Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 april 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/04/2010 numac 2010009373 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 8 maart 2010 is machtiging verleend aan : de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde **** **** beiden wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun ****(...) type wet prom. -- pub. 16/04/2010 numac 2010009374 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 8 maart 2010 is machtiging verleend aan : de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en (...) beiden wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn ****(...) type wet prom. -- pub. 16/04/2010 numac 2010009375 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 23 maart 2010 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om Bij koninklijk besluit van 23 maart 2010 is machtiging verleend aan de genaamde de la **** ****(...) type wet prom. -- pub. 16/04/2010 numac 2010009376 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 18 maart 2010 is machtiging verleend aan : de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****(...) de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, allen wonende te ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/09/2009 pub. 16/04/2010 numac 2009204150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2009 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "sociaal fonds 319.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2009 type koninklijk besluit prom. 19/11/2009 pub. 16/04/2010 numac 2009205233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de wijziging en vervollediging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 1990 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 18/11/2009 pub. 16/04/2010 numac 2009205235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2000 betreffende de toekenning van het brugpensioen op 56 jaar voor werknemers die reeds tenminste 20 jaar in een stelsel van nachtarbeid werken type koninklijk besluit prom. 19/11/2009 pub. 16/04/2010 numac 2009205242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de betaling van een speciale jaarlijkse premie aan het arbeiderspersoneel type koninklijk besluit prom. 13/12/2009 pub. 16/04/2010 numac 2009205525 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van de bijlage in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2006 met betrekking tot de toekenning van een eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2010 numac 2010003240 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « Bingo Halloween » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 september 2009 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « Bingo Halloween » genaamd - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 347), op 17 april 2010(...) type koninklijk besluit prom. 14/04/2010 pub. 16/04/2010 numac 2010003248 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 16/04/2010 numac 2010003247 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van het Tariferingsbureau B.A. motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2010 numac 2010009421 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 maart 2010, is het koninklijk besluit van 26 november 2009, waarbij Mevr. Delhamende, M., griffier-hoofd van dienst in de vakklasse A2 bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, op haar verzoek Bij koninklijk besluit van 23 maart 2010, is benoemd tot griffier bij de rechtbank van koophand(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2010 numac 2010011182 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 6 april 2010 wordt het mandaat van Voorzitter van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekering der ze type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 16/04/2010 numac 2010012008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het gewaarborgd loon (1) type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 16/04/2010 numac 2010012029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, houdende toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 02/03/2010 pub. 16/04/2010 numac 2010012100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige personeelsleden van het niveau A van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/01/2010 pub. 16/04/2010 numac 2010200186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de bevordering van initiatieven ten behoeve van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 16/04/2010 numac 2010200553 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de meldingsplicht contracten bepaalde duur of duidelijk omschreven werk, uitzendarbeid en onderaanneming type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 16/04/2010 numac 2010200555 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het sectoraalsysteem van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 16/04/2010 numac 2010200611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 16/04/2010 numac 2010200901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 16/04/2010 numac 2010200904 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 16/04/2010 numac 2010200921 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 16/04/2010 numac 2010200989 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het brugpensioen na ontslag type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 16/04/2010 numac 2010201341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, houdende toekenning van maaltijdcheques

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/03/2010 pub. 16/04/2010 numac 2010009372 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Penitentiaire Gezondheidsraad type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/04/2010 numac 2010009420 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 12 april 2010, is het verzoek tot associatie van de heer De Wulf A., notaris ter standplaats Gent en van de heer Verbist, S., kandidaat-notaris, om d(...) De heer Verbist, S., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Gent (grondgebied van h(...) type ministerieel besluit prom. 08/03/2010 pub. 16/04/2010 numac 2010024098 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesherenspecialisten in de Radiotherapie-oncologie type ministerieel besluit prom. 12/02/2010 pub. 16/04/2010 numac 2010024097 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende definitieve erkenning van huisartsenkringen type ministerieel besluit prom. 08/03/2010 pub. 16/04/2010 numac 2010024099 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesherenspecialisten in de Gastro-enterologie type ministerieel besluit prom. 08/03/2010 pub. 16/04/2010 numac 2010024100 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesherenspecialisten in de Neurologie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/01/2010 pub. 16/04/2010 numac 2010035352 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bekrachtiging van een aangepast Accreditatiekader en Toetsingskader van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/04/2010 numac 2010011180 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht met betrekking tot de goedkeuring van de norm inzake de toepassing van de ISA's in België type bericht prom. -- pub. 16/04/2010 numac 2010014081 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Luchtvaart Verstrijken van het beheerscontract tussen de Staat en Belgocontrol Mededeling Het beheerscontract tussen de Staat en Belgocontrol, gesloten voor een duur van vijf jaren op basis van de artikelen 4 en volgen Op basis van de bepalingen van het artikel 5, § 3, tweede lid, van de wet van 21 maart 1991, w(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 16/04/2010 numac 2010014075 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Erkenning van rijschool

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/04/2010 numac 2010018128 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen werd verleend tussen 1 februari 2008 en 29 februari 2008 Tweede addendum bij de lijst verschenen in het Belgisch Staatsblad op(...) BENAMING DENOMINATION FARMACEUTISCHE VORM type lijst prom. -- pub. 16/04/2010 numac 2010018123 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen of registratie werd verleend tussen 1 januari 2010 en 31 januari 2010 BENAMING(...) DENOMINATION FARMACEUTISCHE VORM VERPAKKING FORME PHARMACEUTIQUE CONDITIONNEMENT H(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 16/04/2010 numac 2010031194 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het Gewestelijk Bestemmingsplan. - Erratum

document

type document prom. 21/01/2010 pub. 16/04/2010 numac 2010201350 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van het model voor het studiegetuigschrift van het zesde jaar van het secundair beroepsonderwijs dat aan bepaalde houders van een eindeleertijdsgetuigschrift wordt verleend type document prom. -- pub. 16/04/2010 numac 2010202097 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technici in instrumentatie (niveau C) voor het Geofysisch Centrum van het KMI te Dourbes (AFG10014) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : één van de v(...) type document prom. -- pub. 16/04/2010 numac 2010201990 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...) type document prom. -- pub. 16/04/2010 numac 2010202098 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige bibliothecarissen- documentalisten (niveau B) voor de FOD Sociale Zekerheid (AFG10020) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : gegraduee(...) type document prom. -- pub. 16/04/2010 numac 2010202100 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG10809) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook ee(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum : ? industr(...) type document prom. -- pub. 16/04/2010 numac 2010202099 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bibliotheekassistenten (niveau C) voor de Koninklijke Bibliotheek van België (ANG10808) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wo(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? getuig(...) type document prom. -- pub. 16/04/2010 numac 2010202115 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige experten in management (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG10017) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bij(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplom(...) type document prom. -- pub. 16/04/2010 numac 2010202114 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige elektriciens (niveau C) voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) (AFG10015) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijf(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 16/04/2010 numac 2010202127 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen luchtvaart (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG09881) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er w(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : één van v(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 16/04/2010 numac 2010202128 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundigen (m/v) (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (ANG10804). - Erratum Deze selectie werd reeds aangekondigd in het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2010. De t(...) Opgelet ! de kandidaten die reeds zijn ingeschreven en die beantwoorden aan de nieuwe voorwaarden, (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2010 numac 2010014082 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 maart 2010 wordt Mevr. Mireille Weerts vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginneming Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2010 numac 2010015058 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 maart 2010 wordt Mevr. Berbel VRANCKEN, met ingang van 1 maart 2010, tot rijksambtenaar benoemd in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2010 numac 2010022209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Vlaams-Brabant, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij konin Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DE SWAEF, N., benoemd tot werkend lid bij genoemde Geweste(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2010 numac 2010022210 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een ondervoorzitter Bij koninklijk besluit van 6 april 2010, dat uitwerking heeft met ingang van 24 fe Bij hetzelfde besluit, wordt de heer MOENS, M., werkend lid van het Comité van de verzekering v(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/04/2010 numac 2010009419 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : - Antwerpen : 1 . Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2010; - Schaarbeek : 2 (grondgebied van (...) In toepassing van artikel 43, § 12, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in ge(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/04/2010 numac 2010009422 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2010, bladzijde 9201, regel 15, lezen : « 2 » i.p.v. « 1 ». type vacante bettreking prom. -- pub. 16/04/2010 numac 2010201372 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Mechelen ter vervanging van de heer Walter STEYLAERTS De betrokken or De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/04/2010 numac 2010201467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Christiaan AMSSOMS De betrokken organisat De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)
^