Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 april 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010003236 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor de overdracht van een deel van het bedrijf tussen het Belgisch bijkantoor van een Luxemburgse kredietinstelling en een Belgische beleggingsonderneming Overeenkomstig artikel 73 van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de (...) type wet prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010003237 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen die voortvloeien uit verzekeringsovereenkomsten Overeenkomstig artikel 74 van de wet (...) Ingevolge artikel 76 van de wet van 9 juli 1975 is deze overdracht aan derden tegenstelbaar van zod(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 09/04/2010 numac 2009205939 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de witwasserijen, de zelfwasserijen, de strijkondernemingen, en voor de depots en "shops" die zich met één of meer bedrijvigheden van voornoemde bedrijfssector bezighouden (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010000180 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 3 maart 2010 wordt Mevr. Francisca Bostyn en de heer Mathias Biesemans aangesteld in de graad van analist, bij het Coödinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse met ingang van 1 april 2009. Bij koninklijk besluit van 3 maart 2010 wordt de heer Frank Geens aangesteld in de graad van an type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 3 maart 2010 wordt de heer Benoît Forget aangesteld in de graad van analist, bij het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse met ingang van 1 februari 2009. Bij koninklijk besluit Bij koninklijk besluit van 3 maart 2010 wordt de heer Jean-Pierre Berens aangesteld in de graad(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010002024 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 25 februari 2010 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heer SINTOBIN Geert, F. Directeur-generaal Hij zal het burgerlijk ereteken dragen en neemt zijn rang in de O(...) Mevr. BENHARROSH Corinne Directeur (N-2) De heer SMEETS Benny, J., A. Directeur (N-2) Z(...) type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010003210 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toekenning van een aanvullende vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor beroepsinkomsten type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010003238 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduidingen Bij koninklijk besluit van 6 april 2010, wordt de heer BATSELIER, Luc, A.M., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur benoemd, met ingang van 4 april 2010, tot lid van het College van leidinggevenden van de die Bij koninklijk besluit van 6 april 2010, wordt de heer DEDOBBELEER, Philippe, J.G., eerstaanwez(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010009384 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluiten van 3 december 2009, laatst gewijzigd bij koninklijk besluiten van 18 maart 2010, worden benoemd op datum van 8 april 2007 : - tot Commandeur in de Orde van Leopold II : De heer - tot Officier in de Leopoldsorde : De heer Hieu NGUYEN HUU, Attaché. Hij zal het burgerlijk (...) type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010014066 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010015070 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 8 juni 2009 wordt de heer Frank De Coninck ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België bij de Heilige Stoel te Rome en overgeplaatst naar het Hoofdbestuur. Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010015066 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière van de attachés voor Internationale Samenwerking Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 23 april 2008 wordt de heer Marc De Feyter, ambtenaar van de tweede administratieve klasse van de carrière van de attachés voor In Bij koninklijk besluit van 1 juli 2008 wordt de heer Guy Beringhs, ambtenaar van de derde admin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010022194 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2010 wordt de heer Serge PRUD'HOMME, klasse A2 bij de Federale 0verheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 31 maart 2010 's avonds, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. type koninklijk besluit prom. 22/03/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010024107 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor 2010 aan de VZW NUBEL type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010201020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen voor groentenconserven die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010201058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010201059 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010201060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die tuinmeubelaccessoires vervaardigen en die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010201281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010201098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de bouw en het monteren van metaal, gelegen in Ham-sur-Sambre en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010201102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit machine- en metaalbouw, bewerking, plaatwerk en bekabeling, gelegen in Fleurus en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010201101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van vervaardiging van gedrukte schakelingen, gelegen in Moeskroen en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010201167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die mechanisch gelaste stukken voor werfmachines en voor spoormateriaal vervaardigen, gelegen in Haine-Saint-Pierre en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/03/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010003231 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 07/04/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010014067 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 april 2007 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg type ministerieel besluit prom. 08/03/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010018133 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 april 2007 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee type ministerieel besluit prom. 22/02/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010022204 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 26 maart 1991 houdende vaststelling van het model van de verklaring van aansluiting en van het attest van aansluiting, ter uitvoering van artikel 6 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en van de bijlagen 1 en 2 bij het ministerieel besluit van 3 februari 2003 tot vaststelling van het model van verklaring van aansluiting van de in artikel 7bis van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen beoogde helper en tot vaststelling van het model van de in hetzelfde artikel bedoelde verklaring op erewoord type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010201858 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders gebezigd door de ladings- en lossingsondernemingen en door de stuwadoors in de havens, losplaatsen, stapelplaatsen en stations. - Raad van beheer. - Hernieuwing van sommige ma Bij ministerieel besluit van 8 maart 2010 : - wordt hernieuwd voor een termijn van zes jaar, in(...) type ministerieel besluit prom. 02/04/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010201954 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanduiding van de ambtenaren van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie gemachtigd tot het opmaken van processen-verbaal

arrest

type arrest prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2009205364 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 172/2009 van 29 oktober 2009 Rolnummer 4725 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek, zoals van kracht vóór de opheffing ervan bij artikel 24 van de wet van 1 juli 2006 tot Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en P. Martens, en de rechters(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010009396 bron federale overheidsdienst justitie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 202.294 van de Raad van State van 23 maart 2010, wordt het koninklijk besluit van 27 december 2004 houdende de benoeming van de heer Stefan Delvaux, griffier bij het arbeidshof te Luik, in zijn hoeda type arrest van de raad van state prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010009400 bron federale overheidsdienst justitie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 202.295 van de Raad van State van 23 maart 2010, wordt het koninklijk besluit van 27 mei 2005 houdende de benoeming van Mevr. Leleux, Marie-Paule, griffier bij de rechtbank van koophandel te Nijvel,

decreet

type decreet prom. 18/03/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010029211 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, op het gebied van de inschrijvingen in het eerste jaar van het secundair onderwijs

beschikking

type beschikking prom. 01/04/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010031187 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie « tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode om de toepassing van het openbaar beheersrecht te vergemakkelijken » (1) Artikel 1. Deze ordonnantie regelt ee(...) Art. 2. Artikel 21, § 2, eerste lid, van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brussels(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 09/04/2010 numac 2010031186 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor gas, voor de periode 2010-2014

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/02/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010035246 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010035259 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding bachelor in de sociaal-economische wetenschappen van de Universiteit Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010035257 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding bachelor in de bouw van de Hogeschool Sint-Lukas Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 05/02/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010035258 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010011171 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor Normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 196-6 Beproevingsmethoden voor cement - Deel 6 : Bepaling van de fijnheid (2e uitgave)

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010018137 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Electrabel heeft de nietigverklaring gevorderd van h Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2009. Deze zaak is inge(...) type bericht prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010201914 bron waalse overheidsdienst Bericht. - Commissie van beroep opgericht om te beslissen over de beroepen die ingesteld worden tegen de individuele beslissingen van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" Overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandi(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreidingen Bij ministerieel besluit van 15 februari 2010 wordt het artikel 2, § « De vergunning bedoeld in artikel 1 heeft betrekking op de volgende activiteiten : - toezicht o(...)

document

type document prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010201956 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige Ombudsman energie Ombudsdienst Energie (AFE10701) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Vereiste ervaring op 7 (...) beschikken over een nuttige beroepservaring van minimaal drie jaar in juridisch of administratief b(...) type document prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010201957 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van administrateur-generaal voor de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (ANG10708) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : - houder te zijn van een basisdiploma (...) type document prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010201958 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur van de Stafdienst ICT voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG10709) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden (...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : - houder te zijn van een basisdiploma (...) type document prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010201966 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige webmasters (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG10815) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere li(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : een diplo(...) type document prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010201968 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken vakantiecentrum (niveau B) voor de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA) van het Ministerie van Landsverdediging (ANG10011) Na de selectie wordt een lijst me(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010201967 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige diensthoofden Pensioendienst (niveau A) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (ANG10003) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wor(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diploma v(...) type document prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010201969 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige werftoezichters (niveau C) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG10013) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzo(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : één van volg(...) type document prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010201970 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Nederlandstalige management assistant (niveau B) voor SELOR (ANG10023) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere lijst opg(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010000183 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 februari 2010 wordt de ***** benoemd tot rijksambtenaar in klasse ****1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale ****, **** kader, met ingang van 1 **** **** koninklijk besluit van 26 februari 2010 wordt ***** benoemd tot rijksambt(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010003227 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 januari 2006 nr. 8 : - wordt bevorderd : Orde van Leopold II Grootofficier Administratie der directe belastingen Hoofdbestuur De heer VAN DEN STEEN, - worden benoemd : Orde van Leopold II Commandeur Administratie der thesaurie De heer V(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010022193 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 februari 2010 wordt de heer Jean-Yves BELLEFLAMME, geboren op 17 februari 1977, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de federale overheidsdienst Sociale Ze Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010022196 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 november 2009 wordt Mevr. Françoise BRAIBANT, geboren op 14 januari 1957, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerhei Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010022197 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 november 2009 wordt de heer Alain DANSE, geboren op 17 december 1955, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010022195 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 februari 2010 wordt de heer Philippe NICAISE, geboren op 11 mei 1963, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010022198 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 november 2009 wordt Mevr. Fabienne TASSIN, geboren op 11 juli 1972, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010201827 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel Benoemingen van stagedoend attachés sociaal inspecteurs bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 11 maart 2010, wordt de heer Cassaro Tony, met i Bij koninklijk besluit van 11 maart 2010, wordt mevrouw D'haene Hannelore, met ingang van 1 dec(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010201842 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel Benoeming tot technisch deskundige bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 11 maart 2010, wordt Mevr. Daniëlle P(...) Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010018122 bron rekenhof Werving van **** adjunct-auditeurs niveau 1 Het Rekenhof organiseert, in samenwerking met ****, een vergelijkend examen met het oog op de aanwerving van **** adjunct-auditeurs, richting financiële audit, en het aan(...) 1. Rol en bevoegdheden van het Rekenhof **** **** **** is een onafhankelijke instelling (...)

document

type document prom. -- pub. 09/04/2010 numac 2010031168 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Personeel. - Toelating tot de stage. - Niveau D Bij beslissing van de raad van bestuur van 18 december 2009 wordt Mevr. Soâd SOURI met ingang van 1 januari 2010 to Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde beslissingen met individuele strekking kan bij de (...)
^