Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 december 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013009520 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 26 november 2013 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende **** **** koninklijk besluit van 22 november 2013 is machtiging verleend aan de heer **** ****, (...) type wet prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013009521 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 26 november 2013 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** om, behoudens tijdig verzet **** **** koninklijk besluit van 26 november 2013 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...) type wet prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013018459 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 225, vierde lid, van de geïndexeerde bedragen van de retributies Overeenkomstig artikel 225, vierde lid, van de wet van 12 augustu 1° De bedragen van de bijdragen, contributies opgelegd bij de artikelen 225 en 225/1 van de wet va(...) type wet prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013018461 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen . - Bekendmaking overeenkomstig artikel 44 van de geïndexeerde bedragen van de heffing Overeenkomstig artikel 44 van de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen zoals ingevoegd (...) 1° Het bedrag van de heffing opgelegd bij de artikelen 44 van de wet van 21 december 2007 houdende(...) type wet prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013018458 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 30, § 10, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies Overeenkomstig artikel 30, § 10, van de wet van 1° De bedragen van de bijdragen opgelegd bij de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 15(...) type wet prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013018460 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 13bis, § 2quinquies, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies Overeenkomstig artikel 13bis, § 2quinquies, van de wet van 1° De bedragen van de bijdragen opgelegd bij artikel 25 van het koninklijk besluit van 3 juli 1969(...) type wet prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013018462 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 224, § 3, van de geïndexeerde bedragen van de retributies Overeenkomstig artikel 224, § 3, van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bep 1° De bedragen van de bijdragen, retributies opgelegd bij de artikelen 1, 2 en 3 van het koninklij(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013007263 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Verlenging van aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 9585 van 24 juni 2013, wordt de aanstelling in de graad van brigadegeneraal van brigadegeneraal ****. **** vanaf 1 juli 2013 verlengd om het functie van **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013007264 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** functie Verlenging van aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 9586 van 24 juni 2013 wordt de aanstelling in de graad van brigadegeneraal van brigadegeneraal vlieger ****. **** vanaf 2 september 2013 verlengd om de **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013007266 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 9588 van 24 juni 2013 wordt aan mevrouw Maria Bastiaensen op 1 september 2013 eervol ontslag uit haar ambt van attaché verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Ze wordt gemachti type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013007265 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 9587 van 24 juni 2013 wordt luitenant-kolonel B. Bartholomé van het korps van de pantsertroepen op pensioen gesteld op 1 juni 2013 in toepassing type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013009522 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013009524 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 19 novembre 2013 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013009523 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 19 november 2013 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A4(...) type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013011584 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter, de vice-voorzitters en de leden van de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen en ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij dit instituut type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013011583 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de vice-voorzitters, en de leden van de raad van bestuur van het Studiecentrum voor Kernenergie type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013011582 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag, benoeming van de ondervoorzitters en benoeming van twee leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013011598 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2011/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 en opheffing van diverse koninklijke besluiten betreffende metrologie type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013014683 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 november 2013, wordt aan de heer Tom VAN WEST ontslag verleend uit zijn ambt in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, vanaf 1 september 20 type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013014706 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen » type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013018457 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 4, § 3quinquies, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies Overe 1° De bedragen van de bijdragen, retributies opgelegd bij de artikelen 4 en 20 van het koninklijk (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013018465 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Tüv Nord Integra bvba - Staties G-025 "Autocontrolegids voor de sector van de grootkeukens en verzorgingsinstellingen" (...) type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013024391 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2013 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013024394 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkring « HABO - Huisartsen van Brugge en Omgeving » tijdens de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013024393 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkringen « La Fédération des Associations de Médecins généralistes de Charleroi », « La Fédération des Médecins généralistes du Centre et de Binche (FMGCB) », « Association des généralistes de la Région des Fagnes (AGRF) » en « Association des Médecins généralistes de Mons (AMGM) » tijdens de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013206367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit in uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013206657 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 februari 2013, dat in werking treedt op 31 december 2013, is de heer Viellevoye, C., vrederechter van het eerste kanton Verviers-Herve, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak Bij koninklijk besluit van 29 april 2013, dat in werking treedt op 31 december 2013, is de heer(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013022590 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 5 van het koninklijk besluit van 7 mei 2013 houdende uitvoering van artikel 20sexies van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, voor wat betreft de regels voor de wijze van overdracht en doorstroming van de gegevens type ministerieel besluit prom. 18/10/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013024390 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde type ministerieel besluit prom. 29/10/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013024395 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de secretarissen van de geneeskundige Commissie van beroep type ministerieel besluit prom. 10/10/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013206418 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot overschrijving van de vastleggingskredieten en vereffeningskredieten van de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden voor het begrotingsjaar 2013

arrest

type arrest prom. 21/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013003402 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën tot oprichting van de buitendiensten van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie en tot vaststelling van de zetel en de bevoegdheid van deze diensten

beschikking

type beschikking prom. 21/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013031977 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de erkenning van vennootschappen als activiteitencoöperatie met het oog op de toekenning van toelagen type beschikking prom. 21/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013031978 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type beschikking prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013206658 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg te Brussel Bij beschikking van 25 november 2013 van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, is de aanwijzing van Mevr. Devenyns A., beslagrechter in de rechtbank van eerste

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013031975 bron brussels hoofdstedelijk gewest Stad Brussel Bijzonder bestemmingsplan nr. 50-01/50-01bis « Van Praet-wijk ». - Wijziging. - Goedkeuring Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2013 wordt goedgekeurd de gedeeltelijke wijziging van het bijzonder

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013206506 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse regering tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de NV SOWAFINAL type besluit van de waalse regering prom. 21/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013206507 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2009 tot benoeming van de leden van het Comité voor watercontrole

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013022591 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Aanschrijving nr. 273. - PUBLIATO-project. - Mededeling van de arbeidsongevallengegevens aan de gegevensbank van het Fonds voor Arbeidsongevallen door de werkgevers uit de overheidssector die onderworpen zijn aan de wet van 3 juli 1967 Aan alle Mevr. de Minister, Mijnheer de Minister, Mevr. de Staatssecretaris, Mijnheer de Staatss(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013000631 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 22 november 2013, genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpe type vergunning prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013000634 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 22 november 2013, genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Belgische Rode Kruis », te Brussel, om van 15 juni 2014 type vergunning prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013000635 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 22 november 2013, genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Koninklijke Automobiel Club van België », te Brussel type vergunning prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013000633 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 22 november 2013, genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Handicap International », te Brussel, om van 1 maart type vergunning prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013000632 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 22 november 2013, genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen type vergunning prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013000636 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 22 november 2013, genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Dynamo international » te Brussel om van 1 juni 2014

document

type document prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013031980 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten BRUSSEL. - Bij besluit van 22 november 2013 wordt goedgekeurd de beslissing van 21 oktober 2013 waarbij de gemeenteraad van de Stad Brussel beslist de gunningswijze en de opdrachtdocumenten betreffen SINT-JANS-MOLENBEEK. - Bij besluit van 22 november 2013 wordt goedgekeurd de beslissing van 23 (...)

erratum

type erratum prom. 19/07/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013036119 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht inzake milieuschade, het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure. - Erratum

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013043011 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...)    Indices novembre 2013 Moye(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013007267 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 9591 van 24 juni 2013, wordt mijnheer Nicolas Lagasse op 1 mei 2013 in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënniteit i Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2013, met uitzondering van het tweede lid dat uit(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013007269 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 9589 van 24 juni 2013, wordt mijnheer David Van Cauwenberge op 12 maart 2013 in vast verband benoemd in de klasse A2. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn ancië Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 12 maart 2013, met uitzondering van het tweede lid, dat(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013007268 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 9590 van 24 juni 2013, wordt mevrouw Virginie Klassen op 15 april 2013 in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënnitei Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 april 2013, met uitzondering van het tweede lid dat (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013014705 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 november 2013 wordt de heer Christos GESSIS vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met rangin Bij koninklijk besluit van 18 november 2013 wordt Mevr. Nathalie CZERWONOGORA vast benoemd in d(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013007283 bron ministerie van landsverdediging Normale werving. - **** van kandidaat-**** niveau **** technisch in 2014 Erratum In het Belgisch **** ****. 321 van 31 oktober 2013, dienen de volgende wijzigingen aangebracht te worden : Bladzijde 83354, ****(...) Bladzijde 83355, onder de titel "De onderstaande tabel herneemt de **** vacatures per (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013009518 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het tweede kanton Anderlecht : 1; Hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het derde kanton Brussel : 1(*); Hoofdgriffi(...) Hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton Sint-Pieters-Woluwe : 1(*);

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 03/12/2013 numac 2013206650 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** architect en **** gegevens De vergelijkende selectie van **** **** architect en **** gegevens (niveau ****) voor de **** **** (****13129) werd afgesloten op 14(...) Er zijn 3 geslaagden.

document

type document prom. 22/10/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013206358 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^