Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 mei 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/2015 numac 2015011198 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Intrekking Bij koninklijk besluit van 20 april 2015 wordt het Koninklijk besluit van 10 maart 2015 ingetrokken, wat betreft de toekenning van het Kruis van Officier in de Leopoldsorde op 15 november 2014 aan de heer Paul Henri type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 12/05/2015 numac 2015012040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het nationaal akkoord 2013-2014; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 2014 betreffende het nationaal akkoord 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 12/05/2015 numac 2015012041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 12/05/2015 numac 2015012087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de vorming en opleiding; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014 betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 12/05/2015 numac 2015012108 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, tot wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 10/03/2015 pub. 12/05/2015 numac 2015012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Beroepen & vakgebieden van de ingenieur : Master of Science type koninklijk besluit prom. 08/03/2015 pub. 12/05/2015 numac 2015012130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België - Beroepen & vakgebieden van de ingenieur : Master of Science type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/2015 numac 2015018154 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 3 april 2015 dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2015 : -wordt Mevr. Vicky LEFEVRE, aangeduid als houder van een managementfunctie -1 « Directeur-generaal van het Directoraat-generaal - er wordt een einde gesteld aan de aanduiding van Mevr. Vicky LEFEVRE als « Directeur van de direc(...) type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 12/05/2015 numac 2015200880 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 12/05/2015 numac 2015200921 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het tijdskrediet en de loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 12/05/2015 numac 2015200976 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 12/05/2015 numac 2015200990 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 12/05/2015 numac 2015200997 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag "zwaar beroep" type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 12/05/2015 numac 2015200994 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de syndicale premie 2014 type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 12/05/2015 numac 2015201154 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 12/05/2015 numac 2015201181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de meldingsplicht contracten bepaalde duur of duidelijk omschreven werk, uitzendarbeid en onderaanneming type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 12/05/2015 numac 2015201239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 12/05/2015 numac 2015201255 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 12/05/2015 numac 2015201490 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het werkgelegenheidsplan voor oude werknemers type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 12/05/2015 numac 2015201541 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de eindejaarspremie - Antwerpen type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 12/05/2015 numac 2015201641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009 betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 12/05/2015 numac 2015201872 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98ter van 24 maart 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/03/2015 pub. 12/05/2015 numac 2015024093 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 1995 tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria voor de geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg, alsook van de stagemeesters en stagediensten in de intensieve zorg type ministerieel besluit prom. 23/04/2015 pub. 12/05/2015 numac 2015024111 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 april 2014 tot vaststelling van de gemeenschappelijke erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op een bijzondere beroepsbekwaamheid type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/05/2015 numac 2015202217 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 9 maart 2015 wordt de heer Marc Stilmant vanaf 9 maart 2015 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 10 maart 2015 wordt de "SL Transambie Bij ministerieel besluit van 10 april 2015 wordt de "BVBA Recup Oil" vanaf 10 april 2(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/05/2015 numac 2015031244 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Facultatieve subsidie Bij besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 maart 2015 wordt een subsidie van 150.000,00 euro toegekend aan de gemeente Etterbeek in het kader van de coö

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2015 pub. 12/05/2015 numac 2015035558 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N440 tussen kilometerpunt 0,000 en 5,180 op het grondgebied van de stad Deinze type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2015 pub. 12/05/2015 numac 2015035560 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestwegen N34 - Elizabetlaan en N360 - Burgemeester Frans Desmidtplein (kmp. 0,000 - kmp. 0,059) op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2015 pub. 12/05/2015 numac 2015035559 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de ventwegen R32-links-Onledegoedstraat tot Beversesteenweg en R32-rechts-Onledegoedstraat tot Beversesteenweg (lengte: 2,540 km) op grondgebied van de stad Roeselare

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/05/2015 numac 2015202284 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0447.810.101 KASUKI CONSULTING AND DESIGN intrekking van de ambtshalve doorhaling in(...) type lijst prom. -- pub. 12/05/2015 numac 2015202285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0402.596.322 ANTWERP BUNKER SERVICES Ond. Nr. 0471.784.442 CONDOKOS Ond. Nr. (...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 12/05/2015 numac 2015031282 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Voorwerp van de akte : Samenstelling van de algemene vergadering De algemene vergadering heeft op haar buitengewone zitting van 28 november 2014, overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen en meer bepaald artikel 6 van de statuten van de heer ALLEGAERT Thomas, gedomicilieerd Oppemstraat 2, bus 2, in 1000 Brussel, geboren, in Gent op(...)

document

type document prom. -- pub. 12/05/2015 numac 2015202327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. type document prom. -- pub. 12/05/2015 numac 2015202333 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige « assistants techniques électricité » De vergelijkende selectie van Franstalige "assistants techniques électricité" (niveau C), voor de Ministerie van de Franse Gemeenschap (AFC14012), werd (...) Er zijn 5 geslaagden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/2015 numac 2015024101 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 maart 2015 wordt de heer Dimitrios RODIOS geboren op 23 december 1978, in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 februari 2015, met als titel Attaché in de klasse A1 op het Franstalig taal

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 12/05/2015 numac 2015202323 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** controleurs der werken met als specialisatie **** **** vergelijkende selectie van **** controleurs der werken met als specialisatie **** (niveau ****)(...) Er zijn 3 geslaagden.
^