Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 september 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/08/2011 pub. 18/09/2013 numac 2011015094 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 14 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te San Marino op 21 december 2005 (2) (3) type wet prom. -- pub. 18/09/2013 numac 2013009427 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 18/09/2013 numac 2013009426 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013 is machtiging verleend aan de genaamde **** **** ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013 is machtiging verleend aan de genaamde ****,(...) type wet prom. -- pub. 18/09/2013 numac 2013009430 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behouden Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013012222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013012221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden, de werkgelegenheid en de inspanningen voor vorming en opleiding van de risicogroepen 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 11/01/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het aanvullend pensioen gefinancierd door middel van kapitalisatie type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013018395 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het antigifcentrum type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/09/2013 numac 2013021102 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Uitoefening van het beroep van architect. - Toelating Bij koninklijk besluit van 6 september 2013 wordt aan Mevr. Anna Bazhenova van Russische nationaliteit een permanente toelating verleend om met ingang van 1 mei 2013 in België het beroep van type koninklijk besluit prom. 08/07/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013024311 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 5.000 euro aan de VZW « Forum des juges de l'Union européenne pour l'environnement » type koninklijk besluit prom. 06/09/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013204820 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van de feestdagen in 2014 (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013014496 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 112 op de spoorlijn nr. 154, baanvak Namen - Y Neffe, gelegen te Yvoir, ter hoogte van de kilometerpaal 81.279 type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013014497 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 113 op de spoorlijn nr. 154, baanvak Namen - Y Neffe, gelegen te Anhée, ter hoogte van de kilometerpaal 84.185 type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013014498 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 114 op de spoorlijn nr. 154, baanvak Namen - Y Neffe, gelegen te Dinant, ter hoogte van de kilometerpaal 88.406 type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013014499 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 115 op de spoorlijn nr. 154, baanvak Namen - Y Neffe, gelegen te Dinant, ter hoogte van de kilometerpaal 89.199 type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013014502 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 99 op de spoorlijn nr. 154, baanvak Namen - Y Neffe, gelegen te Jambes, ter hoogte van de kilometerpaal 64.026 type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013014500 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 115bis op de spoorlijn nr. 154, baanvak Namen - Y Neffe, gelegen te Dinant, ter hoogte van de kilometerpaal 90.038 type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013014501 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 116 op de spoorlijn nr. 154, baanvak Namen - Y Neffe, gelegen te Dinant, ter hoogte van de kilometerpaal 90.408 type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013014504 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 101 op de spoorlijn nr. 154, baanvak Namen - Y Neffe, gelegen te Jambes, ter hoogte van de kilometerpaal 65.481 type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013014506 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 105 op de spoorlijn nr. 154, baanvak Namen - Y Neffe, gelegen te Lustin, ter hoogte van de kilometerpaal 73.536 type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013014503 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 100 op de spoorlijn nr. 154, baanvak Namen - Y Neffe, gelegen te Jambes, ter hoogte van de kilometerpaal 64.512 type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013014505 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 104 op de spoorlijn nr. 154, baanvak Namen - Y Neffe, gelegen te Lustin, ter hoogte van de kilometerpaal 70.619 type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013014508 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 108 op de spoorlijn nr. 154, baanvak Namen - Y Neffe, gelegen te Godinne, ter hoogte van de kilometerpaal 77.688 type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013014507 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 107 op de spoorlijn nr. 154, baanvak Namen - Y Neffe, gelegen te Yvoir, ter hoogte van de kilometerpaal 77.029 type ministerieel besluit prom. 25/07/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029501 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de inrichting van taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 25/07/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029500 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de inrichting van taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029503 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 tot aanwijzing van de leden van de GPBHO-commissie type ministerieel besluit prom. 23/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029502 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de Hoge Raad van het gespecialiseerd onderwijs type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/09/2013 numac 2013205058 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 25 februari 2013, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, worden de individuele zuiveringssystemen, die door de vennootschap ERT ter erkenning worden Bij ministerieel besluit van 12 juni 2013, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking e(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 18/09/2013 numac 2013031716 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. - Bij besluit van 8 oktober 2012 wordt de beslissing van 12 juli 2012 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe de gunningwijze ELSENE. - Bij besluit van 30 januari 2012 wordt goedgekeurd de beslissing van 14 december 2011 (...) type arrest prom. -- pub. 18/09/2013 numac 2013031728 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten VORST. - Bij besluit van 26 augustus 2013 wordt goedgekeurd de beslissing van 25 juni 2013 waarbij de gemeenteraad van de gemeente Vorst beslist het ****- en **** alsook het **** VORST. - Bij besluit van 26 augustus 2013 wordt goedgekeurd de beslissing van 25 juni 2013 waar(...)

decreet

type decreet prom. 18/07/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013031655 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013027176 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek, van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen tot uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en van het besluit van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029499 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 14 november 2008 tot instelling van de Jeugdraad in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/09/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029505 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/09/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029507 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 2 : provincie Henegouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/09/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029506 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 1 : provincie Waals-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 18/09/2013 numac 2013205032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten Bij besluit van de Directeur-generaal van 6 september 2013, da wordt de heer Paul VOISIN, te Clamart (Frankrijk), als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisat(...)

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 18/09/2013 numac 2013003279 bron nationale bank van belgie Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, heeft het Directiecomité van de Nationale Bank De overdracht treedt in werking op 1 januari 2014. Overeenkomstig artikel 76 van de wet van 9 ju(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/09/2013 numac 2013018392 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Raymond GILLIS c.s. heeft de nietigverklaring gevo Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 209.669/XIII-6699. Krachtens artikel 21bis, &s(...) type bericht prom. -- pub. 18/09/2013 numac 2013205021 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit Belasting op de afgedankte bedrijfsruimten. - Bericht Gelet op het decreet van 27 mei 2004 tot invoering van een belasting op de afgedankte bedrijfsruimten, zoals gewijzigd bij het decreet van 30 ap Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 oktober 2004 tot uitvoering van het decreet van (...) type bericht prom. -- pub. 18/09/2013 numac 2013205022 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit. - Belastingwetgeving van toepassing op het grondgebied van het Waalse Gewest inzake de belasting op de automaten en op de automatische ontspanningstoestellen voor het jaar 2014. - Bericht De belast Op 1 januari 2014 te indexeren bedragen die voorkomen in artikel 80, § 1,van het Wetboek van d(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 18/09/2013 numac 2013000453 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 18/09/2013 numac 2013000456 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 18/09/2013 numac 2013000455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 18/09/2013 numac 2013000461 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013, genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum het Laar » te Brussel om van 1 april 2014 to type vergunning prom. -- pub. 18/09/2013 numac 2013000460 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013, genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Spullenhulp » te Brussel om van 1 maart 2014 tot en m type vergunning prom. -- pub. 18/09/2013 numac 2013000462 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013, genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Special Olympics Belgium » te Brussel om van 1 maa type vergunning prom. -- pub. 18/09/2013 numac 2013000463 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013, genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Fondation Tanguy Moreau de Melen - Responsible Young Dr type vergunning prom. -- pub. 18/09/2013 numac 2013000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013, genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Federatie der Belgische - Resto du Coeur » te Luik type vergunning prom. -- pub. 18/09/2013 numac 2013000501 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 18/09/2013 numac 2013042409 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand september 201    Indice septembre 2013 Moy(...)

erratum

type erratum prom. 10/07/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013205082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Wetboek der successierechten. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 18/09/2013 numac 2013205100 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige financieel assistenten De vergelijkende selectie van Duitstalige financieel assistenten (niveau C) (ADG13052) werd afgesloten op 26 augustus 2013. Er zijn 5 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 18/09/2013 numac 2013205099 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige fiscaal beheerders De vergelijkende selectie van Duitstalige fiscaal beheerders (niveau A) voor de FOD Financiën (ADG13051) werd afgesloten op 23 augustus 2013. Er zijn 2 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 18/09/2013 numac 2013205101 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige bachelors De vergelijkende selectie van Duitstalige bachelors (niveau B) voor de FOD Financiën (ADG13053) werd afgesloten op 22 augustus 2013. Er zijn 9 geslaagden. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/09/2013 numac 2013003300 bron federale overheidsdienst financien Erkenningsraad voor effectenmakelaars. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 september 2013, dat uitwerking heeft op 13 juni 2013, wordt de heer Patrick Drogné benoemd tot voorzitter van de erkenningsraad voor effectenmakelaars. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/09/2013 numac 2013022448 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013, dat in werking treedt de Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. VERGISON, Anne, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij v(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 18/09/2013 numac 2013205120 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** boekhouders De vergelijkende selectie van **** boekhouders (niveau ****) voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (****13083) werd afgesloten op 9 ****(...) Er zijn 2 geslaagden. (...)

document

type document prom. -- pub. 18/09/2013 numac 2013022449 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoemingen van leden
^