Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 april 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012000163 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State - Onverenigbaarheden - Machtiging Bij koninklijk besluit van 14 MAART 2012, wordt Mevr. Anja Somers, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan de Rechtsfaculteit van de Katholieke Universiteit Leuven, Campus Kortrijk type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012000259 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Opruststelling. - Personeel Bij koninklijk besluit van 14 maart 2012 wordt, met ingang van 1 juli 2010, de heer BOURTON, Ferdinand, attaché bij het departement, toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken te type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012003131 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 178 van het KB/WIB 92 inzake het voorstel van vereenvoudigde aangifte type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012015080 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Eind van aanstelling Bij koninklijk besluit van 11 april 2012 wordt het koninklijk besluit van 14 april 2009 opgeheven waarbij de heer Patrice COUCHARD in de managementfunctie van stafdirecteur Begroting en type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012015081 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 11 april 2012 wordt de heer Patrice COUCHARD voor een periode van zes jaar aangesteld in de managementfunctie van Stafdirecteur Personeel en Organisatie bij de Federale Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022153 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201798 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201799 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij de toelating wordt verleend aan de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren en waarvan de gewone activiteit bestaat in het uitvoeren van baggerwerken, om sommige jeugdige werknemers 's nachts tewerk te stellen (1) type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201801 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201891 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201945 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die enkel staalplakken langs geïntegreerde weg produceren, gelegen op het grondgebied van Marcinelle en die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen, gelegen in Ans, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012202239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers Eretekens in de Kroonorde Bij koninklijk besluit van 20 maart 2012, worden benoemd tot de graad van Commandeur in de Kroonorde : De heer Marc ROOS, adviseur-generaal bij de Rijksdienst voor K Hij neemt zijn rang in de Orde op 8 april 2007.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012011169 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en verbod van het op de markt brengen van de rugzak van het merk « Super Mario », model « Yoshi », waarvan de producent de firma « Together plus LTD » is type ministerieel besluit prom. 05/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012014109 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 217, baanvak Y-Noord-Everstein-Evergem-Overdam, gelegen te Evergem ter hoogte van de kilometerpaal 1.296 type ministerieel besluit prom. 05/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012014112 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 16 op de spoorlijn nr. 90, baanvak Jurbeke-Aat, gelegen te Brugelette, ter hoogte van de kilometerpaal 59.030 type ministerieel besluit prom. 05/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012014110 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spooraansluiting nr. 1, die het multimodaal platform van het industrie- en havengebied van Charleroi-Châtelet verbindt met de spoorlijn nr. 130C, in het havengebied van Charleroi-Châtelet, gelegen te Châtelet, op een afstand van 380 meter van de wissel nr. 511 aan kilometerpaal 91.790 type ministerieel besluit prom. 05/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012014113 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 217, baanvak Y-Noord-Everstein-Evergem-Overdam, gelegen te Evergem ter hoogte van de kilometerpaal 2.163 type ministerieel besluit prom. 05/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012014111 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spooraansluiting nr. 1, die het multimodaal platform van het industrie- en havengebied van Charleroi-Châtelet verbindt met de spoorlijn nr. 130C, in het havengebied van Charleroi-Châtelet, gelegen te Châtelet, op een afstand van 336 meter van de wissel nr. 511 aan kilometerpaal 91.790 type ministerieel besluit prom. 05/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012014114 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 217, baanvak Y-Noord-Everstein-Evergem-Overdam, gelegen te Evergem ter hoogte van de kilometerpaal 2.673 type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012015079 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel Eind van de taken ad interim van directeur-generaal Bij ministerieel besluit van 17 april 2012 wordt Mevr. Liliane BLOEM, adviseur-generaal, ontheven van de taken van directeur-generaal van de Directie-gener type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012029047 bron ministerie van de franse gemeenschap Gelijkstelling met de graad en diploma van industrieel ingenieur Bij ministerieel besluit van 17 januari 2012 wordt de graad en diploma van technicus- ingenieur uitgereikt op 30 juni 1995 aan de heer Paul LECOCQ de PLETINCX, geboren te Elsene op Het ministerieel besluit van 23 december 2011 houdende gelijkstelling met de graad en diploma van i(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012029046 bron ministerie van de franse gemeenschap Gelijkstelling met de graad en diploma van industrieel ingenieur Bij ministerieel besluit van 23 december 2011 wordt de graad en diploma van technicus-ingenieur uitgereikt op 30 juni 1995 aan de heer Paul LECOCQ de PLETINCX, geboren te Elsene op type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012029139 bron ministerie van de franse gemeenschap Beëdigd ambtenaar in het kader van de dopingcontrole. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 27 februari 2012 wordt Mevr. Anne Daloze, doctor in de geneeskunde, verlengd als beëdigd ambtenaar met de hoedanigheid van officier van de gerechtel type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012029152 bron ministerie van de franse gemeenschap Erkenning van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming van de VZW IDEWE Bij ministerieel besluit van 13 maart 2012 wordt de afdeling Franstalig medisch toezicht van S.E.P.P. IDEWE erkend als afdeling voor medisch toezicht tot 31 december type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012029153 bron ministerie van de franse gemeenschap Erkenning van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming van de VZW Corporate Prevention Service Bij ministerieel besluit van 13 maart 2012 wordt de Franstalige afdeling medisch toezicht van S.E.P.P. CORPORATE PREVENTION SERVICE erkend als type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012031173 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de onderneming als centrum voor verwerking of nuttige toepassing van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Bij ministerieel besluit van 20 maart 2012 werd de onderneming « BRUSSELS RECYCLING METALS NV » erk(...) type ministerieel besluit prom. 26/03/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012035418 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2011 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de wijziging van de limitatieve technologieënlijst type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 25/04/2012 numac 2012202267 bron waalse overheidsdienst 23 DECEMBER 2011 - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 21 van organisatieafdelingen 14 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 25/04/2012 numac 2012202265 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 25/04/2012 numac 2012202268 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 25/04/2012 numac 2012202266 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03, 05, 06, 31, 32, 35, 41 en 42 van organisatieafdelingen 10, 16 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 25/04/2012 numac 2012202269 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdelingen 18 en 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 25/04/2012 numac 2012202270 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 25/04/2012 numac 2012202271 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011

beschikking

type beschikking prom. 19/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012031211 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de artikelen 2, 5 en 6 van de ordonnantie van 18 december 2008 betreffende de toegang van assistentiehonden tot voor het publiek toegankelijke plaatsen

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012018173 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV NEXANS HARNESSES, die woonplaats kiest bij Mr. Wim M Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2012. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012018174 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Dichane MEUNIER, Jacques BETTE en François BETTE, die woon Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2012. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012018177 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV VALCK GROUP, de NV CARIBEL, de NV CARE 4 FLEETS, de Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2012. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012018175 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, die woonplaats kiest bij Mrs. Bart Van Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2012. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012018176 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jérôme Jasinski en Stéphanie De Vriendt, die woonplaats ki Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2012. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012018181 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat woonplaats kiest b Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2012. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012018178 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het autonoom overheidsbedrijf BELGOCONTROL, dat woonplaats Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2012. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012018179 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Leuven, die woonplaats kiest bij Mr. Bert Beelen, Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2012. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012018180 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Beersel, die woonplaats kiest bij Mrs. Dirk Li Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2012. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012018187 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Bart LAEREMANS, die woonplaats kiest bij Mr. Patrick DE ROO, advocaat, met kantoor te 2000 Antwerpe(...) type bericht prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012018188 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De NV CYTEC SURFACE SPECIALTIES, die woonplaats kiest bij Mr. Els EMPEREUR, advocaat, met kantoor t(...) type bericht prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012202274 bron waalse overheidsdienst Verlenging van de milieubeleidsovereenkomst van 11 mei 2010 betreffende de uitvoering van de terugnameplicht inzake afgedankte elektrische en elektronische apparaten. - Bericht Overeenkomstig artikel D89 van Boek I van het Milieuwetboek, delen Deze milieubeleidsovereenkomst beoogt de vastlegging van de modaliteiten tot uitvoering van de teru(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012031089 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 21 september 2011, wordt DENIS, Laurent, gedomicilieerd rue Adolphe Delooz 8, te 5590 Ciney, erkend als Certificateur wooneen De erkenning draagt het nummer CREPP-1043193. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van h(...) type erkenning prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012031101 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 20 september 2011, wordt KOTSCHOUBEY, Basile, gedomicilieerd Molièrelaan 13, bus 3, te 1190 Brussel, erkend als Certificateur De erkenning draagt het nummer CREPP-1058684. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van h(...) type erkenning prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012031120 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 26 september 2011 wordt BARE, VINCENT, gedomicilieerd François Stroobantstraat 23, te 1050 Brussel, erkend als Certificateur De erkenning draagt het nummer CREPP-1062615. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van h(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012007135 bron ministerie van landsverdediging Normale werving **** van kandidaat-**** niet-technisch in 2012. - Erratum 1 In het Belgisch **** ****. 33 van 30 januari 2012, bladzijden 7305 en 7306, dient men de punten 4 en 5 door de hierna vermelde **** 4. Vacatures Onder voorbehoud van aanpassing in functie van de budgettaire middelen van het ****(...) type erratum prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012007136 bron ministerie van landsverdediging Normale werving **** van kandidaat-**** technisch in 2012. - Erratum 1 In het Belgisch **** ****. 33 van 30 januari 2012, bladzijden 7303 en 7304, dient men de punten 4 en 5 door de hierna vermelde dezelfde **** 4. Vacatures Onder voorbehoud van aanpassing in functie van de budgettaire middelen van het ****(...) type erratum prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012007137 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving **** van kandidaat-**** in 2012 Erratum 1 In het Belgisch **** ****. 33 van 30 januari 2012, bladzijden 7312 en 7313, dient men de punten 4 en 5 door de hierna vermelde dezelfde punten te 4. Vacatures Onder voorbehoud van aanpassing in functie van de budgettaire middelen van het ****(...) type erratum prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012007138 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving **** van kandidaat-****-muzikanten in 2012. - Erratum 1 In het **** **** ****. 33 van 30 januari 2012, bladzijde 7311, dient men de punten 4 en 5 door de hierna vermelde dezelfde punten **** 4. Vacatures Onder voorbehoud van aanpassing in functie van de budgettaire middelen van het ****(...) type erratum prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012007139 bron ministerie van landsverdediging Normale werving **** van kandidaat-beroepsofficieren in 2012 Erratum 1 In het Belgisch **** ****. 33 van 30 januari 2012, bladzijden 7301 en 7302, dient men de punten 3, 4 en 5 door de hierna vermelde dezelfde punten te **** 3. Programma van de proeven en examens ****. Deze proef zal in 2012 NIET plaats vinden. 4. ****(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012015077 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 april 2012 wordt de heer Birger VAN DEN ELSEN met ingang van 1 februari 2012 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012007140 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving **** van kandidaat-beroepsofficieren in 2012 Erratum 1 In het Belgisch **** ****. 33 van 30 januari 2012, bladzijden 7306 tot en met 7310, dient men de punten 4 en 5 door de hierna vermelde dezelfde punten 4. Vacatures Onder voorbehoud van aanpassing in functie van de budgettaire middelen van het ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012007141 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-hulpofficieren **** van kandidaat-hulpofficieren in 2012 Erratum 1 In het Belgisch **** ****. 33 van 30 januari 2012, bladzijden 7313 en 7314, dient men de punten 4 en 5 door de hierna vermelde dezelfde 4. Vacatures Onder voorbehoud van aanpassing in functie van de budgettaire middelen van het ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012202365 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : 3 . Twee van deze plaatsen vervangen plaatsen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van (...) - te Hasselt : 1 Deze plaats vervangt een plaats gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 25/04/2012 numac 2012007134 bron ministerie van landsverdediging Werving van **** in 2012 Erratum 1 In het Belgisch Staatsblad ****. 49 van 9 februari 2012, bladzijden 10270, 10271 en 10272, dient mende punten 4, 5, 6 en 8 door de hierna vermelde dezelfde punten te vervangen : 4. Onder voorbehoud van aanpassing in functie van de budgettaire middelen van het departement Defensie(...)
^