Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 mei 2010

Snelle toegang:

programmawet

type programmawet prom. 23/12/2009 pub. 19/05/2010 numac 2010000260 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 19/05/2010 numac 2009012273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 19/05/2010 numac 2009204981 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven ten gunste van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 19/05/2010 numac 2009205837 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de eindejaarspremie en tijdelijke werkloosheid om economische redenen type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 19/05/2010 numac 2009205839 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 19/05/2010 numac 2009205843 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de voortzetting van het loonbarema van de jonge arbeiders type koninklijk besluit prom. 23/12/2009 pub. 19/05/2010 numac 2009205845 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, tot wijziging van afdeling A en C van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 betreffende het sectoraal stelsel van bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2010 numac 2010009511 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 mei 2010, dat in werking treedt op 28 februari 2010, is Mevr. Swartenbroekx, M.-A., rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2010 numac 2010011213 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 18 april 2010 wordt aan de heer Ghislain Merken, adviseur-generaal aangewezen als directeur-generaal bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 mei 2010 De heer Merken wordt ertoe gemachtigd de titel van zijn functies eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. 10/05/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010014114 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van een postwaarde in de loop van het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2010 numac 2010018191 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen voor het uitvoeren van taken inzake keuring, controle en certificering in de provincie West-Vlaanderen Artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 december 2004 tot vaststelling van de voorw Het betreft taken inzake keuring, controle en certificering zoals bedoeld in de wetten en de uitvoe(...) type koninklijk besluit prom. 23/04/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010024144 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan Wereldgezondheidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 18/04/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010024149 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan de VZW « Europees Milieubureau » type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2010 numac 2010024151 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 29 april 2010 wordt de heer Huysman, Robert Charles Frederic, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 juli 2 De heer Huysman, Robert Charles Frederic, is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 juli 2010, zijn aan(...) type koninklijk besluit prom. 09/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 09/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van bijkomende sociale voordelen ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid van zagerijen en aanverwante nijverheden" type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200501 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200508 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de aanwerving van een uitzendkracht en de gevolgen voor de proefperiode type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200506 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de anciënniteitspremie type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200509 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200540 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de basisloonwaarborg voor zwangere arbeidsters type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de ploegenpremies type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200756 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 56 jaar met een loopbaan van 40 jaar type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200805 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200903 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de verlenging van het stelsel van conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200990 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar in 2009 en 2010 type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200996 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de aanwerving van een uitzendkracht en de gevolgen voor de proefperiode

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/05/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010002033 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot oprichting van een speciaal overlegcomité voor de personeelsleden werkzaam in Saint-Hubert in het gesloten federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/05/2010 numac 2010003302 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie vo Deze overdracht werd in Luxemburg bij ministerieel besluit van 19 april 2010 goedgekeurd. Deze o(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/05/2010 numac 2010011222 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van een organisme voor de controles van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 5 mei 2010 wordt de VZW "CERTITEST", gevestigd te 2600 Berchem, Langveld 16, bus 2, met ondernemingsnummer 0824.645.104, erkend voo type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/05/2010 numac 2010011223 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van een organisme voor de controles van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 5 mei 2010 wordt de VZW "VINÇOTTE CERTIGO", gevestigd te 1800 Vilvoorde, Business Class Kantorenpark, Jan Olieslagerslaan 35, met o type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/05/2010 numac 2010015104 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Overplaatsingen Bij ministeriele besluiten van 29 april 2010 worden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : De heer Jean-Louis Servais, Ambassadesec De heer Axel Kenes, Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Orga(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/05/2010 numac 2010015106 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière Indiensthouding na de leeftijdsgrens Bij ministerieel besluit van 10 maart 2010 wordt de heer Paul MEES, ambtenaar van de eerste administratieve klasse van de Kanselarijcarrière, in dienst gehouden na de leeftijdsgrens van Oppensioenstelling. - Verandering datum besluit Bij koninklijk besluit van 25 maart 2010 wor(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/05/2010 numac 2010015105 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Indiensthouding na de leeftijdsgrens Bij ministerieel besluit van 6 april 2010 wordt de heer Baudouin de la KETHULLE de RYHOVE, Ambassadeur van België te Parijs, in dienst gehouden na de leeftijdsgrens van 65 jaar tot 31 j Bij ministerieel besluit van 6 april 2010 wordt Mevr. Cristina FUNES-NOPPEN, Ambassadeur van Be(...) type ministerieel besluit prom. 27/04/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010035335 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2010 type ministerieel besluit prom. 20/04/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010202532 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van 2 oktober 2008 tot aanwijzing van de werkende en plaatsvervangende leden van de Duitstalige Jeugdraad type ministerieel besluit prom. 30/03/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010202529 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende installatie van de Adviesraad voor Gezins- en Generatievraagstukken

arrest

type arrest prom. -- pub. 19/05/2010 numac 2010202300 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 26/2010 van 17 maart 2010 Rolnummer 4729 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 10, tweede lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, zoals vervangen bij artikel Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en P. Martens, en de rechters(...) type arrest prom. -- pub. 19/05/2010 numac 2010202301 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 27/2010 van 17 maart 2010 Rolnummer 4732 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 2 van het Strafwetboek en de wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en P. Martens, en de rechters(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 19/05/2010 numac 2010202806 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 202.433 van 29 maart 2010 in zake Marcel De Chaffoy tegen de nv « NMBS Holding », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 6 april « Schendt artikel 11 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zo gelezen dat geen bijzond(...)

decreet

type decreet prom. 19/04/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010202450 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Wijzigingen aan de Overeenkomst van 20 augustus 1971 inzake de Internationale Organisatie voor Satellietcommunicatie "INTELSAT", aangenomen te Washington op 17 november 2000 type decreet prom. 19/04/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010202451 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten, ondertekend in Brussel op 12 juli 2006 en met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Gemeenschappelijke Markt voor Oostelijk en Zuidelijk Afrika, gedaan te Brussel op 2 maart 2007 type decreet prom. 19/04/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010202452 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, de Republiek Moldavië, Montenegro, de Republiek Servië en de "United Nations Interim Administration Mission in Kosovo" in naam van Kosovo in overeenstemming met resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad, betreffende de voorrechten en immuniteiten van het Secretariaat van de Centraal-Europese Vrijhandelsovereenkomst, ondertekend in Brussel op 26 juni 2008

beschikking

type beschikking prom. 06/05/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010031260 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010029266 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010029267 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 september 2008 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010029268 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010029271 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010029270 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010029272 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010029273 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010029275 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2005 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het officieel gesubsidieerd onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010029274 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2007 houdende aanstelling van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010029276 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en van de voorzitter van de Algemene Adviescommissie voor de Vakantiecentra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010029281 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2004 betreffende de samenstelling van de zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010029284 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2004 betreffende de samenstelling van de zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon gesubsidieerd confessioneel vrij voorschools en lager onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/05/2010 numac 2010031241 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 2010, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de ostrya gelegen Generaal Fivéstraat,(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/05/2010 numac 2010031240 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 2010, worden ingeschreven op de bewaarlijst als landschap van twee Oosterse platanen gelegen Molenbeeksestraat 194, te Brussel(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/05/2010 numac 2010031242 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 2010, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de Japanse zelkova gelegen in de tuin van het huis « Jean Linden » Vautie(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/05/2010 numac 2010031245 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 2010 wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de zuileik gelegen Vrièrestraat 63-65, te Brussel, bekend ten (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/05/2010 numac 2010031243 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 2010 wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de rode beuk , gelegen Florealla(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/05/2010 numac 2010031246 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 2010 wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de tamme kastanje gelegen Louizalaan (Bossq(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/05/2010 numac 2010031244 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 2010 wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de varenbeuk gelegen Besmelaa(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/05/2010 numac 2010031254 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 april 2010 wordt beschermd als monument de totaliteit van de hoeve Den Bels en haar boomgaard gelegen aan de Beizegemstraat 56 en de Weilandstraat te Brusse Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010035338 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de waarborgen in het kader van de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur Vlaanderen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/05/2010 numac 2010031255 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 april 2010, wordt beschermd als monument de totaliteit van « de woning Devos-Gemeentelijk Museum », gelegen Karrestraat 38-40, te Sint-Lambrechts-Woluwe, be Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 november 2001 tot inschrijving op de b(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010202725 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 december 1998 tot toekenning van toelagen voor de restauratie, de renovatie, de valorisatie en de opwaardering van het klein volkspatrimonium van Wallonië type besluit van de waalse regering prom. 01/04/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010202726 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010202767 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inventarisatie, de kennisgeving, de aanvraag tot correctie en de oprichting en de werking van de Verificatiecommissie, vermeld in artikel 41bis van het mestdecreet van 22 december 2006, en betreffende wijziging van artikelen 13 en 33 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2008 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van verordening nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 19/05/2010 numac 2010031256 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Sint-Joost-ten-Node. - Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening. - Aanzicht van de gebouwen en opstellen van terrassen op de openbare weg. - Goedkeuring Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 april 2009 word goe Deze verordening vernietigt en vervangt de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening goedgekeurd (...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/05/2010 numac 2010202724 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 22 maart 2010 in zake Joseph Petrella en Amanda Petrella, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 26 maart 2010, heeft de Rechtba « Schendt artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst de artikelen 1(...) type bericht prom. -- pub. 19/05/2010 numac 2010202809 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 3 mei 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 4 mei 2010, zijn een beroep tot vernie Die zaak is ingeschreven onder nummer 4929 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 19/05/2010 numac 2010202807 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 30 maart 2010 in zake Philippe Compernolle tegen Ann-Lisbeth De Zegher en Laurens Compernolle, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekom « Schendt artikel 626 van het Gerechtelijk Wetboek het gelijkheidsbeginsel uitgedrukt in de artikel(...) type bericht prom. -- pub. 19/05/2010 numac 2010202813 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 april 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 april 2010, zijn een beroep tot Die zaak is ingeschreven onder nummer 4924 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

document

type document prom. 07/01/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010201743 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 juni 2009 houdende oprichting van een Begeleidingscomité voor de Europese Territoriale Samenwerking in het kader van de Interreg-IV-A-programma's Euregio Maas-Rijn en de "Grossregion 2007-2013"

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2010 numac 2010003301 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 maart 2009 nr. 5 worden benoemd : Rekenhof Orde van Leopold II Commandeur de heer BEERTEN, W.M.M.; de heer DE HOVRE, V.A.A.M.O.P., eerste auditeurs-revisor; Mevr. Mevr. COLIN, F.T.R.M.; Mevr. LARCIER, C.C.R.M.; Mevr. RONSMANS, R.M.C.; Mevr. RUCQUOY, M.(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2010 numac 2010009499 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 maart 2010 wordt Mevr. VANDEN KERCKHOVE, Fanny, geboren op 5 juli 197(...)
^