Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 januari 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/01/2013 numac 2013011017 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 31 december 2012 erkend in toepassing van artikel 3, § 3, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Bekendmaking gedaan door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in De hierna vermelde personen worden erkend om de verrichtingen te doen behorend bij het kenteken dat(...) type wet prom. -- pub. 16/01/2013 numac 2013011019 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 31 december 2012 geregistreerd als erkende kredietgever in toepassing van artikel 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Bekendmaking gedaan door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., De hierna vermelde personen worden geregistreerd om de verrichtingen te doen behorend bij het kente(...) type wet prom. -- pub. 16/01/2013 numac 2013011018 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 31 december 2012 erkend in toepassing van artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of die het voorwerp uitmaken van een bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van deze Bekendmaking gedaan door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in ui(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2013 numac 2012011509 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 13 december 2012 wordt aan de heer Felicien VANDER MAELEN, attaché bij de Algemene Directie Energie, met ingang van 1 januari 2013, eervol ontslag uit zijn functies verleend en De heer VANDER MAELEN wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. 26/11/2012 pub. 16/01/2013 numac 2012012050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 26/11/2012 pub. 16/01/2013 numac 2012012060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen vanaf 55 jaar type koninklijk besluit prom. 26/11/2012 pub. 16/01/2013 numac 2012012096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 26/11/2012 pub. 16/01/2013 numac 2012012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2011, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2013 numac 2012024368 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2012 wordt Mevr. Anneleen Sarens, geboren op 5 november 1980, bevorderd met ingang van 1 november 2009 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Attaché in de klasse A2 o type koninklijk besluit prom. 26/11/2012 pub. 16/01/2013 numac 2012206201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2011, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 26/11/2012 pub. 16/01/2013 numac 2012206223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de afwezigheden type koninklijk besluit prom. 26/11/2012 pub. 16/01/2013 numac 2012206288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 betreffende het sectoraal systeem ecocheques type koninklijk besluit prom. 26/11/2012 pub. 16/01/2013 numac 2012206301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van het brugpensioen voor de werknemers tewergesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 26/11/2012 pub. 16/01/2013 numac 2012206344 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 26/11/2012 pub. 16/01/2013 numac 2012206343 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de werkzekerheid en de bestaanszekerheid in 2011 en 2012 type koninklijk besluit prom. 26/11/2012 pub. 16/01/2013 numac 2012206369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006 inzake de attractiviteitspremie type koninklijk besluit prom. 27/12/2012 pub. 16/01/2013 numac 2013009008 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende ontslag van de voorzitter van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 16/01/2013 numac 2013009006 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 betreffende de instelling van afdelingen in de arbeidshoven, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken type koninklijk besluit prom. 27/12/2012 pub. 16/01/2013 numac 2013009009 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende ontslag van de voorzitter van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 16/01/2013 numac 2013011001 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen type koninklijk besluit prom. 18/12/2012 pub. 16/01/2013 numac 2013011006 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de diensten van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 06/01/2013 pub. 16/01/2013 numac 2013011015 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse, opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 19/12/2012 pub. 16/01/2013 numac 2013018016 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2013 aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » type koninklijk besluit prom. 13/12/2012 pub. 16/01/2013 numac 2013022000 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Fonds voor arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 17/12/2012 pub. 16/01/2013 numac 2013024000 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Cliniques du Sud-Luxembourg » gelegen te Arlon voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg aan boord en houdende vaststelling van de toekenningvoorwaarden voor deze toelage type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2013 numac 2013027000 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Personeel. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 19 november 2012 : - wordt de volgende persoon benoemd tot Groot-Officier in de Kroonorde : Mevr. Annie Biefnot, directrice-generaal; - worden de volgende personen benoemd tot Offi Mevr. Cécile Danis, attachée; Mevr. Carine Jansen, attachée; Mevr. Olga Pletser, attachée; type koninklijk besluit prom. 17/12/2012 pub. 16/01/2013 numac 2013024002 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Centre hospitalier régional de la Citadelle » gelegen te Luik voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg aan boord en houdende vaststelling van de toekenningvoorwaarden voor deze toelage type koninklijk besluit prom. 17/12/2012 pub. 16/01/2013 numac 2013024003 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Hôpital Saint-Joseph » gelegen te Gilly voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg aan boord en houdende vaststelling van de toekenningvoorwaarden voor deze toelage type koninklijk besluit prom. 17/12/2012 pub. 16/01/2013 numac 2013024001 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « RHMS - Clinique Louis Cathy » gelegen te Baudour voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg aan boord en houdende vaststelling van de toekenningvoorwaarden voor deze toelage type koninklijk besluit prom. 17/12/2012 pub. 16/01/2013 numac 2013024004 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Clinique André Renard » gelegen te Herstal voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een gespecialiseerde BBT - verpleegkundige aan boord en houdende vaststelling van de toekenningvoorwaarden voor deze toelage type koninklijk besluit prom. 17/12/2012 pub. 16/01/2013 numac 2013024006 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Clinique Reine Astrid » gelegen te Malmedy voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg aan boord en houdende vaststelling van de toekenningvoorwaarden voor deze toelage type koninklijk besluit prom. 17/12/2012 pub. 16/01/2013 numac 2013024007 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Centre hospitalier régional de Namur » gelegen te Namur voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg aan boord en houdende vaststelling van de toekenningvoorwaarden voor deze toelage type koninklijk besluit prom. 17/12/2012 pub. 16/01/2013 numac 2013024005 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de IRIS Ziekenhuizen Zuid, Site Elsene gelegen te Brussel voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg aan boord en houdende vaststelling van de toekenningvoorwaarden voor deze toelage type koninklijk besluit prom. 17/12/2012 pub. 16/01/2013 numac 2013024008 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Algemeen Ziekenhuis Heilige Familie » gelegen te Reet voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg aan boord en houdende vaststelling van de toekenningvoorwaarden voor deze toelage type koninklijk besluit prom. 17/12/2012 pub. 16/01/2013 numac 2013024011 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Universitair Ziekenhuis Brussel gelegen te Jette voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg aan boord en houdende vaststelling van de toekenningvoorwaarden voor deze toelage type koninklijk besluit prom. 17/12/2012 pub. 16/01/2013 numac 2013024010 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Ziekenhuis Oost-Limburg, campus Sint-Jan gelegen te Genk voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg aan boord en houdende vaststelling van de toekenningvoorwaarden voor deze toelage type koninklijk besluit prom. 17/12/2012 pub. 16/01/2013 numac 2013024009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan Sint-Vincentiusziekenhuis gelegen te Deinze voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg aan boord en houdende vaststelling van de toekenningvoorwaarden voor deze toelage type koninklijk besluit prom. 17/12/2012 pub. 16/01/2013 numac 2013024012 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de Universitaire Ziekenhuizen Leuven, campus Gasthuisberg gelegen te Leuven voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg aan boord en houdende vaststelling van de toekenningvoorwaarden voor deze toelage type koninklijk besluit prom. 17/12/2012 pub. 16/01/2013 numac 2013024014 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Ziekenhuis Heilig Hart van Jezus gelegen te Mol voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg aan boord en houdende vaststelling van de toekenningvoorwaarden voor deze toelage type koninklijk besluit prom. 17/12/2012 pub. 16/01/2013 numac 2013024013 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Algemeen Ziekenhuis Lokeren gelegen te Lokeren voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg aan boord en houdende vaststelling van de toekenningvoorwaarden voor deze toelage type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2013 numac 2013027001 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Personeel. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 19 juli 2012 wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de volgende personeelsleden van de Waalse Overheidsdienst : Voor 25 jaar dienstactiviteit De Burgerlijke Medaille 2e klas Mevr. Brigitte Canon, e.a. adjunct; Mevr. France Corman, geschoold adjunct; Mevr. Marie-Louis(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/11/2012 pub. 16/01/2013 numac 2012024401 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biocide, met het oog op de opname van flufenoxuron type ministerieel besluit prom. 17/12/2012 pub. 16/01/2013 numac 2013029016 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de verboden producten en methodes voor het jaar 2013 type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/01/2013 numac 2013200036 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 22 oktober 2012 wordt de aan het studiebureau "A-Tech SA" verleende erkenning inzake geluidshinder voor vijf jaar hernieuwd vanaf 22 oktober 2012. Bij ministerieel besluit van 26 oktober Bij ministerieel besluit van 26 oktober 2012 wordt de NV Smet Jet vanaf 26 oktober 2012 voor dr(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/01/2013 numac 2013200112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 8 januari 2013 wordt de cursusmodule van niveau II, bestaande uit de module multidisci type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/01/2013 numac 2013200114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 8 januari 2013 worden de cursusmodule "

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 16/01/2013 numac 2013200181 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 3 december 2012 werd de heer Mertens de Wilmars, J., door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 1 janua Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen Bij beschikking van 14 december 2012, van de voorzi(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/12/2012 pub. 16/01/2013 numac 2013031022 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 496 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/08/2012 pub. 16/01/2013 numac 2012000742 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hervorming van de Civiele Veiligheid - Omzendbrief betreffende de PZO + uitvoeringsbesluiten, het Operationeel zonaal organisatieplan en de raadpleging van de vakorganisaties. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/01/2013 numac 2012207554 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van paritaire comités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1070 Brussel, Ernest Blérotstraat 1, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat zij overweegt de 1) het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel (nr. 117),(...) type bericht prom. -- pub. 16/01/2013 numac 2013003009 bron federale overheidsdienst financien Bericht. - Lijst van institutionele ICB Lijst van institutionele instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten en compartimenten opgesteld in uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 december 2007 m Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type bericht prom. -- pub. 16/01/2013 numac 2013018028 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 1956 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeenteki Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Andy Vermaut. Eenieder kan inzage nemen v(...) type bericht prom. -- pub. 16/01/2013 numac 2013031021 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ontwerp van Gewestelijk Parkeerbeleidsplan Bericht van openbaar onderzoek De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op 20 december 2012 Het Ontwerp van Gewestelijk Parkeerbeleidsplan in eerste lezing goedgekeurd. Om iedereen de kans te geve Tijdens de duur van dit openbaar onderzoek is het ontwerp van Gewestelijk Parkeerbeleidsplan raadpl(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 16/01/2013 numac 2013000008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Vernieuwingen Bij besluit van 11.09.2012, wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 1464 06, aan de onderneming Bij besluit van 18.09.2012, wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het n(...) type erkenning prom. -- pub. 16/01/2013 numac 2013000006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 10/09/2012, wordt de onderneming DE PELSENEER LUC ELEKTRO, met als ondernemings Bij besluit van 12/09/2012, wordt de onderneming ELEKTRO-COX, met als ondernemingsnummer 083199(...) type erkenning prom. -- pub. 16/01/2013 numac 2013000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 04/09/2012, wordt de erkenning als beveiligingsonde Bij ministerieel besluit van 04/09/2012, wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligings(...) type erkenning prom. -- pub. 16/01/2013 numac 2013000007 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Wijzigingen Bij besluit van 28.08.2012, wordt het enig artikel van het besluit van 06.03.2007 tot vernieuwing van de erkenning als beveiligingson « Enig artikel. De erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 0114 18, aan (...) type erkenning prom. -- pub. 16/01/2013 numac 2013000010 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Opheffingen Bij besluit van 28.08.2012 wordt het besluit van 13.11.2007 tot vernieuwing van Bij besluit van 28.08.2012, wordt het besluit van 27.10.2009 houdende erkenning als beveiliging(...)

erratum

type erratum prom. 25/10/2012 pub. 16/01/2013 numac 2012029545 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 2 juni 2006 tot vaststelling van de academische graden uitgereikt door de hogescholen die door de Franse Gemeenschap worden georganiseerd of gesubsidieerd en tot vaststelling van de minimale uurregelingen. - Erratum

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 16/01/2013 numac 2012042412 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand december 2012    Indice décembre 2012 Moye(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 16/01/2013 numac 2012042417 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg. - Erratum Deze tekst vernietigt en vevangt degene verschenen in het Belgisch Staatsblad nr. 221 van 6 juli 2012, bl. 37050, nr. 2012/42406. De Federale Overheidsdiens    Indice juin 2012 Moyenne type erratum prom. -- pub. 16/01/2013 numac 2012042416 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg. - Erratum Deze tekst vernietigt en vervangt degene verschenen in het Belgisch Staatsblad nr. 189 van 1 juni 2012, bl. 31434, nr. 2012/42405. De Federale Overheidsdien    Indice mai 2012 Moyenne type erratum prom. -- pub. 16/01/2013 numac 2012042418 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg. - Erratum Deze tekst vernietigt en vervangt degene verschenen in het Belgisch Staatsblad nr. 233 van 18 juli 2012, bl. 39312, nr. 2012/42407. De Federale Overheidsdie    Indice juillet 2012 Moyen(...)

document

type document prom. 20/12/2012 pub. 16/01/2013 numac 2013003006 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën met betrekking tot de zetel en de materiële bevoegdheden van het eerste, het tweede en het derde registratiekantoor Aalst

erratum

type erratum prom. -- pub. 16/01/2013 numac 2013021006 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 7 van 10 januari 2013, op pagina 931, [2012/21154], dient te worden gelezen : in de Franse tekst : « Service public fédéral de Programmation Politique scientifique - Personnel » in plaats va en in de Nederlandse tekst : « Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid - Pe(...)

document

type document prom. -- pub. 16/01/2013 numac 2013200128 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige sociale controleurs (niveau B) voor de Fonds voor Arbeidsongevallen (AFG12252) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bi(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? hoger (...) type document prom. -- pub. 16/01/2013 numac 2013200142 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Nederlandstalige financieel medewerker (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG12647) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blij(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2013 numac 2013009007 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 december 2012, wordt Mevr. Eva DE KONINCK, met ingang van 1 juni 2012, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten. Bij k Bij koninklijk besluit van 10 december 2012, wordt Mevr. Tinneke ALBRECHT, met ingang van 1 sep(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2013 numac 2013011027 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 december 2012, wordt Mevr. De Clippel, Astrid, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/01/2013 numac 2013031020 bron college van de franse gemeenschapscommissie « Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé » Oproep tot kandidaten Het College van de Franse Gemeenschapscommissie zal binnenkort overgaan tot de hernieuwing van het mandaat van de leden van de « Conse I. Opdrachten. De « Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la (...)
^