Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 december 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/12/2008 numac 2008009981 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 12 november 2008 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om(...) Bij koninklijk besluit van 12 november 2008 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 18/12/2008 numac 2008022666 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en nvaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 16 oktober 2008, en in uitvoering van artik Interpretatieregel betreffende de verstrekkingen van artikel 35, § 1, van de nomenclatuur van (...) type wet prom. -- pub. 18/12/2008 numac 2008095268 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975(...) Ingevolge artikel 76 van de wet van 9 juli 1975 is deze overdracht aan derden tegenstelbaar van zod(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2008 numac 2008000942 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 28 november 2008 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : **** **** Mevr. ****, ****, **** Verslaggeving bij de Senaat, met ingang van 8 april 2 Officier De heer ****, **** **** **** **** ****, Luitenant-kolonel bij de ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2008 numac 2008000943 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 28 november 2008 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : **** **** De heer ****, ****, Voorzitter van de Raad voor **** van de **** ****. : ****, ****, Revisor Verslaggeving bij de Senaat, met ingang van 15 november 2006(...) type koninklijk besluit prom. 08/12/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008002161 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezoldiging van de leden van het college van commissarissen van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 08/12/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008009952 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalenderjaar 2009 type koninklijk besluit prom. 19/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008009995 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van laboratoria met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2008 numac 2008010015 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 7 december 2008 : - zijn benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : - de heer Janssens, H., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen; - de hee - de heer Van den Bossche, P., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent; type koninklijk besluit prom. 09/12/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008011550 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 mei 1989 betreffende de overdracht aan niet-kernwapenstaten van kernmaterialen, kernuitrustingen, technologische kerngegevens en hun afgeleiden type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008013310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de vakbondspremie in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008013323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2007, gesloten in het **** **** voor de ****- en **** en -diensten van de **** ****, het **** **** en de **** ****, betreffende de bijkomende verlofdagen met **** aanwerving in het **** **** type koninklijk besluit prom. 27/10/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008013507 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, inzake de toevoeging van de opleidingsbenaming « Bachelor » aan de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 13/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008013541 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp gesubsidieerd door het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke en Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 13/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008013542 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aanvullende vergoeding toegekend in het kader van de carrièreplanning type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008024510 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor klinische biologie type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008024509 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor klinische biologie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/12/2008 numac 2008009989 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 25 november 2008 wordt machtiging, om de mMinister van Justitie te vertegenwoordigen voor a) Mevr. Leen Vanhollemeersch, administratief deskundige, in vervanging van de heer Peter De Bruyc(...) type ministerieel besluit prom. 03/12/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008024508 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van experten voor de externe kwaliteitsevaluatie type ministerieel besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008031644 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van de technische cel van « Mission locale de Molenbeek » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008031645 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van « Formation Travail et Santé » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008031646 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Dienst Tewerkstelling van Koekelberg VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008031648 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van « Amphora » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008031649 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van SINEO Evere CVBASO als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008031647 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van Kunst van Eigen BVBA als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008031653 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Jobelix VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008031652 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van « Bouillon de Cultures » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008031651 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van « Maison d'entraide pour le développement social » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008031650 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van « Atelier informatique bruxellois » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008031654 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van « Formation Emploi Tremplin » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 17/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008204399 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van het sociaal secretariaat "Sociaal Secretariaat Liberale Middenstand VZW", te 8400 Oostende type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/12/2008 numac 2008204538 bron waalse overheidsdienst Vervoer Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2008 wordt de maatschappij "Aviapartner Belgium" voor een termijn van tien jaar die ingaat op 24 oktober 2008 erkend om grondafhandelingsdiensten op de site van de luchthaven Charleroi-B Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2008 wordt de maatschappij "Flightcare Belgium&quo(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/12/2008 numac 2008204553 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 10 oktober 2008 wordt de aan Mevr. Catherine Modave toegekende erkenning voor de uitwerking of de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg en van verkavelingsplannen met ingang van 15 okt Bij ministerieel besluit van 10 oktober 2008 wordt de aan "Idelux" toegekende erkenni(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/12/2008 numac 2008204555 bron waalse overheidsdienst Energie Bij ministerieel besluit van 15 april 2008, dat in werking treedt op 15 april 2008, wordt een beperkte vergunning voor elektriciteitslevering aan bepaalde afnemers toegekend aan de vennootschap Recybois SA Bij ministerieel besluit van 3 september 2008, dat in werking treedt op 3 september 2008, wordt(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 18/12/2008 numac 2008003501 bron regie der gebouwen Bevordering. - Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 188.152 van 24 november 2008 van de Raad van State, IX e Kamer, wordt het ministerieel besluit van 17 augustus 1998 vernietigd waarbij de heer Antoon Demuynck wordt bev

decreet

type decreet prom. 21/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008036402 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening en van het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar type decreet prom. 20/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008204544 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 11 juli 2002 houdende organisatie van het statuut van de "Société wallonne de Financement et de Garantie des Petites et Moyennes Entreprises", afgekort "SOWALFIN" type decreet prom. 06/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008204571 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/12/2008 numac 2008018395 bron wetgevende kamers Samenstelling van een personeelsreserve van architecten-energieverantwoordelijken (m/v). - Heropening van de inschrijvingstermijn De Quaestuur van de Senaat heeft op 14 november 2008 in het Belgisch Staatsblad een examenbericht gepub(...) De Examencommissie heeft inmiddels besloten de inschrijvingstermijn te heropenen en de uiterste ins(...) type bericht prom. -- pub. 18/12/2008 numac 2008204585 bron waalse overheidsdienst Sectorakkoord tussen de Waalse Regering en de chemische industrie betreffende de verbetering van de energie-efficiëntie en de vermindering van de broeikasgasemissies. - Aanhangsel betreffende de nieuwe doelstellingen tegen 2012. - Bericht Overe De Waalse ondernemingen uit die sector die het akkoord ondertekenen verbinden zich ertoe hun energi(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 18/12/2008 numac 2008003498 bron federale overheidsdienst financien Bericht aan de schuldenaars van auteursrechten en naburige rechten in de loop van het jaar 2008. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 9 december 2008, p. 65485, in punt 3, dient de laatste zin van voorbeeld 1, in de Nederlandse tekst, a « Aangezien de roerende voorheffing correct werd ingehouden, zijn de desbetreffende inkomsten niet (...) type erratum prom. 05/12/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008003499 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing. - Erratum type erratum prom. -- pub. 18/12/2008 numac 2008010014 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 5 december 2008, bladzijde 64911, worden, in de vierentwintigste en vijfentwintigste lijn van de Nederlandstalige tekst, de woorden « hof van beroep » vervangen door het woo

document

type document prom. -- pub. 18/12/2008 numac 2008009990 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal. - Justitiehuizen In het Belgisch Staatsblad van 14 juli 208, pagina 36846, staat in de Franse versie de naam van Mevr. Lebegue verkeerdelijk vermeld . De nederlandse versie is correct. (...)
^