Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 april 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/07/2012 pub. 19/04/2013 numac 2013000249 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, wat betreft het pensioen van de werknemers en houdende nieuwe overgangsmaatregelen inzake het vervroegd rustpensioen van de werknemers. - Duitse vertaling type wet prom. 13/12/2012 pub. 19/04/2013 numac 2013000248 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector. - Duitse vertaling type wet prom. 18/07/2012 pub. 19/04/2013 numac 2013000267 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat betreft het rijden spijts het verval van het recht tot sturen. - Duitse vertaling type wet prom. 18/07/2012 pub. 19/04/2013 numac 2013000268 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer betreffende de inlevering van het rijbewijs bij het verval van het recht op sturen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2013 numac 2013000139 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 21 maart 2013 wordt Mevr. Anja SOMERS, Auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan de Rechtsfaculteit van de Katholieke Universiteit Leuven, Campus Kortrijk type koninklijk besluit prom. 05/03/2013 pub. 19/04/2013 numac 2013000259 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2012 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid type koninklijk besluit prom. 05/03/2013 pub. 19/04/2013 numac 2013000265 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2013 numac 2013009165 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 april 2013, in werking tredend op 16 juli 2013 's avonds, is de heer Basteijns, J., griffier bij het vredegerecht van het kanton Houthalen-Helchteren, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspr Bij koninklijk besluit van 3 april 2013, in werking tredend op 31 augustus 2013 's avonds, is M(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2013 numac 2013014087 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D Numéro d'agrément du centre de formation Erkenni(...) type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 19/04/2013 numac 2013014092 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het voorlopig rijbewijs type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 19/04/2013 numac 2013014110 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 28 december 2011 tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 19/04/2013 numac 2013015045 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking 25 AUGUSTUS 2012 - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT in de Provincie Waals-Brabant type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 19/04/2013 numac 2013015044 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT in de Provincie Vlaams-Brabant type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 19/04/2013 numac 2013015046 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT van de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 19/04/2013 numac 2013015048 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT in de Provincie Limburg type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 19/04/2013 numac 2013015049 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT in de Provincie Luik type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 19/04/2013 numac 2013015047 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT in de Provincie Henegouwen (l'Agence de Développement de l'Economie et de l'Environnement - afgekort « Hainaut Développement ») type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 19/04/2013 numac 2013015052 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT in de Provincie Oost-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 19/04/2013 numac 2013015050 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT in de Provincie Luxemburg type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 19/04/2013 numac 2013015051 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT van het « Bureau Economique » van de Provincie Namen type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 19/04/2013 numac 2013015053 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT in de Provincie Antwerpen type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 19/04/2013 numac 2013015054 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT in de Provincie West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 19/04/2013 numac 2013018198 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van de instellingen bedoeld in artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 21/03/2013 pub. 19/04/2013 numac 2013022199 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor bepaalde verzorgingsproducten voor de verzorging ten huize van rechthebbenden die lijden aan een zware aandoening, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, namelijk voor bepaalde producten voor bijzondere voeding type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 19/04/2013 numac 2013022209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 21/03/2013 pub. 19/04/2013 numac 2013024134 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de federale wetenschappelijke instelling « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid » type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2013 numac 2013202029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 april 2013, wordt aan de heer DE VISSCHER, Antoine, op het einde van de maand juli 2013, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt v type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2013 numac 2013202409 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 3 april 2013 is de heer Schillewaert, P., ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Malmedy-Spa-Stavelot, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2013 numac 2013202410 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 3 april 2013 : - is aan de heer Fissette, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Hasselt. Het is hem vergund de titel van - is aan de heer Caers, K., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend re(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2013 numac 2013202412 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 20 augustus 2008 is het aan de heer Dessers, H., vergund de titel van zijn ambt van notaris ter standplaats Antwerpen eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit va(...) Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijke besluiten van(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/04/2013 numac 2013000223 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Geïntegreerde politie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 29 maart 2013 wordt de heer Edouard BRANCKAUTE, commissaris van politie bij de lokale politiezone Brussel/Elsene, aangewezen als lid van het administratief-technisch secretariaat b type ministerieel besluit prom. 16/04/2013 pub. 19/04/2013 numac 2013022216 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/04/2013 pub. 19/04/2013 numac 2013022218 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/04/2013 pub. 19/04/2013 numac 2013022220 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 19/04/2013 numac 2013201635 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 6 februari 2013 in zake de Rijksdienst voor pensioenen tegen Suzanne Ngo Nlend, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 13 februa « Schendt artikel 27, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2013 pub. 19/04/2013 numac 2013031256 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van adjunct-directeur-generaal bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2013 pub. 19/04/2013 numac 2013031255 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-generaal bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2013 pub. 19/04/2013 numac 2013035310 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding, wat de bekwaamheidsbewijzen voor artsen in een CLB betreft

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2013 pub. 19/04/2013 numac 2013202338 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van de Instandhoudingscommissies voor Natura 2000-sites

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/04/2013 numac 2013202369 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 6 februari 2013 in zake het openbaar ministerie tegen Cosmin Hangan, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 13 maart 2013, heeft « Schendt artikel 22 van de wet van 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van veroordeel(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 19/04/2013 numac 2013014088 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoer Agrément de l'école de cond(...) type erkenning prom. -- pub. 19/04/2013 numac 2013031172 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 8 september 2011, wordt SCHOEPP, Paul-Emmanuel, gedomicilieerd Bosstraat 10, te 1050 Brussel, erkend als Certificateur woonee De erkenning draagt het nummer CREPP-1044983. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van h(...) type erkenning prom. -- pub. 19/04/2013 numac 2013031173 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur tertiaire eenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 12 oktober 2011 wordt VAN MERRIS, Olivier, gedomicilieerd Schoonslaapsterstraat 24, bus 2A, te 1080 Brussel erkend als De erkenning draagt het nummer CTEPP-1055716 Bij beslissing van de leidende ambtenaar van he(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 19/04/2013 numac 2013202366 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamverantwoordelijken (niveau A1) voor de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (ANG13055) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig bl(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

erratum

type erratum prom. 03/08/2012 pub. 19/04/2013 numac 2013000221 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid en tot opheffing van het koninklijk besluit van 4 april 2006 betreffende de afbakening van de plaatsen die deel uitmaken van de infrastructuur, uitgebaat door de openbare vervoersmaatschappijen, waarop de bepalingen van hoofdstuk IIIbis van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van toepassing zijn met het oog op het verstrekken van de veiligheid in het openbaar vervoer. - Erratum type erratum prom. 03/08/2012 pub. 19/04/2013 numac 2013000255 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming. - Erratum

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 19/04/2013 numac 2013015081 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 22 maart 2013 heeft Mevr. **** **** **** het nodige exequatur ontvangen om het ambt van **** van de **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie West Vla

erratum

type erratum prom. 01/02/2013 pub. 19/04/2013 numac 2013035347 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij. - Erratum

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 19/04/2013 numac 2013042004 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden t(...)

document

type document prom. -- pub. 19/04/2013 numac 2013202403 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige teamcoachs dossiersbeheerder (niveau B) voor de FOD Personeel en Organisatie (AFG13044) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzo(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? geg(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2013 numac 2013022212 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische Raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 3 a Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. DEJEHANSART, Aline, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bi(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2013 numac 2013022215 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische Raad voor implantaten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 3 april 2013, dat in werking treedt d Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. DE BOECK Lida benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2013 numac 2013202028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 april 2013, is de heer MEIRLAEN Patrick benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen ter vervanging van de heer DE CROM Paul wiens

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/04/2013 numac 2013009164 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2013, bladzijde 19378, regel 45, lezen : « secretaris-hoofd van dienst in de vakklasse A2 bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank type vacante bettreking prom. -- pub. 19/04/2013 numac 2013202030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Antoine DE VISSCHER. De betrokken organisat De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/04/2013 numac 2013202413 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : - Sint-Katelijne-Waver : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2013; - Brussel : 1 (in ass(...) - Galmaarden : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 decem(...)

document

type document prom. -- pub. 19/04/2013 numac 2013202167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten Bij besluit van de Directeur-generaal van 2 april 2013, dat in werking treedt de dag waarop het in h worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten : 1(...)
^