Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 april 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2015 numac 2015000208 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Korpschef. - Opruststelling Bij koninklijk besluit d.d. 27 maart 2015 wordt de heer EECKHOUT, Stefaan, op rust gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie en ontheven uit zijn mandaat van korpschef van Hij wordt gerechtigd de graad van hoofdcommissaris van politie en de titel van korpschef van de lok(...) type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 23/04/2015 numac 2015022123 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Technische Raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 23/04/2015 numac 2015022129 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Technische Farmaceutische Raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2015 numac 2015022142 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Algemeen beheerscomité Hernieuwing van het mandaat van de voorzitster Bij koninklijk besluit van 3 april 2015, wordt het mandaat van Mevr. AVONTROODT, Yolande, hernieuwd voor een term type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2015 numac 2015201939 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 10 april 2015 : - is de heer Simon A., raadsheer in het Hof van Cassatie, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. - is de he Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2015 numac 2015201938 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 april 2015 : - dat uitwerking heeft met ingang van 31 januari 2015 's avonds, is aan de heer Rijckaert O., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter - is aan mevr. Sierens V., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van rechter in ha(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/03/2015 pub. 23/04/2015 numac 2015007101 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot invoering van een betalende toegang tot de externe museumsite Dodengang van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 23/04/2015 numac 2015029173 bron ministerie van de franse gemeenschap Rangschikking van roerende culturele goederen Bij ministerieel besluit van de Franse Gemeenschap van 24 november 2014, heeft de Minister van Cultuur het standbeeld van de beschermengel van La Gleize in de categorie « schat » gerangschikt, overee Bij ministerieel besluit van de Franse Gemeenschap van 22 december 2014, heeft de Minister van (...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/04/2015 numac 2015018139 bron hoge raad voor de justitie Bericht Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage afgelegd in het Nederl(...) 1. Van De Sype Nele 2. Claesen Ine 3. Paermentier Heidi 4. De Rudder Laurence 5. Celik (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2015 numac 2015022140 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 april 2015, dat in werking treedt de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2015 numac 2015022141 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 april 2015, dat in we Bij hetzelfde besluit, worden benoemd in de hoedanigheid van werkende leden, de heren WILLEMS J(...)
^