummer CCPEB-1233244 type erkenning prom. -- pub. 28/07/2015 numac 2014032015 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 11 september 2013, van het BIM, werd de heer BENYAHIA Mostafa, gedomicilieerd Hubert Stiernetstraat 19, te 1020 BRUSSEL, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van De erkenning draagt het nummer TCAL-1234325 Bij beslissing van 2 september 2013, van het BI(...) type erkenning prom. -- pub. 28/07/2015 numac 2014032014 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 2 september 2013, van het BIM, werd de heer AARAB Ilyas, gedomicilieerd avenue Octave Pétry 10, te 4801 STEMBERT, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type De erkenning draagt het nummer TCAG1-1227559 Bij beslissing van 25 september 2013, van het (...) type erkenning prom. -- pub. 28/07/2015 numac 2014032021 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 2 september 2013, van het BIM, werd de heer BELLIS Ronny, gedomicilieerd Stationsstraat 23, te 3350 LINTER, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 voo De erkenning draagt het nummer TCAG2-1233360 Bij beslissing van 2 september 2013, van het B(...)

vergunning

type vergunning prom. 16/07/2015 pub. 28/07/2015 numac 2015031478 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 15-02 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2013, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20142015-0672

erratum

type erratum prom. -- pub. 28/07/2015 numac 2015024178 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State. - Erratum Het arrest nr. 231.521 van de Raad van State van 11 juni 2015 vernietigt artikel 1.2° van het besluit van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 11 september 2013 houdende benoeming v

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/07/2015 numac 2015009294 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - **** betrekkingen Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving of bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd: Assistent dossierbeheer bij de griffie van het hof van **** **** dossierbeheer bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg ****, afdeling ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/07/2015 numac 2015009297 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van deskundige worden vacant verklaard voor benoeming via werving of bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd : Deskundige **** bij de griffie van de **** **** deskundige dossierbeheer hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/07/2015 numac 2015009295 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van medewerker worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd: Medewerker administratieve ondersteuning bij de griffie van het hof va Medewerker dossierbeheer bij de griffie van het **** ****: 2 (1 **** en 1 ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/07/2015 numac 2015009296 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van griffier en secretaris worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt GEEN bijkomende proef georganiseerd : -Griffier **** hoofdzakelijk ingeschakeld in Voor bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanneer men **** is en in het bezit is van(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/07/2015 numac 2015009298 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van griffier en secretaris worden vacant verklaard voor benoeming via werving of bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd : **** **** hoofdzakelijk in **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het hof van ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/07/2015 numac 2015009301 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd : -Attaché Selectie in het rechtsgebied van het hof van beroep **** : 1*; - At - Attaché Vertaler-Revisor bij het parket **** : 1 (****)***. * Voor bovenvermelde(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 28/07/2015 numac 2015009366 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vergelijkende selectie voor werving van assistenten voor de hoven en rechtbanken - (****12139). - Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 22 juli 2015 wordt, in toepassing van het artikel 8 van het (...) type aanwerving prom. -- pub. 28/07/2015 numac 2015009368 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vergelijkende selectie voor werving van jurist voor hoven en rechtbanken bij de Rechterlijke Orde - . - Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 22 juli 2015 wordt, in toepassing van het artikel 8 va(...) type aanwerving prom. -- pub. 28/07/2015 numac 2015009367 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vergelijkende selectie voor werving van griffiers en secretarissen voor de hoven en rechtbanken - (****12138). - Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 22 juli 2015 wordt, in toepassing van het art(...)

document

type document prom. -- pub. 28/07/2015 numac 2015203507 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de secretaris-generaal van 25 maart 2015 wordt de heer Yves Leruth, adviseur, te rekenen van 1 juli 2015 in ruste gesteld. Bij besluiten van de secretaris-generaal van 25 maart 2015, worden mevr. Odette Cajot, at Bij besluiten van de secretaris-generaal van 27 april 2015 worden de heren Daniel Dengis en Edd(...)
^