Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 juli 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/07/2002 numac 2002003335 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commissie voor het Bank- en Financi(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2002 numac 2002000438 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 17 april 2002, wordt, met ingang van 14 april 2002, Mevr. Raymaekers, Renée, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Ambtenarenzaken, overgeplaatst naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2002 numac 2002000507 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 31 mei 2002, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 7 e lid, van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989 en de wet van 4 mei 1999, wordt aan de type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2002 numac 2002000538 bron ministerie van binnenlandse zaken Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002, dat in werking treedt op 1 augustus 2002, wordt de heer François Bienfait benoemd tot adjunct-commissaris voor de vluchtelingen en de staatlo Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2002 numac 2002000537 bron ministerie van binnenlandse zaken Vaste Beroepscommissie voor de Vluchtelingen Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de Staatlozen Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002, dat in werking treedt op 1 juli 2002, wordt de aanstelling van de heer Dirk Van Den Bulck als Bij hetzelfde koninklijk besluit, wordt de heer Dirk Van Den Bulck benoemd tot adjunct-commissaris (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2002 numac 2002000572 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 7 juli 2002 wordt de heer Guy Wietkin, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Amay, Engis, Saint-Georges, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2002 numac 2002000571 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 7 juli 2002 wordt de heer Vander Veken, Johan, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Kraainem-Wezembeek-Oppem voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 07/07/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002002149 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van 's lands algemeen bestuur type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2002 numac 2002007150 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 3988 van 7 mei 2002 : De Medaille van de ****-strijder wordt postuum toegekend aan de hierna vermelde persoon om reden van zijn **** ****, ****.****.****. De Medaille van de ****-strijder met zilveren staafje met ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2002 numac 2002007154 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 3992 van 7 mei 2002 : **** gemachtigd als titularis van het Kruis van Officier in de ****, op het lint het kenteken te hechten van twee gekruiste Verguld De heren : ****, ****.****.****.; **** **** ****, ****.****.****. Zij zullen op datum van 8(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2002 numac 2002007152 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale **** Bij koninklijk besluit ****. 3990 van 7 mei 2002 : **** gemachtigd als titularis van het Kruis van Commandeur in de **** van **** ****, op het lint het kenteken te hechten van twee **** **** **** heer ****, ****.****.****. Hij wordt gemachtigd benevens het Kruis van Commandeur in de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2002 numac 2002007153 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 3991 van 7 mei 2002 : **** gemachtigd als titularis van het Kruis van Grootofficier in de ****, op het lint het kenteken te hechten van twee gekruist Verguld De heer ****, ****.****.****. Hij wordt gemachtigd, benevens het Kruis van Grootofficier in (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2002 numac 2002007151 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 3989 van 7 mei 2002 : De Medaille van de **** met bronzen staafje met inschrift van het jaartal «*****» wordt postuum toegekend aan de ****, ****.****.****. De Medaille van de **** met bronzen staafje met inschrift van de(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2002 numac 2002007156 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 3994 van 7 mei 2002 : **** gemachtigd als titularis van het Kruis van Officier in de ****, op het lint het kenteken te hechten van twee gekruiste **** **** De heer ****, ****.****.****. Brons De heer ****, ****.****.****. Zij zullen op datum van 8(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2002 numac 2002007155 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 3993 van 7 mei 2002 : Worden gemachtigd als titularis van het Kruis van Ridder in de Orde van **** ****, op het lint het kenteken te hechten van twee **** **** De heren : De ****, ****.****.; ****, ****.****.; ****, ****.****.****.; **** ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2002 numac 2002009703 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 7 januari 2002 is de heer Verryck, E., vrederechter van het tweede kanton Brussel, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2002 numac 2002009704 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 december 2001 is de heer Verryck, E., vrederechter van het tweede kanton Brussel, in ruste gesteld op datum van 18 augustus 2002. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem ver Hij wordt, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen totdat er voorzien is in de plaa(...) type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002011275 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit waarbij een nieuw lid bij de Hoge Raad voor de Statistiek wordt benoemd type koninklijk besluit prom. 14/03/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002012433 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel en het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de petroleumsector" type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002012541 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen, de risicogroepen en de beroepsopleiding in 2001 en 2002 type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002012732 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002012789 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002012804 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002012876 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002012805 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen op 55 jaar in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002012815 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen op 55 jaar in de grint- en zandexploitaties, de witzandexploitaties uitgezonderd type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002014159 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Aubange van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2002 numac 2002021263 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 26 mei 2002 wordt aan de heer Schadeck, Serge, geboren op 26 december 193 De betrokkene mag zijn aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretite(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2002 numac 2002021268 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten van de Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Uitoefening van het beroep van architect. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 5 juni 2002 wordt de heer Adel Al Zobai, van Iraakse nationaliteit, ertoe ge Deze machtiging is afhankelijk van de twee volgende verplichtingen voor de begunstigde van deze mac(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2002 numac 2002022511 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 juni 2002 wordt de heer Lambert, Chris, adjunct-adviseur van het leefmilieu bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en leefmilieu, met ingang van 15 juni 2001, op eigen verzoek, o

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/07/2002 numac 2002000349 bron ministerie van binnenlandse zaken Commissie opleiding bewaking. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 22 april 2002, in artikel 1, 1°, van het ministerieel besluit van 17 mei 2000 tot samenstelling van de Commissie Opleiding Bewaking, zoals gewijzigd door de ministeriële be type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/07/2002 numac 2002000493 bron ministerie van binnenlandse zaken Hoger ambt. - Einde Bij ministerieel besluit van 6 juni 2002 wordt m.i.v. 3 juni 2002, een einde gesteld aan de uitoefening van het hoger ambt van de H. Schewebach, Stéphan, Directeur-generaal. type ministerieel besluit prom. 20/06/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002000525 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van het rampenplan voor hulpverlening van de provincie Henegouwen voor nucleaire risico's voor het Nationaal Instituut voor Radio-elementen van Fleurus type ministerieel besluit prom. 20/06/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002000526 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomsten van de hulpverleningszones bedoeld in artikel 2, 5° en 6° van het ministerieel besluit van 16 mei 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/07/2002 numac 2002011056 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 24/05/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002014161 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 september 2001 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 15/07/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002014192 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het raadgevend comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/07/2002 numac 2002021282 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Beheerscommissies van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgeric Bij ministerieel besluit van 5 juli 2002 wordt het ministerieel besluit van 16 februari 2000 tot be(...) type ministerieel besluit prom. 24/05/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002035867 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2000 houdende benoeming van de leden van de commissie voor advies inzake de erkenning van vormingsprogramma's die voor de vervulling van de deeltijdse leerplicht in aanmerking komen

decreet

type decreet prom. 04/07/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002027641 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002027642 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2001 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/03/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002029216 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française de Namur - Albert Jacquard » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/03/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002029214 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2001 houdende aanstelling van de leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole de Liège-Verviers-Huy-Gembloux » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/03/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002029215 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de pedagogische raad van de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/03/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002029217 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de sociale raad van de « Haute Ecole de la Communauté française - Paul-Henri Spaak » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/04/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002029291 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de werkingsregels van de Centrale commissie van reaffectatie voor het officieel gesubsidieerd gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/04/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002029290 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale commissie van reaffectatie voor het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002035870 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de personeelsformatie van Export Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002035871 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 september 1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende aanpassing van artikel 10, § 2, van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de Vlaamse investeringsmaatschappijen, het Limburgfonds en de permanente werkgroep Limburg type besluit van de vlaamse regering prom. 31/05/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002035899 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van subsidies voor projecten in het kader van de bijzondere jeugdbijstand type besluit van de vlaamse regering prom. 05/07/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002035891 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 oktober 2001 houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzekering voor de jaren 2001 en 2002

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/07/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002012896 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Omzendbrief betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/07/2002 numac 2002000527 bron ministerie van binnenlandse zaken Lijst van erkende plaatsers van brandwerende deuren in toepassing van artikel 7 van het ministerieel besluit van 5 mei 1995 tot vaststelling van de voorwaarden en de procedure inzake de erkenning van de plaatsers van brandwerende deuren Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 18/07/2002 numac 2002000510 bron ministerie van binnenlandse zaken Nationale Orden. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2002 betreffende de Nationale Orden Lezen : Kroonorde De heer Vanleemputten, Patrick, Directieraad bij de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, met ingang van 8 april 1999 in type erratum prom. 15/04/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002000523 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de graad- en loonschaaltoewijzing aan sommige hogere officieren van de gemeentepolitie. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2002 numac 2002000420 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 april 2002 wordt Mevr. Christel Jacobs benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale diensten, Nederlands taalkader (...) Bij koninklijk besluit van 17 april 2002 wordt de heer Raf Truyens benoemd tot rijksambtenaar i(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2002 numac 2002000426 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 mei 2002 wordt de heer Yves Picard benoemd tot rijksambtenaar in de graad van ingenieur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale diensten, Frans taalkader, met ingang van 1 maart 200 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2002 numac 2002009666 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 juni 2002 wordt de heer Jan Vansevenant, met ingang van 15 maart 2002, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Nederlandse taalkader van het Centraal Bestuu Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2002 numac 2002009667 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 juni 2002 wordt Mevr. Eva Kuijken, met ingang van 1 maart 2002, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Nederlandse taalkader van het Centraal Bestuur. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2002 numac 2002022544 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie West-Vlaanderen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij konink Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij genoemde Gewestelijke commissie, de heer De Swaef, N., in (...)
^