Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 januari 2002

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 03/01/2002 numac 2001053967 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Capelle, Robert Capelle, Robert Emile Louis Ghislain, ongehuwd, geboren te Namen op Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/01/2002 numac 2001011471 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 september 2001 wordt met ingang van 1 oktober 2001, op zijn aanvraag, aan de heer Jan Steeman, geboren op 7 oktober 1972, ontslag uit zijn ambt van ad type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/01/2002 numac 2001011501 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2001, werd de heer Hubert Van Steenberghe, geboren op 1 juli 1954, adjunct-adviseur bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werkneme Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/01/2002 numac 2001011502 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten **** **** ****. - Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 12 september 2001, werd de heer **** **** ****, geboren op 20 juni 1959, **** bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, met Bij ministerieel besluit van 12 september 2001, werd Mevr. **** ****, geboren op 15 mei 1974(...) type ministerieel besluit prom. 31/10/2001 pub. 03/01/2002 numac 2001036430 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de erkenning van een vereniging voor de bescherming van de genetische diversiteit met betrekking tot de geitenrassen en één schapenras type ministerieel besluit prom. 31/10/2001 pub. 03/01/2002 numac 2001036429 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de erkenning van een vereniging voor de bescherming van de genetische diversiteit met betrekking tot het Rood rundveeras van België type ministerieel besluit prom. 31/10/2001 pub. 03/01/2002 numac 2001036431 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de erkenning van een vereniging voor de bescherming van de genetische diversiteit met betrekking tot diverse schapenrassen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/10/2001 pub. 03/01/2002 numac 2001029553 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van leden van de Pedagogische Raad van de « Haute Ecole de Bruxelles » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/11/2001 pub. 03/01/2002 numac 2001029554 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van leden van de Pedagogische Raad van de « Haute Ecole de la Communauté française du Luxembourg - Schuman »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2001 pub. 03/01/2002 numac 2001036428 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de wijziging van sommige bepalingen inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, wat de invoering van de euro betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2001 pub. 03/01/2002 numac 2001036434 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren type besluit van de vlaamse regering prom. 23/11/2001 pub. 03/01/2002 numac 2001036432 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2001 pub. 03/01/2002 numac 2001036435 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 oktober 1999 tot vaststelling van regelen inzake ambtenarenzaken en individueel personeelsbeheer in de diensten van de Vlaamse regering en in de Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2001 pub. 03/01/2002 numac 2001036444 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de steun aan projecten van technologisch onderzoek en ontwikkeling van het bedrijfsleven in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2001 pub. 03/01/2002 numac 2001036436 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 3 juni 1992 houdende vaststelling, voor de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, van de berekeningswijze van de studiepunten en van de minimale voorwaarden van overdracht van examencijfers en van de voorwaarden voor het aanvullen van een jaarprogramma met opleidingsonderdelen van een volgend jaarprogramma

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/01/2002 numac 2001011472 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 13 september 2001 werden in vast verband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur : met ingang van 1 juli 2001 : - de heer Jimmy Smedts, tot de graad van inspecteur : met ingang van 1 juni 2001 : - Mevr. Kathleen Sors, geboren o(...)
^