Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 november 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2002 numac 2002010059 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 november 2002, dat in werking treedt op 1 oktober 2002, is de heer Schlicker, J., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen Bij koninklijke besluiten van 11 november 2002 : - is Mevr. Schockaert, G., gerechtelijk sta(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2002 numac 2002010060 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 november 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 5 juli 2001, is het de heer Bovy, J., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik eershalve Bij ministeriële besluiten van 31 oktober 2002 : - is een einde gesteld, op datum van 1 nov(...) type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002013195 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot financiering van het Samenwerkingsakkoord van 25 oktober 2000 tussen de Staat en de Franstalige Gemeenschap betreffende de startbaanovereenkomst type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002013196 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot financiering van het Samenwerkingsakkoord van 25 oktober 2000 tussen de Staat en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de startbaanovereenkomst type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002013194 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot financiering van het Samenwerkingsakkoord van 25 oktober 2000 tussen de Staat en het Waalse Gewest betreffende de startbaanovereenkomst type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002013197 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot financiering van het Samenwerkingsakkoord van 1 augustus 2000 tussen de Staat en de duitstalige Gemeenschap betreffende de startbaanovereenkomst type koninklijk besluit prom. 05/06/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002014176 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot regeling van de organisatie van de controle van de voorwaarden inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen type koninklijk besluit prom. 23/10/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002015160 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende instemming met het tweede beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk « Belgische Technische Coöperatie » type koninklijk besluit prom. 11/11/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002022945 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/06/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002014177 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen type ministerieel besluit prom. 04/09/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002014228 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van de Sectie luchtvaartgeneeskunde en van de Beroepscommissie bedoeld bij het koninklijk besluit van 5 juni 2002 tot regeling van de organisatie van de controle van de voorwaarden inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen type ministerieel besluit prom. 25/06/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028075 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 08/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028076 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 04/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028077 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 04 en 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 11/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028078 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van de organisatieafdelingen 13 en 19 en programma 01 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 19/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028079 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 09/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028080 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 09/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028082 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 09/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028083 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 09/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028081 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 23/08/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028087 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 30/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028085 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 50 en programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 19/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028084 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 15 en programma 04 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 31/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028086 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 02/09/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028088 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 09/08/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028089 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 20/08/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028091 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 13 van organisatieafdeling 11 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 20/08/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028090 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 13 van organisatieafdeling 11 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 21/11/2002 numac 2002010058 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent Bij beschikking van 24 oktober 2002 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent is een einde gesteld aan de opdracht van Mevr. Sorgeloose, C., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerst Bij beschikking van 31 oktober 2002 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent is(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/11/2002 numac 2002011466 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 02/0069 : Ingram Micro N.V./Vapriva N.V. Op donderdag 7 november 2002 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een be Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de economische bedrijfstak van de grootha(...)

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 21/11/2002 numac 2002003482 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 529 van 18 oktober 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 21/11/2002 numac 2002003483 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 541 van 18 oktober 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 21/11/2002 numac 2002003484 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 432 van 10 oktober 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 21/11/2002 numac 2002003485 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 557 van 18 oktober 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 21/11/2002 numac 2002018098 bron hoge raad voor de justitie Examenprogramma's voor het gerechtelijk jaar 2002-2003 Goedgekeurd door de verenigde ****- en **** in haar vergadering van 4 november 2002. AFDELING 1. - Vergelijkend **** voor referendarissen bij de hoven van Het vergelijkend **** voor referendarissen bij de hoven van beroep en bij de rechtbanken (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/11/2002 numac 2002018097 bron hoge raad voor de justitie Werving van referendarissen en **** **** tot de kandidaten Bij toepassing van artikel 206bis van het Gerechtelijk Wetboek zullen de **** en **** ****- en **** van de Hoge Raad voor de Ju(...) De kandidaturen dienen bij ter post aangetekende brief verstuurd te worden, uiterlijk 12 december 2(...)

document

type document prom. -- pub. 21/11/2002 numac 2002040608 bron ministerie van financien Toestand op 31 augustus 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)
^