Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 september 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/07/2013 pub. 05/09/2014 numac 2013015215 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filipijnen, anderzijds, gedaan te Phnom-Penh op 11 juli 2012 (2) type wet prom. -- pub. 05/09/2014 numac 2014009411 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 18 juni 2014 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonen Bij koninklijk besluit van 18 juni 2014 is machtiging verleend aan mevrouw ****, geboren te (...) type wet prom. -- pub. 05/09/2014 numac 2014009453 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 21 juli 2014 is machtiging verleend aan juffrouw **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** de **** **** koninklijk besluit van 21 juli 2014 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/07/2013 pub. 05/09/2014 numac 2014000297 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2014 numac 2014000664 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Stafdienst Personeel en Organisatie. - Planning en Selectie. - Betreft : Incompetitiestelling in de klasse A3, adviseur bij de diensten van de FOD Binnenlandse Zaken I. ONDERWERP In toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 - Adviseur federale opdrachten - Provinciaal Gouverneme(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2014 numac 2014007192 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling. - Verlenging Bij koninklijk besluit ****. 218 van 26 december 2013 wordt de aanstelling in de graad van brigadegeneraal van kolonel vlieger **** ****. ****, verlengd om, vanaf 1 januari 2 type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2014 numac 2014007191 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaat-hulpofficieren Bij koninklijk besluit ****. 219 van 26 december 2013, worden de kandidaat-hulpofficieren, aangesteld adjudant, van wie de namen volgen, op 27 september 2013 aangesteld in de graad van **** ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. **** ****, S. ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****-****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2014 numac 2014007200 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 340 van 26 maart 2014 : Wordt generaal-majoor ****. **** op 25 maart 2014 ontslagen uit het ambt van commandant van de Koninklijke Militaire School. **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2014 numac 2014007204 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing. - **** Bij koninklijk besluit ****. 229 van 26 december 2013 : **** **** militair administrateur ****. ****, op 1 januari 2014 aangewezen voor het ambt van **** bij de **** **** **** militair administrateur ****. **** op 1 januari 2014 aangesteld in de graad van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2014 numac 2014007205 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaat-beroepsofficieren van de bijzondere werving Bij koninklijk besluit ****. 220 van 26 december 2013 : Landmacht Worden de kandidaat-beroepsofficieren van wie de namen volgen, op 26 oktober 2013 **** ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****-****. **** **** en S. ****. Luchtmacht Wordt de ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2014 numac 2014009254 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 maart 2014 wordt op datum van 1 oktober 2012 's avonds aan Mevr. An SPRENGHERS, ontslag verleend uit haar functie van attaché bij Centrale Diensten van de Federale Overheidsdienst Justit type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2014 numac 2014009418 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 juni 2014 wordt op datum van 14 mei 2014's avonds aan Mevr. Stéphanie DODEIGNE, ontslag verleend uit haar functie van attaché bij Centrale Diensten van de Federale Overheidsdienst Justit type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014009476 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende organisatie van de « Belgian Task Force for International Criminal Justice » type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014012133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vaststelling van de nadere regelen en voorwaarden waaraan het evaluatieverslag en het financieel overzicht bedoeld in het artikel 190, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 05/09/2014 numac 2014014156 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van landbouw- of bosbouwtrekkers tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014014354 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014202874 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de verhoging van de vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014202876 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de verhoging van de vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014202917 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende de verhoging van de inspanningen inzake vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014202921 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de maatregelen ten behoeve van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014202927 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vervoersactiviteiten type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014202926 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de bedrijfstoeslag bij werkloosheid vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014202953 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014202954 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de duurzame beroepsintegratie, herintegratie en opleiding van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014202958 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014202962 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2013 betreffende de duurzame beroepsintegratie, herintegratie en opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014202965 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tewerkstelling en vorming voor de risicogroepen en de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014202984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de vorming en de tewerkstelling van de werknemers type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014202992 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, houdende instelling van een aanvullende werkloosheidsuitkering aan bepaalde werknemers type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014202995 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de verhoging van de sectorale vormingsinspanningen voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014202990 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar mits een loopbaan van 40 jaar type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014202993 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2013, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 1997 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014202997 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen voor de jaren 2013 en 2014 type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2014 numac 2014205515 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 april 2014, is de aanwijzing van de heer Verhelst M., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn Bij koninklijk besluit van 18 juni 2014, is de aanwijzing van de heer Elslander J.-C., substitu(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/09/2014 numac 2014007199 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit ****. 92968 van 25 maart 2014 : Wordt generaal-majoor ****. **** op 25 maart 2014 ontslagen uit het ambt van chef van de divisie **** & plans van het s Wordt kolonel vlieger **** ****. **** op 25 maart 2014 aangewezen voor het ambt van ****(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/09/2014 numac 2014009449 bron federale overheidsdienst justitie Preventieadviseur van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk Bij ministerieel besluit van 24 juli 2014 wordt definitief en voltijds aangesteld tot preventieadviseur van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het De heer Van Looveren, Jan, geboren te Lier op de 14 juli 1956, medewerker bij het parket van de pro(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/09/2014 numac 2014018297 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 17 juli 2014 wordt met ingang van 1 september 2014 eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Jozef DEVOGHEL, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzelfde

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 05/09/2014 numac 2014205516 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 14 juli 2014, werd de heer De Roy F., door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om, vanaf 1 oktober 2014, het ambt van plaatsvervangend magistr Hof van beroep te Gent Bij beschikking van 13 mei 2014, van de eerste voorzitter van het hof(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/08/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014205510 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de overvloedige regens die op 29 juli 2014 op het grondgebied van de provincies Waals Brabant en Luxemburg zijn gevallen als een algemene ramp beschouwd worden en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp afgebakend wordt

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 05/09/2014 numac 2014205382 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Administratieve schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Servië Bij toepassing van artikel 39 van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tusse TITEL I. - Algemene bepalingen Artikel 1. Definities. 1. Voor de toepassing van deze schikkin(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/09/2014 numac 2014003335 bron federale overheidsdienst financien Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handel 1. Voor de overeenkomsten die vóór 16 maart 2013 zijn gesloten, zullen de veranderingen aangebracht(...) type bericht prom. -- pub. 05/09/2014 numac 2014205140 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 4 juni 2014 in zake C.G. en G.S. tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 juli 2014, heeft de Franstali « - Schenden de artikelen 498 van de programmawet van 27 december 2004, 97 van de programmawet (II)(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/09/2014 numac 2014205523 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige herstellers elektronische componenten vliegtuigen (niveau B) voor het Ministerie van Landsverdediging (ANG14284) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar g(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 05/09/2014 numac 2014205527 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs (m/v) (niveau A) met twee jaar ervaring voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) (ANG14290) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 05/09/2014 numac 2014205536 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs-generaal managementondersteuning (niveau A4) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (ANG13182) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aa(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 05/09/2014 numac 2014205540 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertalers-revisors (niveau A) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (AFG14218) Na de selectie wordt een lijst met maximum 8 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van gesl(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? Licen(...) type lijst prom. -- pub. 05/09/2014 numac 2014205549 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige analisten (niveau A) voor de Veiligheid van de Staat (ANG14274) Na de selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden (...) Toelaatbaarheidsvereisten: 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum: ? diploma(...)

erratum

type erratum prom. 03/04/2013 pub. 05/09/2014 numac 2014012031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - Haven van Antwerpen". - Erratum type erratum prom. 23/03/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014014257 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 05/09/2014 numac 2014205495 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige geograaf-projectleiders (niveau A1), voor het Nationaal Geografisch Instituut (ANG14252) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast d(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? burge(...) type document prom. -- pub. 05/09/2014 numac 2014205548 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Vertalers FR-NL (niveau B) voor het Ministerie van Landsverdediging (ANG14236) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplo(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2014 numac 2014007194 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 214 van 26 december 2013 : Wordt kapitein-ter-zee **** ****. Hap benoemd in het ambt van **** militair docent van het tijdelijk kader van het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2014 numac 2014007193 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van kandidaat-**** **** koninklijk besluit ****. 216 van 26 december 2013 : Landmacht Worden de kandidaat-**** ****. **** **** en S. ****, op 27 juni 2013 benoemd in de graad van onder Worden de kandidaat-**** van wie de namen volgen, op 27 september 2013 benoemd in (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2014 numac 2014007202 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 221 van 26 december 2013, wordt de heer Fabian Battaglini, doctor in de cognitieve wetenschappen, als tijdelijke medewerker in de hoedanigheid van deeltijds docent aan de Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2014 numac 2014007201 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 223 van 26 december 2013, wordt Mevr. Annick Van Rossem, doctor in de toepaste economische wetenschappen, als tijdelijke medewerker in de hoedanigheid van deeltijds docent Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2014 numac 2014007203 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 222 van 26 december 2013 wordt de heer Pascal Druyts, doctor in de ingenieurswetenschappen, als tijdelijke medewerker in de hoedanigheid van deeltijds docent aan de Konink Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2014 numac 2014009178 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, wordt de heer Stacy LUCHINI, met ingang van 1 februari 2014, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diens Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, wordt de heer Patrick CONSTANCIO-SAO-PEDRO, met ingang(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2014 numac 2014009253 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 april 2014, wordt de heer Michael FRANSSEN, met ingang van 1 januari 2014, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Dien Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2014 numac 2014009452 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 juli 2014 wordt Mevr. Ine VAN CAUWENBERGE, met ingang van 20 mei 2014, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. Ove

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/09/2014 numac 2014018315 bron europese aangelegenheden en interparlementaire betrekkingen Parlementaire vergadering van de Raad van Europa . - Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing . - Oproep tot kandidaten (M/V) Het mandaat van België bij het Europees Comité ter (...) Het CPT, dat werd opgericht door het Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke (...)

document

type document prom. 22/10/2013 pub. 05/09/2014 numac 2014035705 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 28/02/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014035782 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^