Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 januari 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/01/2013 numac 2012000706 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 4 december 2012, wordt met ingang van 1 januari 2013, Mevr. PATTYN, Anouk, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 bij de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheid type koninklijk besluit prom. 17/12/2012 pub. 03/01/2013 numac 2012022454 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 28, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/01/2013 numac 2012207576 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 mei 2012, dat in werking treedt op 31 januari 2013, is de heer Vercruysse, M., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is he Bij koninklijk besluit van 12 juni 2012 is Mevr. Laleman, G., vrederechter van het eerste kanto(...) type koninklijk besluit prom. 18/12/2012 pub. 03/01/2013 numac 2012207631 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren in sociale zaken, als zelfstandige, bij het arbeidshof te Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/11/2012 pub. 03/01/2013 numac 2012036266 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikels van de begroting van de DAB Minafonds voor het begrotingsjaar 2012 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2012 pub. 03/01/2013 numac 2012207281 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/01/2013 numac 2012018490 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 1956 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeenteki Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Hugo Leroux. Eenieder kan inzage nemen va(...) type bericht prom. -- pub. 03/01/2013 numac 2012018491 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 1956 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeenteki Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Dirk Van Puyvelde voor de partij ONS!DORP.

document

type document prom. -- pub. 03/01/2013 numac 2012207599 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige onderhoudstechnici De vergelijkende selectie van Nederlandstalige onderhoudstechnici (niveau C) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (ANG12117) werd afgesloten op 6 november 2012. Er z(...) type document prom. -- pub. 03/01/2013 numac 2012207603 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamchefs dossierbeheerders De vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamchefs dossierbeheerders (niveau A) voor het Fonds voor de beroepsziekten (ANG12119) werd afgesloten op 4 december 2(...) Er zijn 18 geslaagden.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/01/2013 numac 2012014547 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Oproep tot kandidaten Het koninklijk besluit van 23 maart 1998 met betrekking tot het rijbewijs richt een Beroepscommissie op, belast met de afhandeling van beroepen naar aanleiding van het niet slagen voor het praktisch rijexamen Deze Commissie is samengesteld uit één kamer voor de examens afgenomen in het Nederlands en één kam(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 03/01/2013 numac 2012207592 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** industrieel ingenieurs bouw De vergelijkende selectie van **** industrieel ingenieurs bouw (niveau ****) voor de Regie der **** (****12091) werd afgesloten op(...) Er is 1 geslaagde.
^