Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 november 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006000949 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 14 november 2006 wordt de aanwijzing van de heer Vanhoyland, Peter, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Tervuren met ingang van 13 decemb type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006000948 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 14 november 2006 wordt de aanwijzing van de heer Geudens, Eric, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Aarschot met ingang van 27 november 2 type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006000950 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 14 november 2006 wordt de aanwijzing van de heer Hendrickx, Eddie, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Geel/Laakdal/Meerhout met ingang v type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006007292 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensioneringen van beroeps- en **** **** koninklijk besluit ****. 6185 van 4 oktober 2006 : De hieronder vermelde beroepsofficieren worden gepensioneerd op 1 april 2007 in toepassing der samengeordende wetten op **** **** Generaal-majoor ****. ****. Korps van de infanterie : De kolonels ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006007293 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr 6189 van 4 oktober 2006 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van de l Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006007295 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaten-beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 6191 van 4 oktober 2006 : Landmacht **** leerlingen van de 158 **** promotie van de polytechnische faculteit van de **** Militaire **** va **** Witte ****., **** ****., **** ****., ****'**** ****., **** ****., **** ****., **** ****., **** ****., Se(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006007297 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Bevordering tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit nr. 6193 van 4 oktober 2006 wordt reserveluitenant R. Dupont benoemd in de graad van kapitein in het reser type koninklijk besluit prom. 11/10/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006007311 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2006 tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 11/10/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006007310 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot instelling van het statuut van nationale erkentelijkheid van burgerlijk invalide van de oorlog 1940-1945 type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006007313 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit ****. 6196 van 11 oktober 2006 wordt kapitein-commandant vlieger ****. ****, op 1 april 2007 tot het **** toegelaten, in toepassing der samengeordende wetten op de militaire pensioenen, **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006007315 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 6199 van 11 oktober 2006, wordt het Militair Ereteken van 2de klasse, voor buitengewone diensten, toegekend aan meeste type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006007314 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 6197 van 11 oktober 2006, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006007317 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Toekenning van het hogere stafbrevet Bij koninklijk besluit nr. 6204 van 11 oktober 2006, wordt het hogere stafbrevet verleend aan majoor K. Verdoodt, van het korps van de infanterie. Dit besluit heeft uitwerking met in type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006007318 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Verandering van anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 6205 van 11 oktober 2006, neemt kapitein P. Rombaut, van het korps van de artillerie, anciënniteitsrang als kapitein op 26 december 2005. Voor verdere bevordering type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006007319 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 6211 van 26 oktober 2006, wordt onderluitenant vlieger B. Dedeurwaerder van het korps van het varend personeel, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst naar het Voor verdere bevordering wordt hij na onderluitenant van het vliegwezen J. Delmarcelle gerangschikt(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006007320 bron ministerie van landsverdediging Burger personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 6212 van 26 oktober 2006 wordt aan de heer Michel Rigo, attaché, eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een rustpensioen op 1 april 2007. De heer Michel Rigo word type koninklijk besluit prom. 26/10/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006007322 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar van niveau A van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 26/10/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006009928 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling Caritas Internationaal » voor het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 26/10/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006009930 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Aide aux Personnes déplacées » voor het begrotingsjaar 2006 type koninklijk besluit prom. 26/10/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006009929 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling Caritas Internationaal » voor het begrotingsjaar 2006 type koninklijk besluit prom. 26/10/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006009934 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Rode Kruis-Vlaanderen » voor het begrotingsjaar 2006 type koninklijk besluit prom. 26/10/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006009931 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Aide aux Personnes déplacées » voor het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 26/10/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006009932 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Exil » voor het begrotingsjaar 2006 type koninklijk besluit prom. 26/10/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006009933 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Aïcha » voor het begrotingsjaar 2006 type koninklijk besluit prom. 26/10/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006009937 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « De Grens » voor het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 26/10/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006009936 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « De Grens » voor het begrotingsjaar 2006 type koninklijk besluit prom. 26/10/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006009935 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Rode Kruis-Vlaanderen » voor het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006014247 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Nationale Orden. - Beweging van 8 april 2006 Bij koninklijke besluiten van 15 september 2006 worden navermelde onderscheidingen verleend : Leopoldsorde Ridder De heer Léonard, Thierry, attaché. Mevr. Louveaux, Fabienne, ICT deskundig Kroonorde Officier De heer Mazzariol, Daniel, attaché. Orde van Leopold II Ridder Me(...) type koninklijk besluit prom. 16/11/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006014262 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel type koninklijk besluit prom. 16/11/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006014264 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht N.M.B.S. Holding type koninklijk besluit prom. 16/11/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006014263 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 22/11/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006023143 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 22/11/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006023145 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 22/11/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006023144 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 22/11/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006023169 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 25/10/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006023193 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de eerste bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006202700 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de vaststelling van nadere maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming in de diamantnijverheid type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006202958 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Waarborgfonds voor de kleding- en confectienijverheid" type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006202701 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2002 houdende coördinatie van sommige bepalingen betreffende sommige arbeidsvoorwaarden in de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006202964 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 26/09/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006203010 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, ter verlenging van het akkoord van sociale vrede 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006203019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, houdende vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden in de diamantnijverheid type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006203093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006203128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, houdende akkoord van sociale vrede 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 16/10/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006203280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1997, gesloten in het het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 1997-1998 type koninklijk besluit prom. 25/10/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006203408 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, tot invoering van een sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders van de vlasbereiding

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006007312 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Bijzonder mandaat **** ministerieel besluit ****. 87305bis van 11 oktober 2006 wordt generaal-majoor ****. Clément op 16 augustus 2006, belast met een bijzonder mandaat bij de algemene directie **** resources **** type ministerieel besluit prom. 26/10/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006007323 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006009942 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 22 november 2006 : - is er een einde gesteld aan de aanwijzing in de hoedanigheid van lid-kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie : Antwerpen : - van de heer De Witte, K., als plaatsvervangend lid. West-Vlaanderen : - van de heer Kint, C(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006023194 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de psychiatrie. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 14 november 2006, wordt Dokter PEUSKENS, Joseph, uit Herent, erkend als geneesheer-specialist in de psychiatrie, benoemd tot type ministerieel besluit prom. 10/11/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006023230 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 200.000 EUR voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006036886 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen en tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen die hinder ondervinden als gevolg van openbare werken type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006203858 bron ministerie van het waalse gewest Landbouw Bij ministerieel besluit van 10 november 2006, dat in werking treedt op 10 november 2006, wordt het ministerieel besluit van 23 juni 2004 waarbij het bestek "PASS'POR" erkend wordt als bestek dat een productie van gedifferent Het gewijzigde bestek ligt ter inzage op de website "Portail de l'Agriculture wallonne" ((...)

decreet

type decreet prom. 10/11/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006203883 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat betreft de door de Franse Gemeenschap overgedragen materies, met het UNESCO-Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, aangenomen op 20 oktober 2005 en opgemaakt te Parijs op 9 december 2005 type decreet prom. 10/11/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006203881 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat de door de Franse Gemeenschap overgedragen materies betreft, met de partnerschap- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, ondertekend in Luxemburg op 11 oktober 2006 type decreet prom. 10/11/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006203882 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat betreft de door de Franse Gemeenschap overgedragen aangelegenheden, met het Instrument tot wijziging van het statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar vijfentachtigste zitting te Genève, op 19 juni 1997 type decreet prom. 23/11/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006203896 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de wetsbepalingen betreffende de slijterijen van gegiste dranken, gecoördineerd op 3 april 1953

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006031440 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het technisch reglement voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de toegang ertoe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006031584 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de blauwe ceder , gelegen Lambermontlaan 364, te Schaarbeek, bek(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006031585 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de treurbeuk gelegen Joseph Bensstraat 43-45, te Ukkel, bekend (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006031583 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juli 2006, worden beschermd als monument de gevels, de bedaking, de inganghall, het trappenhuis, het gelijkvloers en de eerste verdieping van het gebouw gel Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/10/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006036859 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende een gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder programma 52.40, basisallocatie 00.10, begrotingsjaar 2006

overeenkomst

type overeenkomst prom. 06/11/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006023175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006023218 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de er In toepassing van artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding(...)

document

type document prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006009943 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel Het hof, verenigd in algemene vergadering op 23 oktober 2006, heeft Mevr. Diercxsens, I., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang type document prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006011530 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-06/0042 : Besix Group SA/Socogetra SA/Cobelba SA Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. O Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sectoren van de bouw, burgerlijke bouw(...) type document prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006011529 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-06/0041 : SA SPE/SCRL Intermosane Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 20 november 2 Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sectoren van de productie en levering (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006014257 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake de technische eisen waaraan elk voertuig vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Erratum

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006023179 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid De Minister van Sociale Zaken. - Mededeling. - De Hoge Raad voor Vrijwilligers Inleiding In de loop van het Internationale Jaar voor de Vrijwilliger in 2001 is duidelijk geworden dat er een grote behoefte is aan een permanent vertegenwoordige Daarom werd beslist een Hoge Raad voor Vrijwilligers op te richten die blijvend de aandacht moet ve(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006042411 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand november 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type indexcijfers prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006043011 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006000834 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State Benoeming van een eerste auditeur-afdelingshoofd Bij koninklijk besluit van 10 november 2006, wordt de heer Paul Depuydt, eerste auditeur, tot eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006002157 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 november 2006 wordt de heer Jan Roelkens, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van h Bij koninklijk besluit van 17 november 2006 wordt Mevr. Elisabeth Lettens, tot rijksambtenaar benoe(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006007294 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming in de **** van een kandidaat-**** gesproten uit de uitzonderlijke werving Bij koninklijk besluit ****. 6190 van 4 oktober 2006 wordt de aangestelde onderluitenant kandidaat-**** **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006007298 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 6177 van 25 september 2006 : Landmacht In het kader van de beroepsofficieren, worden de beroepsofficieren van wie de namen volgen, benoemd in In de graad van kapitein-commandant : In het korps van de infanterie, de kapiteins ****. ****, ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006007316 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen in de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 6200 van 11 oktober 2006, wordt generaal-majoor vlieger ****. ****, op 26 december 2006 benoemd in de graad van luitenant-generaal Bij koninklijk besluit ****. 6201 van 11 oktober 2006, wordt **** ****. ****, op 26 ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006007321 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 6215 van 26 oktober 2006 : Wordt Mevr. Judy Truyens in vast verband benoemd in de klasse A1, met ingang van 16 juni 2006. Zij draagt de titel van attaché. Aan de betrokkene wordt Voor de vaststelling van de anciënniteit in de klasse A1 worden de werkelijke diensten gepresteerd (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 29/11/2006 numac 2006007296 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Aanstelling van een reserveofficier gesproten uit de werving van kandidaten-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 6192 van 4 oktober 2006 wordt de kandidaat-reserveofficier ****.-****. **** op 1 maart 2006 ****(...)
^