Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 januari 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 29/01/2002 numac 2001003643 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 1997 houdende maatregelen tot consolidatie van de financiële activa van de overheid, genomen met toepassing van artikelen 2, § 1, en 3, § 1, 6°, en § 2, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie type koninklijk besluit prom. 11/01/2002 pub. 29/01/2002 numac 2001014255 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2002 numac 2002009081 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 21 januari 2002 : is Mevr. Couwenberg, I., gerechtelijk stagiair in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen; is Me is Mevr. de Leur, K., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2002 numac 2002009082 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 januari 2002, dat in werking treedt op 21 januari 2002, is aan Mevr. Dupuis, S., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings Bij koninklijk besluit van 17 januari 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 5 januari 2002,(...) type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002012014 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanpassing van de reglementering betreffende diverse maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid aan de bepaling van artikel 38 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002012015 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten om ze aan te passen aan de bepalingen van Hoofdstuk VIII van Titel II van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002012016 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van diverse wetten om ze aan te passen aan de bepalingen van Hoofdstuk VIII van Titel II van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2002 numac 2002014254 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Aanduiding van de met controle en inspectie belaste personen die waken over de naleving van de reglementering betreffende de spoorwegen Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2001 werden de hierna genoemde statutaire personeelsled(...) - de heer DUVEILLER, Luc M.J.G., regiomanager; - de heer HENNEAUX, Claudy G.J.L.G., Jean, regiom(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2002 numac 2002014253 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Aanduiding van de met controle en inspectie belaste personen die waken over de naleving van de reglementering betreffende de spoorwegen Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2001 werden de hierna genoemde statutaire personee(...) - de heer CEULEERS, Johan M.P., regiomanager; - de heer MERLIER, Filip R.M., regiomanager; - (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002012017 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot aanpassing van artikel 54, § 3, tweede lid, van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering aan de bepaling van artikel 38 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 03/01/2002 pub. 29/01/2002 numac 2002016027 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2001 tot vaststelling van controlemaatregelen betreffende het gebruik van bepaalde verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor dierlijke voeding type ministerieel besluit prom. 21/09/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027049 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 21/09/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027050 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 12/10/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027051 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 24/10/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027054 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 17/10/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027052 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 19/10/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027053 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 17 en programma 08 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 19/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027058 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 23/10/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027055 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 08/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027057 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 19 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 07/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027056 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 15 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 28/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027060 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 26/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027061 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 12 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 21/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027062 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 21/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027064 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 11 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 26/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027063 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 12 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 07/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027067 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 07/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027070 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 13 van organisatieafdeling 11 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 12/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027069 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 11/12/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027066 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma's 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 en 09 van organisatieafdeling 02, van programma 03 van organisatieafdeling 09, van programma 01 van organisatieafdeling 10, van programma's 09, 10 en 14 van organisatieafdeling 11, van programma 02 van organisatieafdeling 12, van programma's 05 en 06 van organisatieafdeling 15 en van programma 01 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 09/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027074 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 29/10/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027073 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 24/10/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027072 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 13/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027071 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 29/01/2002 numac 2002021012 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 18 september 2001 in zake B. Demoen en zijn echtgenote Y. Schrijvers tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van « Schendt artikel 31.1 in fine van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (oud artikel 26, in(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 29/01/2002 numac 2002022031 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 101.035 uitgesproken door de Raad van State op 22 november 2001 vernietigt het koninklijk besluit van 11 januari 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september(...) type arrest van de raad van state prom. -- pub. 29/01/2002 numac 2002022032 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 99.920 uitgesproken door de Raad van State op 18 oktober 2001 vernietigt het artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen bet(...)

decreet

type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002035037 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië anderzijds, de Bijlagen I tot VII, de Protocollen 1 tot 4 en de Slotakte, ondertekend in Brussel op 24 november 1997 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002035038 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en Turkmenistan anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IV en V, het Protocol betreffende wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken en de Slotakte, ondertekend te Brussel op 25 mei 1998 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002035066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag betreffende het verbod van de ergste vormen van kinderarbeid en de onmiddellijke actie met het oog op de afschaffing ervan, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenentachtigste zitting in Genève op 17 juni 1999 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002035051 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002035084 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/01/2002 pub. 29/01/2002 numac 2002027075 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de indienstneming van gesubsidieerde contractuelen door sommige openbare besturen en ermee gelijkgestelde werkgevers type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027077 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verhoging van het bestendig vermogen van de "Société publique de Gestion de l'Eau" type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027076 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 13 juni 1991 tot bepaling van de verdelingsmaatstaven van de toelagen die toegekend zijn aan de plaatselijke besturen waar contractuelen tewerkgesteld zijn

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/08/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002035082 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de studietoelagen voor hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002035086 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende herschikking van kredieten naar programma 24.20, basisallocatie 41.01, zijnde « Dotatie aan het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven »

erratum

type erratum prom. -- pub. 29/01/2002 numac 2002009083 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 20 december 2001 : bladzijde 44169, regel 39, lezen : dat in werking treedt op 1 januari 2002, in plaats van : dat in werking treedt op 1 januari 2001; bladzijde 44170, regels 31

document

type document prom. -- pub. 29/01/2002 numac 2002012190 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunnen evenwel voor eensluidend verklaarde afschriften van deze overeenkomsten worden verkregen (...) type document prom. -- pub. 29/01/2002 numac 2002021009 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Te begeven leidinggevende functies Bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Museumstraat 9, Deze functies zijn toegankelijk voor kandidaten ingeschreven op de Nederlandse of Franse taalrol of(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/01/2002 numac 2002009084 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout : 1, vanaf 1 februari 2002; - gerechtelijk technisch assistent bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank va De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schr(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/01/2002 numac 2002009085 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het hof van beroep te Brussel : 1. Deze plaats dient te worden voorzien door de benoeming van een Nederlandstalige kandidaat; - raadsheer in het hof van beroep te Bergen : 1. Voo - procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen (vanaf 1 augustus 2002). He(...)
^