Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 juni 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/05/2002 pub. 11/06/2002 numac 2002000435 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de verlenging van de duur van de overgangsregeling voorzien in artikel 52bis van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2002 numac 2002000437 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 26 mei 2002 wordt de heer De Becker, Johan, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Sint-Jans-Molenbeek/Koekelberg/Jette/Ganshoren/Sint-Agatha-B type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2002 numac 2002000440 bron ministerie van binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 14 mei 2002 wordt aan de heer Camille Wullepit, op zijn verzoek, met ingang van 1 september 2002, ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij d Hij wordt gemachtigd de graad van « hoofdcommissaris van politie op rust » te dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2002 numac 2002009543 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 december 2001, dat in werking treedt op 8 juli 2002, is de heer Spirlet, A., voorzitter van de rechtbank van koophandel te Luik, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden Bij koninklijke besluiten van 28 mei 2002 : - is Mevr. Vandeputte, B., ondervoorzitter in de(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2002 numac 2002009542 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 7 mei 2002 is de heer Spirlet, A., voorzitter van de rechtbank van koophandel te Luik, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Bij koninklijk beslu Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2002 numac 2002009544 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 28 mei 2002 is aan de heer Vandenberghe, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Gent. Het is hem vergund de titel van zijn Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 27/05/2002 pub. 11/06/2002 numac 2002012693 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de verhoging van de werkgelegenheidsgraad van de oudere werknemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/05/2002 pub. 11/06/2002 numac 2002003281 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 5,50 % - 28 september 2017 » type ministerieel besluit prom. 28/05/2002 pub. 11/06/2002 numac 2002012694 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de verhoging van de werkgelegenheidsgraad van oudere werknemers type ministerieel besluit prom. 17/05/2002 pub. 11/06/2002 numac 2002027529 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende reductie van de rentetoelagen voor de in 2001 besloten aanvragen van steun aan de landbouw

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/06/2002 numac 2002021237 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 19 april 2002 in zake de n.v. Rederij Flandria tegen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, waarvan de expeditie ter griffie van he « Schenden de artikelen 87 en volgende van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere be(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/05/2002 pub. 11/06/2002 numac 2002027530 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" ertoe gemachtigd wordt een lening van 57.015.510 euro onder garantie van het Waalse Gewest aan te gaan

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/04/2002 pub. 11/06/2002 numac 2002031207 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van langetermijndoelstellingen, streefwaarden en een alarm- en informatiedrempel voor de ozonconcentraties in de lucht

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 28/03/2002 pub. 11/06/2002 numac 2002031272 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/172 tot wijziging van het besluit 99/1464 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 28 oktober 1999 houdende reglementering van zijn werking en tot regeling van de ondertekening van zijn akten type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 23/05/2002 pub. 11/06/2002 numac 2002031276 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende benoeming door verhoging van graad van de heer Alain Thirion tot de graad van Adviseur-Diensthoofd

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/05/2002 pub. 11/06/2002 numac 2002000403 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 19 betreffende de functie, bevoegdheden en opdrachten van de politieassistenten

erratum

type erratum prom. 29/03/2002 pub. 11/06/2002 numac 2002000434 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 16ter betreffende de overgang van het administratief en logistiek kader van de lokale politie, krachtens artikel 235, tweede, derde en vierde lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. - Erratum

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 11/06/2002 numac 2002003276 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting nr. 524 van 17 mei 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 11/06/2002 numac 2002003275 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting nr. 536 van 17 mei 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 11/06/2002 numac 2002003278 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting nr. 260 van 15 maart 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 11/06/2002 numac 2002003277 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting nr. 261 van 15 mei 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 11/06/2002 numac 2002003279 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting nr. 552 van 17 mei 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 11/06/2002 numac 2002008159 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct technisch assistent voor Directoraat-generaal **** (****01835). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor(...) ****, ****, **** type samenstelling prom. -- pub. 11/06/2002 numac 2002008161 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct technisch assistent voor Directoraat-generaal **** (****01832). - Uitslagen 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** (...) type samenstelling prom. -- pub. 11/06/2002 numac 2002008160 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** **** assistent voor Directoraat-generaal **** (****01836). - **** **** ****, ****, **** (...) type samenstelling prom. -- pub. 11/06/2002 numac 2002008165 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige magazijnier voor Ministerie van Middenstand en Landbouw (ANG01046). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de selectie voor toelating t(...) 1. De Roeck, Bettina, Geraardsbergen 2. De Rocker, Stefan, Laarne 3. Van Delsen, Darleen, H(...)

document

type document prom. -- pub. 11/06/2002 numac 2002008166 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technicus (m/v) (rang C1), voor het departement van Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV01038). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten va(...) 1. Aeyels, Koen, Herzele 2. Mahieu, Krist, Wevelgem 3. De Landsheere, Geert, Gijzenzele

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 11/06/2002 numac 2002008170 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van een **** geneesheer voor het Fonds voor Beroepsziekten . Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de proeftijd : 1. ****(...) 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. ****, ****-****, ****(...)

document

type document prom. -- pub. 11/06/2002 numac 2002008169 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige assistenten van financiën (rang 30) standplaats Antwerpen (ANG01026). - Uitslagen groep 2 Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot stage : 1. Toussaint, Ingrid, Damme 2. Volders, I(...) 3. Van Brussel, Christel, Sint-Niklaas 4. Van Der Veken, Karim, Mechelen 5. Geerts, Maria, (...) type document prom. -- pub. 11/06/2002 numac 2002008168 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige medewerkers (rang C1), voor de diensten van de Vlaamse regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen) en sommige Vlaamse openbare instellingen (ANV01039). - Uitslage(...) 1. De Greef, Dirk, Dilbeek (Schepdaal) 2. Defauw, Sabine, Oedelem 3. Van Petegem, Elsie, Ge(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 11/06/2002 numac 2002008171 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** geneesheer voor Fonds voor Beroepsziekten . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****, ****(...) 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, ****-**** 4. ****, ****, ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 11/06/2002 numac 2002008172 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** industrieel ingenieur (****/****) voor de **** Musea voor Kunst en **** (****02008). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van de vergelijkende ****(...) 1. **** ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. Van **** ****, **** 4. ****(...) type samenstelling prom. -- pub. 11/06/2002 numac 2002008174 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct- technisch assistent voor Directoraat-generaal **** (****01833). - Uitslagen 1. ****, ****, ****. 2. **** ****, ****, ****(...) 3. ****, ****, ****.

document

type document prom. -- pub. 11/06/2002 numac 2002008173 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige assistenten bij financiën (rang 30), voor de diensten van de douane en accijnzen te Antwerpen, Oostende, Zeebrugge en Zaventem - Ministerie van Financiën (ANG01014). - Uitslagen groep 2 Rangschikking van de g(...) 1. Gevaert, Kristien, Zedelgem 2. Mahieu, Michel, Ternat 3. Cool, Krishna, Lebbeke 4. (...) type document prom. -- pub. 11/06/2002 numac 2002008179 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technici (rang C1) (m/v), voor de afdeling Maritieme Toegang (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap), standplaats Antwerpen (ANV02001). Uitslagen Rangschikking van de geslaagden van de ve(...) 1. Spaepen, Kathleen, Aarschot 2. Carre, Axel, Jette 3. Van Hoof, Theofiel, Heist-op-den-Be(...) type document prom. -- pub. 11/06/2002 numac 2002008180 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige deskundigen (rang B1) (m/v) voor de diensten van de Vlaamse regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen) en sommige Vlaamse openbare instellingen(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de vergelijkende selectie voor toelating tot de stage(...) type document prom. -- pub. 11/06/2002 numac 2002008182 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige adjunct-technisch assistent , « technicus elektriciteit-elektromechanica » voor het Bestuur Strafinrichtingen (rang 20) (AFG01833). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen (...) 1. Royaux, Dario, Eupen 2. Van Den Dries, Christophe, Nandrin 3. Bare, Alain, Herstal (Lier(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 11/06/2002 numac 2002008184 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct- technisch assistent voor Directoraat-generaal **** (****01829). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. **** ****, ****, ****-(...)

document

type document prom. -- pub. 11/06/2002 numac 2002008185 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige deskundige toezichter baggerwerken (rang B1) bij de afdeling Maritieme Toegang. - Standplaats Antwerpen en Zeebrugge bij het departement van Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) AN(...) Rangschikken van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure voor toelating tot de stage : (...) type document prom. -- pub. 11/06/2002 numac 2002008183 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige adjunct-technisch assistent , « technicus metaalbewerking-smidse » voor het Bestuur Strafinrichtingen (rang 20) (AFG01838). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toe(...) 1. Lejeune, Thierry, Flémalle (Ivoz-Ramet) 2. Laho, Jacques, Pipaix (Leuze-en-Hainaut)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2002 numac 2002016123 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 2 apri 2002 wordt de heer Delcroix, Pierre, met ingang van 1 oktober 2001, in vast verband benoemd tot dierenarts in het Frans taalkader bij de centrale diensten van het Ministeri
^