Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 oktober 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2008 numac 2008009850 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 28 september 2008 is Mevr. Van de Mosselaers, L., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Zij zal het burge type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2008 numac 2008009849 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 september 2008, dat uitwerking heeft met ingang van 31 augustus 2008, is Mevr. Dekkers, Ch., ere-advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, gemachtigd om de titel van procureur-generaal Bij koninklijk besluit van 28 september 2008, dat in werking treedt op 1 oktober 2008, is aan M(...) type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 07/10/2008 numac 2008013314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 07/10/2008 numac 2008013316 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 07/10/2008 numac 2008024390 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 07/10/2008 numac 2008024391 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/09/2008 pub. 07/10/2008 numac 2008011440 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken type ministerieel besluit prom. 17/06/2008 pub. 07/10/2008 numac 2008203559 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 12/06/2008 pub. 07/10/2008 numac 2008203558 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 30 en programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 09/06/2008 pub. 07/10/2008 numac 2008203557 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16, programma 01 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 09/06/2008 pub. 07/10/2008 numac 2008203563 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 19/06/2008 pub. 07/10/2008 numac 2008203561 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 01 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 11/06/2008 pub. 07/10/2008 numac 2008203564 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 18/06/2008 pub. 07/10/2008 numac 2008203567 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 09/06/2008 pub. 07/10/2008 numac 2008203566 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 09/06/2008 pub. 07/10/2008 numac 2008203565 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 09/06/2008 pub. 07/10/2008 numac 2008203607 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 07 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/09/2008 pub. 07/10/2008 numac 2008203550 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van de benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de « Commission régionale d'Aménagement du Territoire »

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/10/2008 numac 2008013264 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht aan de representatieve organisaties van werkgevers, werknemers-arbeiders en werknemers-bedienden. - Benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken bij de arbeidsgerechten Krachtens de artikelen 202 en 216 van het GerechtelijkWetbo Om tot de hernieuwing van de benoemingen of tot nieuwe benoemingen zoals vermeld op bijgaande tabel(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 07/10/2008 numac 2008013440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Verlengingen van erkenningen van aanvullende vormingen van coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 4 september 2008, p. 46247, lezen : « Cresept - Brussel/Bruxelles ».

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2008 numac 2008000823 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 wordt Mevr. Melissa Celis tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2008 numac 2008014293 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. -Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008 wordt de heer Michel Van Opstal vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché , in de vakrichting « Mobiliteit en Vervoer » bij de Federale Overhei(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/10/2008 numac 2008009848 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen. - Erratum De bekendmaking van de openstaande plaats van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Charleroi, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 11 september 2008, dient als nieti type vacante bettreking prom. -- pub. 07/10/2008 numac 2008011437 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Betrekking van ombudsman voor telecommunicatie van de Franstalige taalrol Oproep tot kandidaten Met toepassing van hoofdstuk X van de wet van 21 maart 1991 tot hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, gewijzigd door de wette I. Functiebeschrijving De dienst « ombudsman voor telecommunicatie » is bevoegd voor de betrekki(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 07/10/2008 numac 2008011439 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Betrekking van ombudsman voor de postsector van de Nederlandse taalrol Oproep tot kandidaten Met toepassing van hoofdstuk X van de wet van 21 maart 1991 tot hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, gewijzigd door de wetten v I Functiebeschrijving De dienst "ombudsman voor de postsector" heeft tot opdracht (art(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 07/10/2008 numac 2008011438 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Betrekking van ombudsman voor de postsector van de Franstalige taalrol Oproep tot kandidaten Met toepassing van hoofdstuk X van de wet van 21 maart 1991 tot hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, gewijzigd door de wetten v I. Functiebeschrijving De dienst "ombudsman voor de postsector" heeft tot opdracht (ar(...)
^