Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 maart 2012

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2011055047 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Heuskin, Janine Ernestine Mej. Heuskin, Janine Ernestine Caroline Joséphine, ongehuwd, Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster, registratie en domeinen,(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012000196 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 15 maart 2012 wordt het mandaat van de heer Yves DELMARCELLE, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Braine-le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize, m type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012002008 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie **** eretekens Bij koninklijke besluiten van 23 februari 2012 wordt het burgerlijk ereteken aan de **** ambtenaren toegekend : Voor 35 jaar dienst Het Kruis 1**** klasse : De heer ****, ****, adviseur-generaal. **** **** heer ****, ****, adviseur-generaal. Mevr. ****, ****, administratief deskundige.(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012007089 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaat-beroepsofficieren van de bijzondere werving Bij koninklijk besluit ****. 8710 van 9 januari 2012 : Landmacht De kandidaat-beroepsofficier van de bijzondere werving, houder van een master of van een ge De kandidaat-beroepsofficieren van de bijzondere werving, houders van een master of van een ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012007094 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit ****. 8717, van 16 januari 2012, wordt kolonel van het vliegwezen **** S. **** bevorderd tot Commandeur in de **** **** neemt zijn rang in de Orde in op de datum van vandaag. type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012007096 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Dienstverbreking van een hulpofficier piloot Bij koninklijk besluit nr. 8722 van 24 januari 2012, wordt de verbreking uit het ambt dat hij in het kader der hulpofficieren bekleedt, aangeboden door kapitein-commandant vlieger Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012007093 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8718 van 24 januari 2012, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren be Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012007095 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8719 van 24 januari 2012 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren bek Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012007098 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overplaatsing van korps van ambtswege Bij koninklijk besluit nr. 8720 van 24 januari 2012 : In het kader van de beroepsofficieren wordt luitenant B. Cauberg, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst van ambtswe Voor verdere bevordering wordt hij gerangschikt na luitenant K. Vercaemer. type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012007100 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8724 van 24 januari 2012, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren be Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012007097 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** van een militair van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 8721 van 24 januari 2012, wordt het ontslag aangeboden door de tandarts kapitein-commandant ****. **** aanvaard op 1 januari 2012. Hij heeft geen militaire **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012007101 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8725 van 24 januari 2012 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren bek Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficier(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012007104 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van reserveofficieren gesproten uit de werving van kandidaat-reserveofficieren **** koninklijk besluit ****. 8731 van 24 januari 2012 : Landmacht **** de kandidaten-reserveofficieren ****. de **** de **** en ****. **** Marine Wordt de kandidaat-reserveofficier ****. **** **** ****'**** op 1 november 2011 aangesteld in ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012007103 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling in de **** van kandidaat-beroepsofficieren van de normale en aanvullende werving Bij koninklijk besluit ****. 8727 van 24 januari 2012 : Landmacht De leerling van de 50**** promotie van een industriële **** **** De leerling van de 50**** promotie van een industriële hogeschool, ****. ****, wordt op 2(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012007109 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Ontslag van **** van een beroepsofficier Bij koninklijk besluit ****. 8791 van 14 maart 2012, wordt kapitein-commandant ****. **** van **** ontzet uit zijn ambt. Hij zal met definitief verlof geplaatst worden. type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012009122 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenningen Bij koninklijk besluit van 5 maart 2012 wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor algemeen we type koninklijk besluit prom. 19/03/2012 pub. 28/03/2012 numac 2012014031 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende langere en zwaardere slepen in het kader van proefprojecten type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012015057 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 8 januari 2012 worden de ambtenaren van de derde administratieve klasse van de Kanselarijcarrière en van de vierde administratieve klasse van de Kanselarijcarrière va Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012022111 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor opticiens, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden Bij koninklijk besluit van 14 maart 2012 worden de mandaten van type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012027043 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 26 september 2011 : - wordt de hiernavermelde persoon bevorderd tot Ridder in de Kroonorde : Mevr. Annie Crohin, administratief diensthoofd bij de stad Zinnik; - worden De heer René Caucheteux, gemeenteontvanger bij de stad Péruwelz; Mevr. Chantal Plouvier, hoofdma(...) type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 28/03/2012 numac 2012200221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 28/03/2012 numac 2012200223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot bepaling van de inspanning ten voordele van personen die behoren tot risicogroepen voor 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 28/03/2012 numac 2012200236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de wijziging en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 30 maart 1989, 21 maart 1991, 30 juni 1993, 12 mei 1995, 16 juni 1997, 29 juni 1999, 11 juni 2001, 7 mei 2003, 16 juni 2005, 3 juli 2007 en 12 mei 2009 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid van werkzoekenden uit de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 28/03/2012 numac 2012200234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de inrichting en financiering van de vakopleiding type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 28/03/2012 numac 2012200237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de maatregelen ten voordele van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 28/03/2012 numac 2012200238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 28/03/2012 numac 2012200259 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende duurzame beroepsintegratie, herintegratie en opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 28/03/2012 numac 2012200276 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de opleiding van de werknemers (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012201010 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 5 maart 2012 wordt aan de heer DE LANDTSHEER, Henri, op het einde van de maand januari 2012, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012201315 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 mars 2012 wordt aan de heer MICHEL, Rudy, op zijn verzoek, ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Charleroi. type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 28/03/2012 numac 2012201321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de artikelen 2, 3°, b, 28, § 2, en 53 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012201854 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 maart 2012 is aan de heer Hucq, G., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Châtelet. Het is hem vergund de titel van zij Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012201858 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 19 maart 2012, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2012, is aan de heer Bodart, G., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het ge Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Het beroep tot nietigverklaring v(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/05/2011 pub. 28/03/2012 numac 2012000197 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het bijzonder nood- en interventieplan SEVESO - UCB Pharma van de Gouverneur van de provincie Waals-Brabant type ministerieel besluit prom. 14/03/2012 pub. 28/03/2012 numac 2012011126 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de schrijnwerkers en glazenmakersactiviteiten type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012015056 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Vrijstelling van dienst Bij ministerieel besluit van 29 februari 2012 wordt aan de heer Koenraad VERVAEKE een vrijstelling van dienst toegekend voor de duur van twee jaar vanaf 1 november 2011 om hem in de mogelijkheid te Het ministerieel besluit van 8 september 2010, waardoor aan de heer Koenraad VERVAEKE, een vrij(...) type ministerieel besluit prom. 13/12/2011 pub. 28/03/2012 numac 2012029123 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2011 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden van de Hogescholen type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012201727 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 16 januari 2012 wordt de SAS T.G.G. vanaf 16 januari 2012 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 26 januari 2012 wordt de « SA Recyterre » v Bij ministerieel besluit van 3 februari 2012, dat in werking treedt op 3 februari 2012, wordt a(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012201802 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 5 maart 2012 wordt het zone-onderzoek betreffende de nabijgelegen en afgelegen preventiegebieden voor werken van ondergrondse waterwinning, benoemd "Delsalle", gelegen in het onderstroomgebied van de De resultaten van het zone-onderzoek kunnen ingekeken worden op de Website van de "Société pub(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012201803 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij ministerieel besluit van 17 mei 2011, dat uitwerking heeft op 1 mei 2010 wordt de heer Frédéric Fillée in vast verband benoemd tot de graad van attaché. Bij besluit van de directeur-generaal van 10 november 2011 wordt de he Bij besluit van de directeur-generaal van 10 november 2011 wordt de heer Jean-Claude Fagard, ee(...)

beschikking

type beschikking prom. 15/03/2012 pub. 28/03/2012 numac 2012031149 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet teneinde de afzetting als straf opnieuw in te voeren type beschikking prom. 15/03/2012 pub. 28/03/2012 numac 2012031148 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie ertoe strekkende afwisselend evenveel mannen als vrouwen te plaatsen op de kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 15/03/2012 pub. 28/03/2012 numac 2012031147 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabilisatiemechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben type beschikking prom. 15/03/2012 pub. 28/03/2012 numac 2012031150 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Staat Qatar inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Doha op 6 november 2007

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2011 pub. 28/03/2012 numac 2012029128 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage in het kader van de procedure tot erkenning van de Gelabelde centra krachtens artikel 13 van het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2011 pub. 28/03/2012 numac 2012029127 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage in het kader van de procedure tot erkenning van de Gelabelde centra krachtens artikel 13 van het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012007088 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming van lagere officieren van het actief kader **** koninklijk besluit ****. 8699 van 20 december 2011 : Landmacht In het kader van de beroepsofficieren worden op 26 december 2011 benoemd in de graad van kapitein-**** **** het korps van de artillerie, kapitein ****. **** **** het korps van de logistiek, kapitein ****. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012007099 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 8723 van 24 januari 2012, wordt de heer G. Vaneetveld, op 1 september 2011, in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciën Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2011, met uitzondering van het tweede lid d(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012007102 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming in de **** van kandidaat-beroepsofficieren van de normale werving Bij koninklijk besluit ****. 8726, van 24 januari 2012 : Landmacht **** aangestelde onderluitenants van de 161**** promotie van de polytechnische **** **** van de infanterie ****. de **** de **** de **** (ridder) en ****. ****. Korps (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012007105 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Benoeming van kandidaat-hulpofficieren piloten Bij koninklijk besluit nr. 8732 van 24 januari 2012 : Worden de aangestelde onderluitenants van het vliegwezen van wie de namen volgen, op 27 augustus 2011 benoemd in de gr N. Bouëssé, J. Lepez, A. Six en J. Van Oost. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012022109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 14 maart 2012, dat in werking tree Bij hetzelfde besluit, wordt de heer KELCHTERMANS, Henri, benoemd in de hoedanigheid van plaatsverv(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012022110 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 14 maart 2012, dat in werking t Bij hetzelfde besluit, wordt de heer KELCHTERMANS, Henri, benoemd in de hoedanigheid van plaatsverv(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012022115 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor implantaten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 14 maart 2012, dat in werking treed Bij hetzelfde besluit, wordt de heer KELCHTERMANS, Henri, benoemd bij genoemde raad, in de hoedanig(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012022114 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische tandheelkundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 14 maart 2012, dat in werking treedt o Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij voornoemde raad, als vertegenwoordigers van ver(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012201371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 maart 2012 is de heer JASSON, Joël, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer LOMMEL, Roger, wiens mandaat type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012201466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 maart 2012 is de heer DUFRANE, Michaël, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer BRABANT, Ric type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012201465 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 maart 2012 is Mevr. VAN SULL, Suzanne, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer VERBRUGGE, Pierre, wie

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012201011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Henri De Landtsheer De betrokke De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012201316 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Charleroi ter vervanging van de heer Rudy Michel De betrokken organisaties De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 28/03/2012 numac 2012201842 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** laboranten De vergelijkende selectie van **** laboranten (niveau ****) voor het Fonds voor de beroepsziekten (****11097) werd afgesloten op 19 maart 2012. **** ****(...)
^