Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 september 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/05/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014000740 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 januari 2014 tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 25/09/2014 numac 2014022432 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische tandheelkundige raad van 21 november 2013 en in uitvoering van artikel 2 Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van de artikelen 5 en 6 van de nomenclatuur : (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/09/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014000741 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de inhoud van de overeenkomst die wordt gesloten en de sancties die kunnen worden opgelegd krachtens artikel 74/9, &****; 3, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014003344 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 1994 tot vaststelling van de regels van toepassing op het aanhouden op rekening van gedematerialiseerde effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden en van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten type koninklijk besluit prom. 22/09/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014003364 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de inwerkingtreding en de uitvoering van sommige bepalingen van boek VI, XIV en XV van het Wetboek van economisch recht, met betrekking tot de afronding van betalingen in euro

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/09/2014 numac 2014011541 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gastoestellen Verbod tot het in de handel brengen Ministerieel besluit van 15 september 2014, genomen krachtens het boek IX van het Wetboek van economisch recht en het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende het op de markt brengen van PR/003-0130-05: Komfoor 2 branders + grill op LPG DAOUD BBQ-136 Indien het hiervoor vermel(...) type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014014516 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 11 op de spoorlijn nr. 139, baanvak Leuven - St. Joris-Weert, gelegen te Oud-Heverlee ter hoogte van de kilometerpaal 11.303 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014014517 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 9 op de spoorlijn nr. 139, baanvak Leuven - St. Joris-Weert, gelegen te Oud-Heverlee ter hoogte van de kilometerpaal 10.608 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014014518 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 139, baanvak Leuven - St. Joris-Weert, gelegen te Oud-Heverlee ter hoogte van de kilometerpaal 9.963 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014014522 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 49 op de spoorlijn nr. 36, baanvak Leuven - Landen, gelegen te Tienen ter hoogte van de kilometerpaal 51.034 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014014521 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 48 op de spoorlijn nr. 36, baanvak Leuven - Landen, gelegen te Tienen ter hoogte van de kilometerpaal 50.272 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014014519 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 7 op de spoorlijn nr. 139, baanvak Leuven - St. Joris-Weert, gelegen te Oud-Heverlee ter hoogte van de kilometerpaal 8.330 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014014520 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 42 op de spoorlijn nr. 36, baanvak Leuven - Landen, gelegen te Boutersem ter hoogte van de kilometerpaal 41.860 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014014525 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 139, baanvak Leuven - St. Joris-Weert, gelegen te Leuven ter hoogte van de kilometerpaal 3.185 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014014523 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 50 op de spoorlijn nr. 36, baanvak Leuven - Landen, gelegen te Landen ter hoogte van de kilometerpaal 53.668 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014014526 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 6 op de spoorlijn nr. 139, baanvak Leuven - St. Joris-Weert, gelegen te Oud-Heverlee ter hoogte van de kilometerpaal 7.633 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014014524 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 53 op de spoorlijn nr. 36, baanvak Leuven - Landen, gelegen te Landen ter hoogte van de kilometerpaal 57.340 type ministerieel besluit prom. 20/03/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014014529 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 12 op de spoorlijn nr. 40, baanvak Luik - Maastricht, gelegen te Luik, ter hoogte van de kilometerpaal 7.630 type ministerieel besluit prom. 20/03/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014014530 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 116, baanvak Manage - La Louvière, gelegen te Manage, ter hoogte van de kilometerpaal 2.551 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014014527 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 139, baanvak Leuven - St. Joris-Weert, gelegen te Leuven ter hoogte van de kilometerpaal 4.456 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014014528 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 139, baanvak Leuven - St. Joris-Weert, gelegen te Leuven ter hoogte van de kilometerpaal 3.880 type ministerieel besluit prom. 20/03/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014014533 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 31 op de spoorlijn nr. 118, baanvak Bergen - La Louvière, gelegen te Bergen, ter hoogte van de kilometerpaal 36.080 type ministerieel besluit prom. 20/03/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014014534 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 26 op de spoorlijn nr. 118, baanvak Bergen - La Louvière, gelegen te Le Roeulx, ter hoogte van de kilometerpaal 30.081 type ministerieel besluit prom. 20/03/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014014532 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 32 op de spoorlijn nr. 118, baanvak Bergen - La Louvière, gelegen te Bergen, ter hoogte van de kilometerpaal 36.935 type ministerieel besluit prom. 20/03/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014014531 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 33 op de spoorlijn nr. 118, baanvak Bergen - La Louvière, gelegen te Bergen, ter hoogte van de kilometerpaal 37.380 type ministerieel besluit prom. 28/08/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014022491 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 april 2013 betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type ministerieel besluit prom. 23/05/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014035895 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 januari 1994 tot uitvoering, voor wat de gehandicaptensector betreft, van artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 houdende de subsidiëring van de personeelskosten in bepaalde voorzieningen van de welzijnssector, wat betreft de opheffing van de leeftijdsdiscriminatie type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014035918 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 24 februari 2014 tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling van het aantal VTE per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2014 type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/09/2014 numac 2014205792 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 11 juli 2014 worden de gewone en buitengewone begrotingswijzigingen nr. 1 voor het boekjaar 2014 van de stad Edingen, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 27 mei 2014, MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 28 augutus 2014 worden de jaarrekeningen voor het boe(...) type ministerieel besluit prom. 16/09/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014205872 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van een afwijking van de datum van het mestspreidingsverbod vastgesteld in artikel R.203 van het Waterwetboek voor het jaar 2014

decreet

type decreet prom. 25/04/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014035931 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXIV

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014035922 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bepaling van de mobiliteitstoelage op advies van het Vlaamse Erasmuscomité type besluit van de vlaamse regering prom. 20/06/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014035923 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels betreffende de toekenning van subsidies in het kader van het Rubiconfonds

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 25/09/2014 numac 2014205876 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen die het onderwerp zijn geweest van een ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie raadplegen of de helpdesk van de Kruispunt(...) Overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht, w(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/09/2014 numac 2014205776 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 18 juli 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 juli 2014, is beroep tot vernietig Die zaak is ingeschreven onder nummer 5961 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

erratum

type erratum prom. 27/05/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014036654 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 5 van het ministerieel besluit van 13 januari 2012 tot uitvoering van bepaalde procedurele aspecten van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011. - Erratum

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 18/04/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014205552 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie

document

type document prom. -- pub. 25/09/2014 numac 2014205899 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2014 numac 2014002051 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 juni 2014 dat uitwerking heeft op 1 oktober 2013 wordt Mevr. Vandeperre, Nathalie, geboren op 1 augustus 1970, assistent-stagiair in proefperiode b Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014 dat uitwerking heeft op 1 februari 2014 wordt de heer F(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2014 numac 2014011503 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 2 april 2014 werden, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : LEOPOLDSORDE ORDRE DE LEOPOLD

document

type document prom. -- pub. 25/09/2014 numac 2014205811 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de secretaris-generaal van 1 juli 2014 is mevr. Francine Chartry, attachée, pensioengerechtigd vanaf 1 september 2014. Bij besluit van de secretaris-generaal van 18 juli 2014 is de heer Jean-Louis Javaux, attaché Bij besluit van de secretaris-generaal van 8 augustus 2014, dat uitwerking heeft op 1 november (...) type document prom. -- pub. 25/09/2014 numac 2014205843 bron waalse overheidsdienst Leerlingenvervoer. - Tarieven geldend op 1 september 2014 De tarieven voor de diensten van leerlingenvervoer in het Waalse Gewest zijn ongewijzigd op 1 september 2014.
^