Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 september 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/09/2012 numac 2012009377 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012 is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonen(...) Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****-****(...) type wet prom. 25/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012021115 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van Titel XIII van de programmawet van 27 december 2006, wat de aard van de arbeidsrelaties betreft type wet prom. 03/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012024282 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen type wet prom. 20/07/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012024308 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het marine milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, wat de organisatie van de mariene ruimtelijke planning betreft

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 11/09/2012 numac 2012055105 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van **** ****, **** **** **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012003271 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit waarbij ambtenaren van de FOD Budget en Beheerscontrole worden aangesteld in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012009345 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 280.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012009346 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2.161.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2012 numac 2012009375 bron federale overheidsdienst justitie Verenigingen die het slachtoffer kunnen bijstaan voor de strafuitvoeringsrechtbanken. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 5 juli 2012 wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor Algemeen Welzijnswerk De Papaver », type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2012 numac 2012009378 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluiten van 25 augustus 2012 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A3, bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Centrale Diensten : de heer Jean-Christophe BOULET, geboren op 14 ap de heer Eric LEYTENS, geboren op 12 januari 1957 te Sint-Agatha-Berchem, Frans taalkader, vakrichti(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2012 numac 2012009384 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 1 september 2012 : - is Mevr. Olyslaegers, M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, benoemd in de vakklasse A2 met de titel van hoofdgriffier van de politierechtbank te Mech - is de heer Moens, J., hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel te Hasselt, benoemd in de vak(...) type koninklijk besluit prom. 01/09/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012011356 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de organisatie van een jaarlijkse landbouwenquête in de maand mei, uitgevoerd door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2012 numac 2012015145 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur. - Personeel Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012 en met ingang van 1 december 2012 wordt aan de heer Franz VAN HOVE, eervol ontslag verleend uit zijn functies van adviseur-gene(...) Het is de heer Franz VAN HOVE vergund op 1 december 2012 zijn aanspraak op het pensioen te doen gel(...) type koninklijk besluit prom. 10/07/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012204789 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2012

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012009344 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 221.000 EUR voor de werking van de Boeddhistische Unie van België type ministerieel besluit prom. 30/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012014351 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 98 op de spoorlijn nr. 125, baanvak Luik-Namen, gelegen te Andenne, ter hoogte van de kilometerpaal 59.118 type ministerieel besluit prom. 30/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012014352 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 75 op de spoorlijn nr. 125, baanvak Luik-Namen, gelegen te Andenne, ter hoogte van de kilometerpaal 39.466 type ministerieel besluit prom. 30/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012014353 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 76 op de spoorlijn nr. 125, baanvak Luik-Namen, gelegen te Andenne, ter hoogte van de kilometerpaal 39.802 type ministerieel besluit prom. 30/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012014354 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 78 op de spoorlijn nr. 125, baanvak Luik-Namen, gelegen te Andenne, ter hoogte van de kilometerpaal 40.393 type ministerieel besluit prom. 30/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012014355 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 84 op de spoorlijn nr. 125, baanvak Luik-Namen, gelegen te Andenne, ter hoogte van de kilometerpaal 45.860 type ministerieel besluit prom. 30/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012014362 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 92 op de spoorlijn nr. 15 Antwerpen-Mol, gelegen te Geel ter hoogte van de kilometerpaal 46.032 type ministerieel besluit prom. 30/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012014361 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 69 op de spoorlijn nr. 15 Antwerpen-Mol, gelegen te Herentals ter hoogte van de kilometerpaal 35.176 type ministerieel besluit prom. 30/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012014370 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 24 op de spoorlijn nr. 15 Antwerpen-Mol, gelegen te Lier ter hoogte van de kilometerpaal 15.465 type ministerieel besluit prom. 30/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012014371 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Antwerpen-Mol, gelegen te Boechout, ter hoogte van de kilometerpaal 8.372 type ministerieel besluit prom. 30/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012014372 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 50 op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier-Aarschot, gelegen te Aarschot, ter hoogte van de kilometerpaal 36.942 type ministerieel besluit prom. 21/06/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012027132 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 17 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken type ministerieel besluit prom. 19/03/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012027133 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 16 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken type ministerieel besluit prom. 19/03/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012027136 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 28 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 31/05/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012027135 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 19 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB type ministerieel besluit prom. 19/04/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012027134 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 18 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB type ministerieel besluit prom. 03/05/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012027138 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 30 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 21/06/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012027140 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 31 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 19/04/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012027137 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 29 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 30/07/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012027139 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 32 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen

decreet

type decreet prom. 13/07/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012204830 bron vlaamse overheid DECREET houdende instemming met het facultatief protocol bij het verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, opgemaakt in New York op 18 december 2002 type decreet prom. 13/07/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012204829 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met 1° de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting naar het inkomen en naar vermogenswinsten, ondertekend te Brussel op 1 juni 1987, gewijzigd door het protocol van 24 juni 2009, 2° het protocol tot wijziging van de overeenkomst vermeld onder 1°, ondertekend te Parijs op 24 juni 2009

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 11/09/2012 numac 2012031672 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeenteraadsverkiezingen 13 AUGUSTUS 2012. - Omzendbrief betreffende het versturen van de oproepingsbrief en de verklarende brochure Geachte Dames en Heren Burgemeesters en Schepenen, Artikel 21 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek A. Inhoud Het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek legt de verzending op van twee verschillende doc(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 11/09/2012 numac 2012000460 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2012 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2012 numac 2012009350 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012, wordt de heer Steve VANGILBERGEN, met ingang van 1 april 2012, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2012 numac 2012009352 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012, wordt Mevr. Lien JANSSEUNE, met ingang van 1 april 2012, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten. Ov type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2012 numac 2012009351 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012, wordt Mevr. Heidi BARBIEUR, met ingang van 16 juni 2012, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten. Ov type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2012 numac 2012009353 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012, wordt Mevr. Sabine VERHEYDEN, met ingang van 1 mei 2012, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten. Ov type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2012 numac 2012009355 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012, wordt Mevr. Lies THYVAERT, met ingang van 1 september 2011, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2012 numac 2012009354 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012, wordt Mevr. Karolien THYS, met ingang van 1 april 2012, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten. Ove type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2012 numac 2012009357 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012, wordt de heer Jo HAYEN, met ingang van 1 april 2012, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten. Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2012 numac 2012009356 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012, wordt de heer Jorn BREWAEYS, met ingang van 1 april 2012, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten. O type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2012 numac 2012009360 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012, wordt de heer Sébastien PROVOST, met ingang van 21 december 2011, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2012 numac 2012009358 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012, wordt Mevr. Julia JEFANOVA, met ingang van 1 juni 2012, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten. Overeenk type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2012 numac 2012009361 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012, wordt Mevr. Lamyae AMRANI HANCHI, met ingang van 1 oktober 2011, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2012 numac 2012009359 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012, wordt Mevr. Magali LIBERT, met ingang van 1 november 2011, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten. Overe

document

type document prom. -- pub. 11/09/2012 numac 2012011357 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Fedasil. - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers Projectoproep 2013 Inleiding Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers is een instelling van openbaar nut. Fedasil staat onder de voogdij van de Staatss(...) Fedasil heeft als opdracht materiële hulp te verlenen aan asielzoekers en aan andere categorieën va(...) type document prom. -- pub. 11/09/2012 numac 2012031550 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brussels hoofdstedelijk gewest Uitstel van de benoeming van een directeur Op 24 februari 2012 ging de raad van bestuur akkoord met het uitstel tot 31 maart 2013 van de benoeming, oorspronkelijk voorzien op 1 maart 2012, van de heer Denis LIEVENS in de graad van dire(...) Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde beslissing met individuele strekking kan bij de af(...)
^