Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 augustus 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/03/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007000775 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 9 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 30/08/2007 numac 2007003418 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923, gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit de h(...) Stad Bergen (ex Nimy) Een perceel grond gelegen rue des Viaducs, gekadastreerd of vroeger gekad(...) type wet prom. -- pub. 30/08/2007 numac 2007009768 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen **** Bij koninklijk besluit van 18 juli 2007 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig **** **** koninklijk besluit van 18 juli 2007 is machtiging verleend aan : de heer ****, **** ****(...) type wet prom. 15/02/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007015131 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer van 9 mei 1980, gedaan te Vilnius op 3 juni 1999 (1) type wet prom. 15/05/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007023271 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot verbetering van het sociaal statuut van de betaalde sportbeoefenaar type wet prom. -- pub. 30/08/2007 numac 2007095231 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975(...) Ingevolge artikel 76 van de wet van 9 juli 1975 is deze overdracht aan derden tegenstelbaar van zod(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/01/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007000719 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot invoeging van bijlagen I, II, III en IV in het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007003414 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007009759 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007009760 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Oudenaarde type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007009758 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Antwerpen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2007 numac 2007009770 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2007 is de heer Hollanders de Ouderaen, , C., erenotaris ter standplaats Leuven, bevorderd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2007 numac 2007009771 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2007 is aan de heer Kennof, A., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Dendermonde. Het beroep tot nietigve type koninklijk besluit prom. 02/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007011428 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 02/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007011426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Industrieel ingenieurs en technisch ingenieurs type koninklijk besluit prom. 09/07/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007011427 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Industrieel ingenieurs en technisch ingenieurs type koninklijk besluit prom. 26/07/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007011429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 03/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007023182 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007023185 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007023184 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007023239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 2007 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 03/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007023238 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 03/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007023240 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007023244 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007023245 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007023242 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007023243 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007023248 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007023249 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, d), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2007 numac 2007031205 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Burgerlijke eretekens aan de gemeentelijke ambtenaren Bij koninklijk besluit van 5 maart 2006 worden de volgende eretekens toegekend : Voor 35 jaar dienst Het Burgerlijk Kruis 1**** klasse : ****. **** de **** ****, Mevr. **** ****, **** **** Burgerlijk Kruis 2de klasse : Mevr. **** ****, ****. **** ****, Mevr. ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2007 numac 2007031384 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Burgerlijke eretekens aan de gemeentelijke mandatarissen en ambtenaren Bij koninklijk besluit van 5 maart 2006 wordt toegekend aan : Voor 35 jaar dienst Het Burgerlijk Kruis 1**** klasse : Mevr. **** ****, ****. **** ****, Mevr. Het **** **** 2 de klasse : Mevr. **** ****, ****. **** ****, ****(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007000780 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van het Raadgevend Comité voor de Brandweer type ministerieel besluit prom. 27/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007011446 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de bekendmaking van de sociale maximumprijs van toepassing op de periode vanaf 1 augustus 2007 tot en met 31 januari 2008 voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie type ministerieel besluit prom. 27/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007011447 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op de periode vanaf 1 augustus 2007 tot en met 31 januari 2008 voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie

decreet

type decreet prom. 06/07/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007029207 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 24 november 2006 betreffende de toekenning van de sportschutterslicentie

beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie

type beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie prom. 29/06/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007009772 bron federale overheidsdienst justitie Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een plaatsvervangend rechter in het Benelux-gerechtshof

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/07/2006 pub. 30/08/2007 numac 2007029206 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de Regeringscommissarissen bij de hogescholen en van de afgevaardigden van de Regering bij de hogere kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/07/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007029209 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007029208 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/07/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007029210 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2003 tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007029211 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het jaarlijks maximumbedrag van de kostprijs van de fotokopieën per leerling in het secundair onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007036479 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de inwerkingtreding van het decreet van 7 juli 2006 houdende wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers en van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de versterking van het instrumentarium woonkwaliteitsbewaking en houdende bepaling van de in dat kader te verlenen bevoegdheden

document

type document prom. -- pub. 30/08/2007 numac 2007009773 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Namen De aanwijzing van de heer Robert, Ch., rechter in rechtbank van eerste aanleg te Namen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 1 september 2007.

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 30/08/2007 numac 2007042408 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand augustus 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2007 numac 2007015107 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur. - Personeel. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 8 mei 2007 worden in vast verband benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché in een betrekking van het Nederlands taalkader bij de federale Overheidsdienst Bu Mevr. Van Den Broeck, Liesbet, vanaf 1 januari 2007. Mevr. Cerpentier, Marie-Anne, vanaf 1 febru(...)

document

type document prom. -- pub. 30/08/2007 numac 2007023260 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Oproep van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen voor het uitvoeren van taken inzake keuring, controle en certificering in de provincies Henegouwen, Luxemburg en Namen Arti Het betreft taken inzake keuring, controle en certificering zoals bedoeld in de wetten en de uitvoe(...)
^