Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 januari 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2013 numac 2012009246 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 4 juni 2012, wordt met ingang van 1 maart 2012, ontslag uit zijn functie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2013 numac 2012009247 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 24 januari 2012, wordt met ingang van 1 januari 2012, ontslag uit zijn f(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2013 numac 2012015213 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 december 2012 en met ingang van 1 april 2013 wordt aan de heer Francis Vannerom, eervol ontslag verleend uit zijn functies van adviseur (klas(...) Het is de heer Francis Vannerom vergund op 1 april 2013 zijn aanspraak op het pensioen te doen geld(...) type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 09/01/2013 numac 2012018480 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van aardappelringrot Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.) type koninklijk besluit prom. 17/12/2012 pub. 09/01/2013 numac 2012024412 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 17/12/2012 pub. 09/01/2013 numac 2012024413 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 17/12/2012 pub. 09/01/2013 numac 2012024414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2013 numac 2013200030 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 18 december 2012 : - is aan de heer Mombaers, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Leuven. Het is hem vergund d - is aan de heer Van Tricht, E., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsv(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2013 numac 2013200032 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 18 december 2012, dat in werking treedt op 31 december 2012, is aan de heer De Wolf, R., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerecht Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 1(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/12/2012 pub. 09/01/2013 numac 2012011514 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 29/08/2012 pub. 09/01/2013 numac 2012207591 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 29/08/2012 pub. 09/01/2013 numac 2012207590 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 31 en 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 29/08/2012 pub. 09/01/2013 numac 2012207593 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 04/09/2012 pub. 09/01/2013 numac 2012207596 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11, 12, 13 en 14 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 04/09/2012 pub. 09/01/2013 numac 2012207597 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 04/09/2012 pub. 09/01/2013 numac 2012207594 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 21 van organisatieafdelingen 10 en 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 11/09/2012 pub. 09/01/2013 numac 2012207598 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 09/01/2013 numac 2013011011 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 19/12/2012 pub. 09/01/2013 numac 2013021001 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2010 betreffende de samenstelling van de directieraad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 07/12/2012 pub. 09/01/2013 numac 2012031870 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2012/1520 van het College van de Commissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 juli 2009 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden tussen de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/11/2012 pub. 09/01/2013 numac 2012036267 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot onderwerping van delen van het grondgebied van de gemeenten Zaventem, Tervuren, Kraainem en Wezembeek-Oppem aan landinrichting type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2012 pub. 09/01/2013 numac 2012207510 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 houdende de organisatie van de vaststelling van en de controle op de samenstelling van rauwe koemelk, wat betreft de invoering van een nieuw bemonsteringssysteem type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2012 pub. 09/01/2013 numac 2012207523 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de persoonlijke bijdrage die de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp aanrekenen aan de gebruiker, en betreffende de onkostenvergoeding die de diensten voor oppashulp aanrekenen aan de gebruiker

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/01/2013 numac 2012031873 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Pensioenen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 oktober 2011 wordt de heer Borremans, Guido, assistent bij het Bestuur Financiën en Begroting /Directie Inning, gemachtigd aanspraak te maken op het rustpe(...) Bij besluit van de Brusselse hoofdstedelijke Regering van 28 november 2011 wordt Mevr. Purnode,(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 09/01/2013 numac 2012207584 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Commissie van operatoren

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 09/01/2013 numac 2013000001 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 23 juli 2012, wordt de heer Blaes, Laurent, die zijn activiteiten uitoefent on Bij besluit van 23 juli 2012, wordt de onderneming Copernoc, als ondernemingsnummer 0831.262.18(...) type erkenning prom. -- pub. 09/01/2013 numac 2013000003 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 28 augustus 2012 wordt de heer Beerts, Bert, met als ondernemingsnummer 0898.2 Bij besluit van 28 augustus 2012, wordt de onderneming Securitis, als ondernemingsnummer 0842.1(...) type erkenning prom. -- pub. 09/01/2013 numac 2013000005 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Vernieuwingen Bij besluit van 28 augustus 2012, wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 1483 01 aan de ondern Bij besluit van 24 augustus 2012, wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder(...) type erkenning prom. -- pub. 09/01/2013 numac 2013000004 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 30 augustus 2012, wordt het enig artikel van het besluit van 4 mei « Enig artikel. De heer Penen, Vincent, die zijn activiteiten uitoefent onder de handelsbenaming El(...) type erkenning prom. -- pub. 09/01/2013 numac 2013000002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Vernieuwing Bij besluit van 9 juli 2012, wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 1442 11 aan de heer Brion, Er

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 09/01/2013 numac 2013000723 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Vernieuwingen Bij besluit van 13/09/2012 wordt de vergunning om het beroep **** **** besluit van 24/09/2012 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen(...)

bijakte

type bijakte prom. 24/09/2012 pub. 09/01/2013 numac 2012024415 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanhangsel nr. 8 bij het protocolakkoord nr. 3 gesloten op 13 juni 2006 tussen de federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over het de voeren ouderenzorgbeleid : aanpassing van het moratorium

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 09/01/2013 numac 2013003002 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de thesaurie Mededeling over de wettelijke interestvoet Overeenkomstig artikel 2, § 1, van de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest, deelt de Algemene administratie van de Thesaurie van de Federal Voor het jaar 2013 is de wettelijke interestvoet : 2,75 %.

document

type document prom. -- pub. 09/01/2013 numac 2013200024 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders (niveau C) voor de Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (ANG12640) Na de selectie wordt een lijst met maximum 200 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? getuig(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 09/01/2013 numac 2013200031 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2012, pagina 62, van het koninklijk besluit van 12 juni 2012, waarbij Mevr. Laleman, G., vrederechter van het eerste kanton Oostende, is in ruste gesteld

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2013 numac 2012011469 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2012 wordt met ingang van 1 juli 2012, de heer Fabrice VERDINNE, in de hoedanigheid van rijksambtenaar benoemd tot de titel van a Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2012 wordt met ingang van 1 september 2012, de heer Franç(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/01/2013 numac 2013200033 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Addendum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 20 december 2012, pagina 86527, van de vacante plaats van vrederechter van het kanton Sankt Vith, dient de datum van 1 januari 2013 te word "In toepassing van artikel 45bis, § 1, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der tal(...)
^