Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 september 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2010 numac 2010003508 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 11 december 2008, nr. 1, wordt eervol ontslag uit hun ambt verleend aan de hiernavolgende ambtenaren : Administratie van de btw, registratie en domeinen Sector der registr (Buitendiensten) -De heer DEDIER, G.G., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Ize(...) type koninklijk besluit prom. 03/09/2010 pub. 15/09/2010 numac 2010011339 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van auditors en auditorganisaties van derde landen in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en het publiek toezicht, de kwaliteitscontrole en het toezicht op auditors en auditorganisaties van derde landen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 15/09/2010 numac 2010014194 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2010 numac 2010014206 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Vervoer te Land. - Examen voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor goederenvervoer over de weg In uitvoering van het koninklijk besluit van 7 mei 2002 zal het Instituut Wegtransport & Logistiek De schriftelijke proef van dit examen zal plaatsvinden op 17 oktober 2010. De aanvragen tot deel(...) type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 15/09/2010 numac 2010022402 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 15/09/2010 numac 2010022400 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité een overeenkomst kan sluiten in toepassing van artikel 56, § 2, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, om de experimentele financiering van contraceptiva voor jongeren te verlengen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2010 numac 2010204611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen Koninklijk besluit van 15 februari 2008 : De heer Goemine Georges, Antwerpen; De heer Helleputte Roland, Gent; De heer Strobbe Marcel, Tienen; De heer Tritsmans Cesar, Berchem; De heer V De heer Vandenberge Guillaume, Leuven; De heer Vervoort Paul, Antwerpen; De heer Vinck Alfon(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2010 numac 2010204612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huldepenningen. - Benoemingen Zilveren penning Koninklijk besluit van 15 februari 2008 : De heer Brysse Ronny, Oostende. Bronzen penning Koninklijk besluit van 15 februari 2008 : De heer Boons Willy, Tessenderlo; De heer Verga type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2010 numac 2010204615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen Koninklijk besluit van 5 maart 2008 : De heer Kaldenbach Gunther, Lontzen; De heer Lamarque Lucien, Sint-Jans-Molenbeek. Gouden Medaille Koninklijk besluit van 5 maart 2008 : De heer Amer De heer Baeyens Willy, Dilbeek; Mevr. Gille Paule, Meise; De heer Huyge Jean, Londerzeel; (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2010 numac 2010204616 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen : Koninklijk besluit van 15 februari 2008. De heer Achten Jean, Saint-Nicolas De heer Adam Andre, Seraing De heer Adam Jacques, Trooz De heer Adriaansen Joannes, Rijkevorsel De heer De heer Ambrosini Giuseppe, Seraing De heer Andries Leo, Rijkevorsel De heer Arcati Roger, (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/09/2010 pub. 15/09/2010 numac 2010009770 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juli 2008 tot vaststelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie type ministerieel besluit prom. 03/09/2010 pub. 15/09/2010 numac 2010011353 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 31/08/2010 pub. 15/09/2010 numac 2010014208 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 april 2010 tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen type ministerieel besluit prom. 26/07/2010 pub. 15/09/2010 numac 2010204748 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 33 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 30/07/2010 pub. 15/09/2010 numac 2010204750 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 12 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 22/07/2010 pub. 15/09/2010 numac 2010204747 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 27/07/2010 pub. 15/09/2010 numac 2010204749 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 04/08/2010 pub. 15/09/2010 numac 2010204752 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 21 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 04/08/2010 pub. 15/09/2010 numac 2010204751 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 21 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/09/2010 pub. 15/09/2010 numac 2010204709 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2009 tot aanwijzing van de personeelsleden belast met de controle op de inrichtingen voor de huisvesting en de opvang van bejaarde personen

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 15/09/2010 numac 2010031411 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Omzendbrief houdende het opmaken van de begroting voor het dienstjaar 2011 van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Aan de dames en heren Voorzitters en Leden van de raden voor maatschappelijk we Aan de dames en heren, leden van de Colleges van Burgemeester en Schepenen, Aan de dames en here(...)

document

type document prom. -- pub. 15/09/2010 numac 2010204569 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de vertegenwoordigers van de inrichtende macht van het gemeenschapsonderwijs in de raad van bestuur van de autonome hogeschool en voordracht van vertegenwoordigers voor het basisonderwijs, het economisch milieu en het gezondheidsmilieu

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2010 numac 2010204613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Orde van Leopold II. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 februari 2008 werden de heer Cuyt Jozef te Brasschaat en de heer Vandamme Emmanuel te Mechelen tot Ridder in de Orde van Leopold II benoemd. Zij nemen vanaf 15 november 2007 hun r type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2010 numac 2010204614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Leopoldsorde. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 februari 2008 werd de heer Devos Lucien, te Poperinge tot Ridder in de Leopoldsorde benoemd. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Hij neemt vanaf 15 november 2007 zijn rang in de O

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/09/2010 numac 2010009772 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, (...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vit(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/09/2010 numac 2010009773 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. - Oproep tot kandidaten. - Operationeel directeur criminologie. - Uiterste inschrijvingsdatum : 15 oktober 2010 1. Identificatiegegevens Functiebenaming : Operationeel directeur crimino Organisatie : Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Dienst : Operationele Dire(...)

document

type document prom. -- pub. 15/09/2010 numac 2010009771 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Nederlandse of van de Franse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. - Gewone zittijd van november 2010 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voo Voornoemde examens lopen over de kennis van de Nederlandse taal of van de Franse taal. De aandac(...)
^